Případy Děti aktivistů

Děti aktivistů

Případy

"O tom, jaké to je bát se chodit ze školy, protože cestou může "číhat" otec a člověka proti jeho vůli "odchytit" a odvézt pryč, zase vyprávěl šestnáctiletý Tomáš F."

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/deti-soudum-vycetly-ze-je-nechrani-d58-/domaci.aspx?c=A050210_205934_domaci_sas

Co zažívaly děti otcovských aktivistů za svá práva, než plnoletostí získaly svobodu?

 

 

Zvlášť v poslední době, kdy se zase více mluví o střídavé péči, se ve zvýšené míře ozývají hlasy sdružených aktivních otců bojujících za svá práva. Svůj boj proti matkám svých dětí, všem ženám světa a domnělé nespravedlnosti vtělili do boje za střídavou péči o děti. Kdo se o téma střídavé péče zajímá, jistě tyto muže zná a není třeba je připomínat. Ti nejaktivnější z nich v současné době mají děti ještě malé.

Ale před nimi tady byli jiní, někteří z nich jsou stále aktivní, teď už bojující proti všemu a všem. Děti mají již dospělé, žijící vlastní životy často se změněným jménem, utajeným bydlištěm a snažící se zapomenout na dobu, kdy na ně oba rodiče měli právo. I tyto děti zažívaly násilné chování otců aktivistů a různé pokusy o donucení styku s nimi. Přece jen měly v něčem štěstí. Neexistovala střídavá péče. Po přečtení článků v odkazech se čtenář zamyslí, co by ještě tyto děti musely zažít, kdyby v té době střídavá péče existovala a kdyby dokonce je soudy do střídavé péče svěřily ve snaze rozhodnout zcela v jejich zájmu.


"Podobně smutné zážitky popisuje i patnáctiletý Tomáš. F. Svého otce Jiřího vidí ve vzpomínkách jako člověka, který chodil z práce permanentně naštvaný, matce nadával a jeho i mladšího bratra mlátil kvůli drobnostem, i třeba kvůli zakopnutí na schodech. Když se jeho rodiče v roce 2000 rozvedli, dohodli se, že obě děti zůstanou u matky, ale otec je bude často vídat.

Podle Tomášových slov je ale otec vždycky jenom odvezl na chalupu, kde je buď nutil pracovat, nebo si jich vůbec nevšímal. "Jednou jsem mu utekl, ale chytil mě, donutil jet zpátky na kole před jeho autem, a pak mě zavřel s kbelíkem do pokoje," popisuje. "Pravděpodobnější je, že přistanou lidé na Marsu," řekl Tomáš v reakci na dotaz Práva, zda si dokáže představit, že by v dospělosti chtěl se svým otcem navázat vztah."


http://zpravy.idnes.cz/deti-soudum-vycetly-ze-je-nechrani-d58-/domaci.aspx?c=A050210_205934_domaci_sas

http://www.novinky.cz/domaci/49678-deti-strasbursti-otcove-jsou-nasilnici.html

 

Úvahy na toto téma není třeba psát, každý si je může udělat sám. Jsou to články již starší, ale nijak jim neubylo na aktuálnosti.

O to více je potřeba zauvažovat o dětech, které jsou ve stejné situaci teď a na které si dělají nárok současní bojovníci za právo na půlku dítěte. V každé době se najdou takoví, doba se mění, zákony přibývají, jen lidské chování je stále stejné a stále se opakující. Není třeba vymýšlet úvahy o možných osudech již dospělých dětí. Stačí sledovat děti aktivistů dnešních, opakující v zesílené míře osudy svých předchůdců.

Je jiná doba, dnes už mají všichni rodiče právo na půl dítěte a celou jeho duši k tomu. Je to v jeho nejlepším zájmu... (?)