Odborné články Poruchy osobnosti 1. díl

Poruchy osobnosti 1. díl

Odborné články

Chodí volně mezi námi. Seznamují se, zakládají manželství, rodiny, často se potom rozvádějí, i když většinou ne dobrovolně a zanechávají za sebou nešťastné partnery, nešťastné děti a někdy také pořádně dlouhé soudní spisy. Lidé s poruchou osobnosti.

Úvodem tohoto miniseriálu zdůrazňujeme, že nebudeme hovořit o konkrétních lidech. Tedy podobnost se skutečnými osobami není vůbec záměrná, avšak je zcela nevyhnutelná, neboť takoví lidé skutečně existují a žijí mezi námi. Někdo se možná přímo pozná, i když to je velmi nepravděpodobné, protože tito lidé si nikdy za žádnou cenu nepřipustí sebemenší pochybnost o svém duševním zdraví.

Někdy jsou také nazývání psychopati, i když to už je dnes zastaralý název. Těžko je poznáte na první pohled. Naopak, při kontaktu s nimi máte pocit, že jste potkali nesmírně zajímavého, přitažlivého člověka. Dost brzy se však ukáže, že se úspěšný šéf nebo šarmantní partner chová jako manipulátor, který vás bezostyšně zneužívá. Většina z nich jsou jedinci, kteří vám budou otravovat život, mohou vás psychicky docela zničit, ale jinak jsou "neškodní". Patří sem ale i skuteční zločinci.

Podle některých odborníků trpí poměrně neškodnou formou psychopatie asi 6%-9% z nás, ze tří čtvrtin se jedná o muže. Tedy neškodnou... Většinou to nejsou chladnokrevní vrazi, ale lidem ve svém okolí umí poškodit zdraví (naštěstí většinou jen duševní) docela slušně.

Připomínáme, že tento článek nemá sloužit jako psychiatrická odborná studie a uvedené informace jsou jen stručné a orientační a vycházejí z publikací známých psychologů. Ani zde nejsou uvedeny úplně všechny poruchy osobnosti, výčet je upraven tak, jak si myslíme, že by mohlo zajímat čtenáře (čtenářky) našeho webu. Úplný výčet poruch je k nalezení ve zdrojích na konci článku, ze kterých jsme informace čerpali. Soustředili jsme se na poruchy, které podle našeho názoru nejvíce znesnadňují partnerský vztah a protože toto jsou stránky o partnerských problémech, je pohled předkládán z pohledu partnera. Tedy spíše partnerky. Nechceme nikoho diskriminovat, ale protože předpokládáme, že naše stránky čtou nejvíce ženy a poruchy osobnosti se více vyskytují u mužů, je článek psaný z pohledu ženy. Ženy s poruchami osobnosti existují také a my o nich víme, přesto je žen s poruchou menší počet (snad kromě hysterie, tam se poměry vyrovnávají). Pokud čte článek nějaký muž s podobným problémem, může si pohlaví otočit.

Článek má vést partnerky (partnery) lidí, se kterými není snadný život, nebo lidi, které bývalý partner nenechá na pokoji a různými způsoby jim a dětem znepříjemňuje život, k zamyšlení, jestli se právě jejich partnera tento problém netýká. Zkusit jim poradit, co jejich partner potřebuje, proč se chová tak, jak se chová, jak s ním vycházet nebo jak se co nejlépe rozejít. A hlavně pochopit, proč se vám děje zrovna to, co se vám děje. Pokusili jsme se vám sdělit informace způsobem, aby vás čtení bavilo. Snad se nám to alespoň trochu povedlo.

Připomínáme, že poruchy osobnosti se týkají jen malé části populace a ne každý problematický partner poruchou trpí. Rádi bychom odradili čtenáře od stanovování diagnoz, diagnozu múže stanovit pouze odborník přes duši. Přesto, pokud zkusíte partnera pochopit a zkusit změnit svůj přístup k němu, může vám to usnadnit situaci, i kdyby partner žádnou poruchou netrpěl. U některých lidí se také může vyskytovat také více příznaků z více skupin. Nějaké slabší příznaky také ještě nemusí znamenat poruchu osobnosti. Vždyť kdo z nás někdy někoho nepodezíral nebo nechtěl mít schvíli od všech pokoj. Ale kdo z nás je vlastně úplně normální, že?

________________________________________________________________________________

Ženy (i muži) mající svého psychopata doma, musí být velmi silné, aby život s ním unesly. Jen málo jich to zvládne, ostatní skončí s podlomeným psychickým nebo i fyzickým zdravím. Záleží na délce vztahu. Psychopata nezměníte. Nejlepší obrana je tady včasný útěk.

Proč si ženy vůbec vybírají takové partnery? Copak to hned nepoznají? Bohužel ne a potom už bývá pozdě. Většina z nás není na setkání s psychopatem připravena. Ve škole se to neučí. Člověk ani netuší, že někdo takový může vůbec existovat. Často je to navíc typ, který okouzlí srdce každé ženy. Strhujícím způsobem řeční o všem možném, bije se v prsa, jako by jedině on chtěl bojovat proti všem špatnostem a bezpráví. Ve skutečnosti mu jde hlavně o vlastní pocit důležitosti a moci. Když zanechá potom za sebou lidi, kterým zničil kus života, nedělá si vůbec žádné výčitky. Protože vlastnosti, které okolí vnímá jako poruchové, jsou součástí osobnosti toho člověka, on je vnímá jako normální. Podle něj je problém vždy v těch ostatních.

