Svěřování dětí do péče po rozvodu Proč jen jeden muž z deseti dostává dítě do péče

Proč jen jeden muž z deseti dostává dítě do péče

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Asi před dvěma měsíci byl na našich stránkách uveřejněn článek, kde rozebíráme příčiny svěřování dětí po rozvodu převážně matkám. Nesouhlasíme s často uváděnou diskriminací mužů a otců u soudů. Důvody jsou podrobněji rozepsané v článku  http://www.jedendomov.cz/sverovani-deti-do-pece-po-rozvodu/64-diskriminace-otcu . Po uveřejnění článku nám začaly chodit názory, že je náš článek hloupost...

 

Často padala otázka, kdo že si to vymyslel. Teď tedy dáváme odpověď a protože zájem o odpověď byl velký, zaslouží si samostatný prostor. V článku jsme si dovolili napsat o problému jen trochu podrobněji než níže uvedení odborníci:

Podle týmu právníků Průchové a Nováka, kteří zdokumentovali rozvodovou praxi v knize „Jak přežít rozvodové peklo“, je realita následující:

Na 10 svěření matkám připadá jedno svěření otci. Při podrobném rozboru této desítky vypadá situace takto:
4 – 5  mužů z deseti své dítě nechce – mají je rádi, chtějí je vidět, ale nechtějí je mít v péči, která by s sebou přinášela spoustu povinností

2 – 3 muži z deseti mají k převzetí zodpovědnosti neutrální postoj, ale v podstatě jim jde o to vystrašit matku, aby se co nejdříve vrátila do lůna své původní rodiny a oni od ní měli pokoj

Devítkou v tomto výčtu jsou alkoholici, násilníci, kriminální recidivisti apod., kterým by soud nesvěřil ani kokršpaněla, natož dítě

Zbývá tedy jeden jediný milující táta, který bojuje nebo chce bojovat o svěření svého dítěte do péče.

Pokud ale o svěření opravdu usiluje, má podporu dítěte a dobrého právníka, jsou už i na základě současné legislativy jeho šance na úspěch v daném sporu velmi dobře srovnatelné s matkou.

 Zdroj: Jak přežít rozvodové peklo

Nemá smysl se více vyjadřovat, více je problém rozepsán v našem článku. Lidé, kteří přicházejí do bližšího kontaktu s tzv. "bojem o dítě", střídavou péčí přes odpor jednoho z partnerů, soudy o styk s dětmi apod., mohou získat pocit, že se problém týká velkého množství lidí. Takový dojem rádi navozují i lidé propagující střídavou péči za každou cenu. Ve skutečnosti, jak vychází ze statistiky, se to týká jen velmi malého procenta rozvádějících se rodičů.

V přibližně 70-90 % ( 7 - 9 otců z deseti!) případů přicházejí rodiče k soudu s již určenou dohodou, která zároveň obsahuje i dohodu o uspořádání výchovy a péče dítěte po rozvodu, v těchto případech bývá rodičem, který tuto roli přebírá, většinou právě matka... Samotné rozhodnutí rodičů o svěření dítěte do výchovy matky je podle expertů ovlivněno věkem dítěte a předrozvodovým uspořádáním péče v rodině...  (Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.) A další poměrně velké je procento případů, kdy rodiče s dohodou nepřichází, ale soud rozhodne a spor dále nepokračuje.

I tito lidé ale potřebují pomoc, pocit, že je tu někdo pro ně. Proto vznikly naše stránky.