Podpořte nás!

Podpořte nás!

Občanské sdružení

Jsme neziskovým občanským sdružením, které se zabývá ochranou dětských práv po rozchodu rodičů a to zejména v oblasti střídavé péče a jejího nařizování v případech probíhajících konfliktů mezi rodiči. Toto provádíme zejména provozem webu, na kterém se právě nacházíte a jehož prostřednictvím chceme prezentovat informace o negativním vlivu takového výchovného prostředí na děti mezi širokou veřejnost a v co největším rozsahu i mezi odpovědné úředníky a politiky, kteří nakonec rozhodují, jakým směrem se bude vývoj v této oblasti v České Republice vyvíjet. Intenzivně jsme se angažovali zejména v případě předložené a nakonec neschválené novely zákona o rodině, která měla zakotvit automatickou preferenci střídavé péče po rozvodu rodičů. Věříme, že i díky naší snaze nakonec zvítězila ochrana práv dětí a soudům byla zachována možnost individuálně rozhodovat každý případ v nejlepším zájmu dětí. V tomto hodláme nadále pokračovat a činnost dále rozšiřovat do příbuzných oblastí.

V brzké době Vám nabídneme právní poradnu a taktéž i psychologickou poradnu. V obou oblastech jsme úspěšně navázali spolupráci s velmi renomovanými a respektovanými odborníky, jejichž rad budete moci využít.

Provoz webu, výroba tiskovin a ostatní režijní náklady nejsou malé a zatím je hradí z vlastních příjmů převážně několik zakládajících členů sdružení.

Vidíte-li naši činnost jako prospěšnou a užitečnou, uvítáme finanční příspěvky v jakékoliv výši. Z nich bude hrazena výroba většího množství osvětového materiálu a rozšiřování činnosti. Stanete-li se současně i členem/kou Občanského Sdružení Jeden Domov, budete pravidelně podrobně informováni, na co byly jaké prostředky vynaloženy a budete moci i navrhovat, kam prostředky účelně směřovat.

Děkujeme za jakýkoliv příspěvek na bankovní účet: 259089665/0300

Máte-li možnost našemu sdružení zajistit reklamu nebo nápad, jak pomoci šířit informace o našich stránkách, ozvěte se. Budeme velmi rádi i za takovou formu pomoci. Pomoci můžete také zasíláním zajímavých informací k tématu ke zveřejnění, vašich příběhů nebo dalších článků a vašich názorů.