Střídavá péče ve světě

Střídavá péče ve světě

Zkušenosti se střídavou péčí ze zahraničí

Střídavá péče ve světě

Po nějaké době se opět "podíváme do zahraničí". Na webech propagujících střídavou péči se to hemží výrazy, jako "nejmodernější způsob výchovy" nebo naopak "zastaralé způsoby výchovy" ve spojení s ČR a podobně a za vzor jsou dávány údajné (obvykle nekonkrétní, tedy jen smyšlené, případně opsané ze zahraničních střídavkových webů) skvělé zkušenosti s automatickým preferováním střídavé péče v různých zahraničních zemích. Je opravdu to opravdu tak? Jsou v zahraničí moderní a ČR zaostalá? V některých zemích zkusili být moderní více, než je zdrávo a zvažují "návrat do minulosti". Podívejte se s námi...

Celý článek...

 

Pravda o střídavé péči v EU 5.díl

Střídavá péče ve světě

V posledním díle se podíváme na dvě země, které jsou často využívány v argumentaci pro větší rozšíření střídavé péče a prosazování novely zákona o rodině. Jsou to Švédsko a Německo.

Celý článek...

 

Pravda o střídavé péči v EU 4.díl

Střídavá péče ve světě

Následují další státy  EU.

Celý článek...

 

Pravda o střídavé péči v EU 3.díl

Střídavá péče ve světě

Následují další státy EU.

Celý článek...

 

Pravda o střídavé péči v EU 2.díl

Střídavá péče ve světě

Dále budeme probírat státy, kde střídavá péče není takovou samozřejmostí, jak je u nás předkládáno veřejnosti. Pokud je v těchto zemích rozhodnutí o střídavé péči vůbec možné, praxe se ani neblíží naší stávající právní úpravě, natož úpravě navrhované novelou zákona o rodině.

Celý článek...

 

Pravda o střídavé péči v EU 1.díl

Střídavá péče ve světě

V současné době je projednávána novela zákona o rodině, která se týká střídavé péče. Předkladatel novely zdůvodňuje její potřebnost mimo jiné běžným využíváním střídavé péče jinde ve světě, ve střídavé péči se prý v západních zemích nachází vysoké procento dětí a tyto děti výborně prospívají. Jakou cestou se děti ve střídavé péči ocitly a zda se náhodou rodiče většinou nedohodli, nikdo neupřesňuje...

Celý článek...

 

Domácí násilí jako faktor při soudním rozhodování o výkonu rodičovských práv k dětem (zahraniční úpravy)

Střídavá péče ve světě

Dnes zde zveřejňujeme článek pana Mgr. Jana Potměšila. Mgr. Jan Potměšil je právník a zabývá se správním a zejména přestupkovým právem. Působí ve Výboru pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Článek rozebírá přístup jednotlivých států (tzv. "západních zemí", kterými se tak rádi zaštiťují skupinky prosazující plošné nařizování střídavé péče), k přihlížení k domácímu násilí při svěřování dětí do péče a úpravě styku s dětmi. 

Celý článek...

 

Slovenským střídavkářům pokus neprošel

Střídavá péče ve světě

Na Slovensku řeší podobné problémy se střídavou péčí jako u nás. V červenci 2010 tam začal platit nový zákon, který obsahuje možnost střídavé péče. Když jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají o výchovu zájem, soud může svěřit dítě do střídavé výchovy, pokud je to v jeho zájmu a budou tak lépe naplněny jeho potřeby. (Tedy potřeby dítěte, ne otce.)

Celý článek...

 
Více článků...