Svěřování dětí do péče po rozvodu Děti střídavkářů - dokument

Děti střídavkářů - dokument

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Dítě ve střídavé péči je vystaveno mnoha situacím, se kterými se neví rady. Rozdílné názory rodičů na výchovu, vědomý nebo podvědomý strach obou rodičů, že se dítěti znelíbí a s tím spojené kupování si dítěte dárky, ústupky, zážitky. Stálé stěhování, ztráta jistoty, vznik pocitu dítěte, že je neživá věc bez vlastního názoru a života, se kterou se dá pohybovat jak s figurkou na šachovnici. Těžké období pak děti řeší různě - některé propadne depresím, některé se přestane učit, některé se naučí kličkovat a manipulovat se svým okolím.

O tom, co dítě ve střídavé péče prožívá, o pohledu do vnitřního světa dítěte je dokument, který natočila Česká televize podle skutečných událostí a skutečných dětí ve střídavé péči. Dokument stojí za shlédnutí, autorům se povedlo proniknout do duše dítěte a divák může prožít spolu s dítětem všechnu nejistotu, kterou dítě v sobě má. Dokument měl a má velmi dobré ohlasy u odborné veřejnosti.

Střídavá péče je hlavně ze strany příznivců nahlížena z pohledu, práv a prožívání dospělých. Tento dokument jako jedna z výjimek velmi zdařile přibližuje pohled a prožívání dítěte.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10266576307-deti-samotaru/