A pochopitelně se hned vyrojilo i stádo tzv. "odborníků", kteří vycítili příležitost, jak se mediálně zviditelnit, a začali vymýšlet nové psychiatrické a sociologické diagnózy. Pozor na "syndrom zavrženého rodiče"! "Dítě potřebuje rodiče oba!" "Otcové mají svá práva!" "Moderní trendy z vyspělé Evropy!" "Naše soudy svěřují děti matkám!"

   Pochopitelně jsem byl stále přesvědčen, že se jedná o osamocené a neškodné výkřiky zhrzených a podivínských pseudootců a výstředních ultralevicových "psychologů", ovšem článek pana Aleše s názvem "Exekuce dítěte - bolestivá, ale nutná" mně otevřel oči. Tito lidé to opravdu myslí vážně! A dokonce i zákonodárci začali jejich blbinám naslouchat a skutečně prý chystají jakýsi zákon, podle nějž budou maminky pod pohrůžkou "exekuce dítěte" nuceny tyto "střídavě vydávat" jejich povedeným "biologickým otcům"!

   A tak se obracím na všechny, kdo ještě disponují zdravým rozumem - napišme aspoň tady na blogu pěkně od plic, co si o panu Alešovi a jemu podobných myslíme. A hlavně Vy, maminky, starající se o své děti poté, co je jejich "otec" opustil a ještě se jim a Vám snaží ztrpčovat život - spojte se ke společné obraně, založte si nějakou organizaci... ať ten šílený "zákon" neprojde.

   Matka totiž dítě porodila - a proto patří jí! Kdo chce toto zpochybňovat, je buď hlupák nebo trpí nemocí šílených otců!

Autor: Jan Hofírek

Článek je se souhlasem autora převzatý z blogu pana Jana Hofírka.