Odborné články

Odborné články

Děti jsou také lidé

Odborné články

Dnes nabízíme čtenářům starší článek, ale stále aktuální. Autorky se zamýšlí nad lidskými a dětskými právy, která u nás stále ještě nejsou často u soudů respektována. Článek reaguje na praktiky zavírání dětí do ústavů, kde se mají násilím a pod nátlakem donutit změnit svůj názor. Práva rodičů jsou pořád ještě často stavěna nad práva dětí...

Celý článek...

 

Zdeněk Matějček o střídavé péči

Odborné články

Náhodou se nám dostala do ruky úplně malá a nenapádná knížečka od pánů Z. Matějčka a Z. Dytrycha, "Krizové situace v rodině očima dítěte", která popisuje a přibližuje čtenářům problémy v rodině, které mají příčinu v rodičích a mají vždy dopad na dítě. Popisuje závist, nevěru, období rozvodu, rodiny s novými partnery a sourozenci nebo také nemoc a smrt v rodině či stěhování. Malý kousek je věnován i tolik propagované střídavé péči...

Celý článek...

 

Poruchy osobnosti 2. díl

Odborné články

Chodí volně mezi námi. Seznamují se, zakládají manželství, rodiny, často se potom rozvádějí, i když většinou ne dobrovolně a zanechávají za sebou nešťastné partnery, nešťastné děti a někdy také pořádně dlouhé soudní spisy. Lidé s poruchou osobnosti.

Dnes budeme v našem výčtu pokračovat.

Celý článek...

 

Aperio o střídavé péči

Odborné články

Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, vydala článek, ve kterém vysvětluje svůj postoj k zavádění střídavé péče. Na článku se podíleli odborníci na právo, psychologii a další.

Celý článek...

 

Poruchy osobnosti 1. díl

Odborné články

Chodí volně mezi námi. Seznamují se, zakládají manželství, rodiny, často se potom rozvádějí, i když většinou ne dobrovolně a zanechávají za sebou nešťastné partnery, nešťastné děti a někdy také pořádně dlouhé soudní spisy. Lidé s poruchou osobnosti.

Celý článek...

 

ProFem na semináři o střídavé péči

Odborné články

Semináře v Parlamentu se zůčastnila i organizace ProFem. Příspěvek měli připravený moc pěkně. Zastávají stanovisko, že stávající úpravu není nutné měnit, soudy mají možnost o střídavé péči rozhodnout i dnes. Zdůrazňují, jak důležité je nestavět zájmy rodičů nad zájmy dětí. ..

Celý článek...

 

Jeroným Klimeš: Střídavá výchova a styk s dítětem po rozchodu

Odborné články

 Dovolíme si zde připojit odkaz na pojednání o střídavé výchově od našeho uznávaného českého psychologa, pana PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, PhD., jejích výhodách, nevýhodách a podmínkách pro její úspěšné absolvování. Dále je tu zmíněn styk dítěte s druhým rodičem a případné problémy při přístupu dítěte ke styku s druhým rodičem. Doufáme, že informace uvedené v této studii Vám poskytnou podrobnější pohled na problematiku a předpoklady úspěšnosti rozhodnutí o střídavé výchově.

Celý článek...

 

Problémy studií argumentujících pro střídavou péči

Odborné články

Zastánci střídavé péče se rádi zaštiťují různými odbornými výzkumy, jejichž výsledky mají mluvit pro obecnou prospěšnost střídavé péče u dětí po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Proto bychom zde rádi zveřejnili odborný článek pana Phdr. Josefa Pavláta, Ph.D, působícího na psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který odkrývá nesrovnalosti v přístupu k různým výzkumům na podporu střídavé péče, tolik vyzdvihovaným propagátory střídavé péče...

Celý článek...