Zákony a úmluvy o lidských právech

Zákony a úmluvy o lidských právech

Rodinné právo v novém občanském zákoníku 1

Zákony a úmluvy o lidských právech

Manželství, manželské majetkové právo, bydlení manželů, zánik manželství, rozvod

V rubrice Zákony...., kterou najdete na stránce vlevo, budeme postupně uvádět různé zákony, právní předpisy a úmluvy týkající se lidských práv. Vybereme vždy části, které se týkají čtenářů našich stránek a podle potřeby lehce okomentujeme a vysvětlíme. Na konec uvedeme plné znění. Věříme, že tato rubrika pomůže našim čtenářům se zorientovat ve spleti předpisů a nařízení a informace zde nabyté využijí ve svém vlastním soudním sporu, případně se dozvědí, na co mají a na co nemají právo.

Celý článek...

 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Zákony a úmluvy o lidských právech

Co znamená, když se řekne sociálně-právní ochrana dětí?
Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

Celý článek...