Svěřování dětí do péče po rozvodu Český rozhlas-střídavá péče

Český rozhlas-střídavá péče

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Nedávno proběhl v pořadu Českého rozhlasu "Hovory na bělidle" rozhovor na téma střídavé péče. Hostem byla právnička Mgr. Kateřina Kuncová. Máme radost, že Český rozhlas zveřejňuje pravdivé a nezkreslené informace na toto téma. Pořad byl opět velmi poučný a pro ty z posluchačů, kteří nejsou s tématem dobře seznámeni, byly ve stručnosti shrnuty srozumitelně základní informace i o odvrácené straně střídavé péče...

Paní Kuncová mluvila jasně a srozumitelně, vysvětlila zde postoj k věci nejen svůj, ale jistě postoj většiny rozumných lidí. Opět zdůraznila, že střídavá péče je vhodná pouze pro rodiče, kteří jsou schopni se domluvit, jinak se jedná o upřednostňování zájmů rodičů, resp. jednoho rodiče před zájmy dětí. Ze své praxe může říci, že tam, kde je střídavá péče nařízená při konfliktech rodičů, trpí hlavně dítě a střídavá péče celá ztrácí smysl.

V pořadu mluvila i psycholožka Kateřina Stibralová, která opět mluvila podle svých zkušeností z praxe a zase zdůraznila nutnost kooperace rodičů při tak náročné záležitosti, jakou je střídavá výchova. Vyslovila také skutečnost, že narozdíl od informací uváděných na některých webových stránkách čeští rodiče po střídavé péči nijak výrazně netouží a zvlášť otcové by měli ze střídavé péče spíše obavy.

Zde je částečný přepis podle našeho názoru nejzajímavějších úryvků:

•Co především dítě potřebuje ve výchově? Jaké hlavní potřeby dítěte by měly být vždy splněny a je to schopna zajistit střídavá péče?

Co dítě, to trochu jiné potřeby... Tři základní body, které by měly být splněny za každých okolností: Jsou to 1) Pozitivní emoční vazba, kterou by dítě mělo dostávat od obou rodičů 2) Důslednost ve výchově 3) Pocit jistoty a bezpečí. Jestli je schopna střídavá péče toto zajistit, pak odpovídám, pokud jsou rodiče schopni domluvy, potom ano. Otázka je, jestli té domluvy schopni jsou. V praxi se setkávám s tím, že rodiče nakládají s dítětem jako se zbraní proti tomu druhému nebo ho používají jako rukojmí, když chtějí prosadit něco svého. (psycholožka)

Volají rodiče u nás po zavedení střídavé péče?

Je to rodina od rodiny. Jsou rodiny, kde střídavá péče funuje velmi dobře, kdy jsou schopni ti dva se domluvit... ale je to velmi náročné. V zahraničí je střídavá péče doporučována více... Z mé praxe musím říct, že naši rodiče po tom spíše nevolají. Dokonce bych řekla, že obavy jsou více ze strany otců, souvisí to s tím, že otcové u nás se skutečně méně účastní výchovy a péče o děti. Obavy se strany otců jsou zřetelné... Zároveň ale mají obavy, aby se s dětmi mohli vůbec vídat...   Pokud jsou rodiče schopni se domluvit, potom bych já stála za střídavou péčí, ale domluva je někdy nemožná. (psycholožka)

Od jakého věku dítěte je střídavá péče podle Vás vhodná?

Jsou děti, které jsou střídavou péči schopny zvládnout i ve věku batolecím nebo předškolním, ale z mého pohledu je střídavá péče vhodnější ve školním věku a starším. Je to hlavně proto, že dětem se mění často, většinou po týdnu, místo bydliště a beru to jako zdroj dalšího stresu, který to dítě prožívá... Může dítě zúzkostňovat, vyčerpávat, stejně jako rodiče... To neustálé balení batůžku je to, na co si rodiče právě dost často stěžují...

Střídavá péče je vhodná u rodin, kde rodiče jsou schopni se domluvit a tolik partnerů, kteří by byli schopni po rozvodu domluvy, moc není. Z mého pohledu je určitě více těch, co mají problém se domluvit i na běžných věcech, natož na podrobnostech střídavé péče i na střídavé péči samotné. (psycholožka)

Nakonec se člověk ptá, proč se tedy vlastně rozcházejí, když spolu dokážou tak perfektně kooperovat právě v té střídavé péči.

Podobný postřeh mám i já, řekla bych, že ti partneři, které znám a jsou schopni se na střídavé péči domluvit, bych si klidně představila, že by byli schopni spolu kooperovat i dál v tom manželství. (psycholožka)

Bez dohody rodičů je střídavá péče vždy proti zájmu dítěte, protože tady pak nastávají scény, kdy dítě k jednomu rodiči nechce, je tam i nějaký negativní vztah...  Dochází tady k upřednostňování zájmu rodičů  a s dítětem se nejedná jako s živou bytostí, ale jako s věcí...

Jsou také případy, kdy je dítě svědkem domácího násilí... tyhle případy se v novele zákona vůbec neřeší. Pokud rodiče nebudou zralí se dohodnout, žádná novela jim nepřinese a nezaručí nějaké jejich právo. (právnička)

Text byl redakčně upraven.

Celý rozhovor si můžete poslechnou zde: http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2351530&drm=