Střídavá péče ve světě Střídavá péče v dalších zemích

Střídavá péče v dalších zemích

Střídavá péče ve světě

Skupinky otců, kteří neuspěli u soudu se svými požadavky a snaží se o plošné zavádění střídavé péče, nejlépe s úplným vypuštěním pojmu "zájem dítěte" ze zákona o rodině, rádi dávají za vzor ostatní vyspělé země,  ve kterých je střídavá péče zavedena mnohem delší dobu než u nás. Rádi používají argument, že v těchto zemích žije ve střídavé péči 30% a více dětí a tyto děti prospívají lépe než děti v péči jednoho rodiče...

 Protože i tento argument je upravený tak, aby vyhovoval propagátorům střídavé péče, rádi bychom ho opět uvedli na pravou míru.

Předně je třeba uvést, že uspořádání porozvodové péče o děti se v těchto tzv. vyspělých zemích značně liší od našeho. U nás je možné upravit poměry dětí po rozvodu nebo rozchodu rodičů dvěma způsoby:

--  Základní: Dítě je svěřeno do péče jednoho rodiče, většinou matky, s tím, že oběma rodičům zůstává zachována stejná rodičovská zodpovědnost a rozhodovací pravomoc v důležitých věcech týkajících se dítěte. Do této péče se svěřuje u nás automaticky 100% dětí.

-- Dítě je svěřeno do péče fyzicky oběma rodičům společně nebo střídavě.

Ve většině dalších vyspělých zemích je možno upravit poměry dětí po rozvodu a rozchodu rodičů třemi způsoby, (i když se v různých zemích mohou trochu lišit) :

-- Základ: Dítě je svěřeno do péče jednoho rodiče, většinou matky.

-- Dítě je svěřeno do tzv."sdílené péče rodičů", to znamená, že fyzicky je v péči jednoho rodiče s tím, že druhý má zachovánu plnou rodičovskou zodpovědnost a rozhodovací pravomoc v důležitých věcech týkajících se dítěte. Do této péče se svěřuje zmíněných 30% - 40% dětí. Jedná se většinou o děti, jejichž rodiče byli sezdáni.

-- Dítě je svěřeno fyzicky do tzv. "sdílené péče rodičů", to znamená, do typické střídavé péče.

Proč je dítě svěřeno většinou do péče matky, je podrobněji rozepsáno v tomto článku. http://www.jedendomov.cz/sverovani-deti-do-pece-po-rozvodu/64-diskriminace-otcu

Propagátoři střídavé péče tento fakt velmi rádi zamlčují. Zamlčují to, že zatímco u nás má rozvedený otec (píšu otec, protože většinou otec se ocitá v této situaci) plnou rodičovskou zodpovědnost automaticky zachovánu, v oněch vyspělých zemích si musí už jen to vybojovat!

Do střídavé péče tak, jak ji známe my, se i v ostatních státech svěřuje jen menší procento dětí. Už jen proto, že ani v jiných zemích není jednoduché splnit pro střídavou péči podmínky, jako je blízkost bydliště rodičů, podobné zázemí i životní styl, shoda rodičů ve výchovném působení na děti a další. Střídavá péče se i v jiných zemích upřednostňuje při dohodě rodičů, podobně jako u nás.

A stejně jako u nás, i jinde většina dětí žíjících ve střídavé péči žije v tomto uspořádání proto, že se takto rodiče dohodli. A tím se dostáváme k druhé části argumentu zastánců střídavé péče.

Mezi dětmi vyrůstajícími ve střídavé péči, která vyšla z dohody rodičů a nebo ve střídavé péči nařízené soudem je velký rozdíl. Nemusíme snad více rozepisovat, jak se žije takovému dítěti, kde se rodiče dohodli, shodnou se na životním stylu a výchově dítěte a domlouvají se spolu na všech věcech týkajících se dítěte; a jak se žije dítěti, kde je nařízená střídavá péče jen pokračováním porozvodového boje rodičů a vyřizováním si účtů.

Pokud skutečně vznikl průzkum o vývoji dětí žijících ve střídavé péči, musel vycházet z toho, že většina dětí žije ve střídavé péči po dohodě rodičů. I když zastáváme názor, že ani tak to není pro dítě ideální uspořádání, věříme tomu, že ten výzkum mohl dopadnout pro střídavou péči pozitivně. Ovšem zatím nevznikl žádný průzkum, který by zkoumal to, jak vyrůstají děti ve střídavé péči nařízené soudně. Výsledky by byly jistě hodně odlišné.

Výjimku může tvořit Švédsko, ale i tam porozvodové uspořádání navazuje na situaci před rozvodem a většina střídavé péče vychází z dohody rodičů.

Opravdu nevíme, jak si mohou někteří rozumní lidé myslet, že to, že děti, které vyrůstají ve střídavé péči vycházející z dohody rodičů, se vyvíjejí dobře, by měl být argument pro zavedení plošného nařizování střídavé péče přes odpor některých účastníků. Podle nás to dokazuje pravý opak, totiž že střídavá péče může být dítěti prospěšná právě jen pokud s tím souhlasí oba rodiče a dítě samozřejmě také.

V ostatních zemích se naopak začíná od nařizování střídavé péče upouštět. Je to pravděpodobně tím, že tam už dospěla nějaká ta generace dětí, které vyrostly v nařízené střídavé péči a lidé se začínají dozvídat, jaké to bylo z pohledu dítěte a jaký vliv to má na jeho další život . U nás ještě tato generace nedorostla, je jen pár jednotlivců, jejich názory Vám také v některém z dalších článků předložíme. Zatím jich není moc, ale za pár let i tyto děti začnou mluvit. Opravdu chcete, aby zrovna Vaše dítě bylo jedním z nich?