Svěřování dětí do péče po rozvodu

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Který typ porozvodové péče zvolit při konfliktu

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Existuje názor, že pokud je v souvislosti se střídavou péčí poukazováno na negativa, jedná se o negativa související s rozvodem a nikoli negativa střídavé péče. A že stejně tak stejná negativa mohou být přítomna i při výhradní péči. Proto jsme se na téma negativ více zaměřili. I když se většinou jedná o negativa (i když ne vždy) vycházející z rozvodu, jejich dopad na dítě je při obou typech porozvodové péče odlišný. V dnešním článku srovnáváme dopad rodičovského konfliktu a negativ z něj vyplývajících na život dítěte při výhradní a střídavé péči.

Celý článek...

 

Úskalí argumentů pro střídavou péči

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Už dlouho jsme nepsali nic o argumentech propagátorů střídavé péče. Po nedávné akci, kdy se snažili lidem v Brně rozdávat svoje letáky (lidé pak po pár krocích dostali i letáky Jednoho domova), v dnešním článku rozebereme, na čem vlastně žlutí pánové staví. Jakými argumenty se snaží přesvědčit lidi o své pravdě. Protože lidé, kteří si jejich leták pročetli, obdrželi zároveň i leták od nás, možná se i naše stránky podívají. Nejen pro ně bychom dnes chtěli blíže rozebrat a vysvětlit argumenty ze žlutého letáku, který je k nahlédnutí i na stránkách našich protivníků.

 

Celý článek...

 

Děti střídavkářů - dokument

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Dítě ve střídavé péči je vystaveno mnoha situacím, se kterými se neví rady. Rozdílné názory rodičů na výchovu, vědomý nebo podvědomý strach obou rodičů, že se dítěti znelíbí a s tím spojené kupování si dítěte dárky, ústupky, zážitky. Stálé stěhování, ztráta jistoty, vznik pocitu dítěte, že je neživá věc bez vlastního názoru a života, se kterou se dá pohybovat jak s figurkou na šachovnici. Těžké období pak děti řeší různě - některé propadne depresím, některé se přestane učit, některé se naučí kličkovat a manipulovat se svým okolím.

Celý článek...

 

Časté otázky a odpovědi kolem rozvodu - dohody

Svěřování dětí do péče po rozvodu

V našem novém seriálu si budete moci ode dneška přečíst odpovědi na zajímavé otázky, které nám naši čtenáři pokládají. Najdou zde odpovědi jak lidé, kteří teprve zjišťují, co a jak mají udělat, když chtějí ukončit manželství nebo vyřešit péči o dítě, tak i lidé, kteří se potýkají s problémy v této oblasti už delší dobu a stále nacházejí sporná místa, ještě umocňovaná zavádějícími informacemi na některých nedůvěryhodných internetových stránkách.

V první části se podíváme na otázky týkající se nesporného rozvodu a různých dohod mezi manželi a rodiči.

Celý článek...

 

Výhody a nevýhody střídavé péče 1

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Po nějaké době bychom opět rádi připomněli, proč vlastně zaujímáme takto poměrně kategoricky negativní stanovisko ke střídavé péči. Pokusíme z čistě praktického hlediska vyjmenovat a zdůvodnit výhody a nevýhody střídavé péče pro všechny zúčastněné, tedy zejména dítě a oba jeho rodiče. Vzhledem k tomu, že těch možností porozvodových situací je mnoho, bude povídání rozděleno na více částí.

Celý článek...

 

Trochu letního odlehčení

Svěřování dětí do péče po rozvodu

V tomto takřka tropickém dni přidáme jen odkaz na výborný článek z blogů iDnes. Autorka tam odlehčenou formou popisuje všechny "výhody" střídavé péče. A těch je tolik, že dokonce doporučuje zákonodárcům změnu zákona o rodině v tom smyslu, že by každé dítě hned po narození bylo automaticky svěřeno do střídavé péče, protože je to tak skvělé, že přece není žádný důvod čekat až do rozvodu :)

Celý článek...

 

Je pro naše dítě vhodná střídavá péče?

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Téměř 50% manželství v ČR bohužel řeší závažný problém a to rozvod. Velká část rozvodů je ještě komplikována řešením porozvodové péče o děti a toto se týká i mnoha dětí, jejichž rodiče nebyli v době narození sezdáni, ale jsou zapsáni v rodném listu. Naštěstí většina rodičů bere jako povinnost se na výchově dětí po rozvodu domluvit a také to tak udělají. To je pro děti nejmenším zlem v této špatné až traumatizující situaci. Na internetu často narážíme v různých poradnách na dotazy typu "Je pro nás vhodná střídavá péče?", "Mám chtít dítě do střídavé péče", "Jak získat střídavou péči"...

Celý článek...

 

Kam se ztrácí zájem dítěte?

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Dostává se k nám poslední dobou více případů, ve kterých je nařízena, případně potvrzena již probíhající střídavá péče přes nesouhlas a nedohodu obou rodičů. Jak neustále opakují odborníci, takové prostředí je pro dítě po rozvodu nejméně vhodné, přesto existují pracovnice OSPOD, které jej podporují o vlastní vůli nebo častěji kvůli nátlaku agresivního rodiče. Jsou-li nařízeny posudky, psychologové tento způsob péče ve zprávě doporučí zachovat se zdůvodněním, že "dítě má k oběma rodičům kladný vztah a že střídavou péči zvládá".

Celý článek...

 
Více článků...