Svěřování dětí do péče po rozvodu Koho je hříbě?

Koho je hříbě?

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Paní Božena Němcová byla jistě velmi moudrá žena a její díla čte národ dodnes. Přesto je obdivuhodné, že už tenkrát, když psala svoje pohádky, ji napadlo se v přirovnání  zabývat i otázkou, o které jistě netušila, že bude zaměstnávat národ za 200 let...

..Jedenkráte přišli k panu prokurátorovi dva sedláci, jeden měl hřebce, druhý kobylu. Oba koně ale měli dohromady. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Sedlák, co měl hřebce, tvrdil, že vším právem jemu hříbě patří; sedlák, jemuž kobyla patřila, dokazoval, že má k hříběti ještě větší právo. Tak se hádali, až se dostali k panu prokurátorovi. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství, i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a hřebec dostal hříbě.
Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla, i nelíbil se jí nespravedlivý rozsudek pana manžela. Když vyšel chudší sedlák ven, zakývala na něho a pravila mu stranou:
"Vy hloupý, pročpak jste se nechal tak napálit?
Kdopak to jakživ slyšel, aby měl hřebec hříbě?"
"Inu, já si to také myslím, že se mi velká křivda stala, ale když to milostpán tak spravil, co mám dělat?"
"Věřím vám, ale poslechněte, co vám řeknu, pod tou podmínkou, že se žádný nedoví, kdo vám tu radu dal. Zítra okolo poledne vezměte síť, vylezte na vrch a dělejte, jako byste chytal ryby. Můj muž půjde s několika pány v tu dobu okolo. Až vás uvidí, budou se ptát, co tam děláte, vy jim odpovězte: "Když mohou mít hřebci hříbata, mohou také na vrchu ryby růst."
Sedlák paní poděkoval a slíbil, že se podle její rady zachová. Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na vršku sedláka sítě roztahovat. Pustili se všichni do smíchu, a když přišli až k samému vrchu, ptali se sedláka, co tam dělá. "Chytám ryby," odpověděl sedlák.
"Ty bláznivý," křičel pan prokurátor, "kdo to jakživ slyšel, aby na vrchu ryby rostly?"
"Když mohou mít hřebci hříbata, mohou také na vrchu ryby růst," odpověděl sedlák.
Pan prokurátor zůstal jako pivoňka...

 

Pohádka dopadla samozřejmě dobře, hříbě dostal ten, čí skutečně bylo a paní prokurátorová pomáhala od té doby svému muži v souzení, aby zas neudělal podobnou hloupost. Ale trvalo mu to, než si hloupost uvědomil! A to ho ještě nenapadla ta úžasná věc, že hříbě by mohlo týden pobývat u hřebce a týden u kobyly. Dnes by jistě tak rozhodl...

Kdy začnou zase pohádky končit dobře? Doufejme že dřív, než začnou muži rodit děti.

____________________________________________________________________________________________________________________

Božena Němcová: Chytrá horákyně