Lidí je hodně a poruch osobností je také hodně a spolu s velkým množstvím osobních vlastností každého člověka vzniká tak velké množství možných situací, do kterých vás partner může přivést, že by se to snad ani nedalo všechno vypsat. Soustředíme se proto jen takové ty typické příznaky a situace. Co tedy s typickým psychopatem můžete zažít?

Paranoidní porucha osobnosti

aneb: Dám si na Tebe pozor!

Potkáte člověka, který na první pohled a na začátku vztahu působí velice seriozně. Dělá ten nejlepší dojem. Člověk slušný, upravený, pracovitý, který si zodpovědně plní své povinnosti. Dále se vám na něm může líbit, že nechodí po hospodách, neběhá za kamarády (to až později vám dojde, že je to proto, že žádné nemá). Má jen vás. Takový se přece líbí každé ženě.

Je to člověk, který je často velmi zaujatý nějakým svým zájmem, názorem, např. politickým, kterým přímo žije. Mluví většinou o něm a to velice poutavě. Dokáže o svém zájmu mluvit i několik hodin a do všech podrobností. Když mu někdo odporuje, je schopný se do krve pohádat a bránit se. Vám se líbí, jak ušlechtilý zájem má, jak je nadšený, cílevědomý. Protože ho ještě moc neznáte, jeho vyprávění vás zaujme a vás ani nenapadne mu odporovat. Jste okouzlena.

Je to člověk uvnitř velmi nešťastný, protože je přesvědčený, že nemůže nikomu věřit. Naučili ho to nejspíš jeho rodiče, výchova. Rodina bývala velmi uzavřená a nedůvěřivá k vnějšímu světu. Kladli mu na srdce, že svět venku je zlý a nebezpečný a všichni mu chtějí jen ublížit. Tak aby si dával velký pozor a byl vždy připraven na nejhorší, na podraz od druhého... Aby byl pořád připravem se bránit, kdyby mu chtěl někdo ublížit. Je možné, že jeden z rodičů poruchou už trpěl a druhý rodič prostě jen přebral jeho vidění světa. To se totiž velmi submisivním partnerům stává. Mohl také zažít nějaké trauma, např. ztrátu rodičů nebo něco, co ho přimělo k pocitu, že ho osud a celý svět pronásleduje. Nic z toho si ale takto postižený člověk sám neuvědomuje.

Problém má postižený člověk nejen s kamarády, ale také v zaměstnání. Když zjistí, že jsou jistě všichni proti němu, raději z práce odchází. Proto se může stát, že zaměstnání jsou jen krátkodobá, i když to není z lenosti. Nakonec mu často nezbyde, než začít podnikat a být svým pánem, aby se nemusel s nikým dohadovat. Bývá sám, ale pokud potřebuje zaměstnace, často je mění, hned když zjistí, že se zase spikli proti němu.

Je tedy pořád připravený a ve střehu. Pořád hlídá, kdo další by mohl být proti němu. A s velkou jistotou to dřív nebo později budete i jeho partner, tedy vy!. Bude k tomu stačit málo, třeba zrovna to, že s ním v něčem nebudete souhlasit. V tu chvíli si vás představí, že stojíte proti němu a tento názor mu už nevyvrátíte s velkou pravděpodobností až do konce života, ať pro to uděláte cokoliv. A ze začátku si to vůbec nemusíte uvědomovat, co se stalo a z jeho chování budete pěkně zmatená. Ono se vždycky stane, že s člověkem ten druhý někdy nesouhlasí. Proto také nemá kamarády, při prvním náznaku opozice se pro něj stali nepřáteli a v nejlepším případě odešel a už je nikdy neviděl. Vy jste ale pořád doma, pořád na očích. Navíc si vás přece vzal, tím vám dal najevo, jak vám věří a vy jste ho taky zklamala. A vy se ještě chováte, jako byste ho měla ráda. On už ale ví, že to není pravda. A už se vezete. Odteď bude už jen hlídat, čím mu zas chcete ublížit, aby to sobě i vám odhalil a tím vás vyvedl z míry.

Bude se snažit vaše pokusy o ublížení jemu co nejlépe zdokumentovat. Stane se z něj detektiv. Možná nainstaluje kamery a odposlouchávání, aby mohl zachytit každé vaše slovo proti němu. Bude vás sledovat, aby přišel na to, kde a co proti němu plánujete a s kým. Když vás uvidí, že s někým mluvíte, mluvíte jistě o něm, když někomu píšete, domlouváte se na něho. Samozřejmě vždy v negativním smyslu. Jistě jste mu i nevěrná, on to ví, jen na to musí přijít. Patří sem i silní žárlivci.

Sebe vnímá jako středobod světa a všechny události se dějí jen kvůli němu a zejména proti němu. Cokoliv uděláte, je už předem použito proti vám a on v tom vidí jedině naschvál. Jako vaše pokusy mu ublížit si vykládá i věci, které děláte v dobrém úmyslu nebo které s ním vůbec nesouvisejí. S vítězoslavným úsměvem vám bude vykládat "váš plán", který právě odhalil. Vaše výrazy, že nevíte, o čem mluví, budou samozřejmě dokonalá přetvářka, na kterou on vám neskočí. Bude vám podsouvat jakékoliv záměry, např. že jste se proti němu spikly s jeho matkou a společně mu chcete zničit podnikání. Že jste spiknutá se svou matkou, je přece samozřejmost. Je přece jasně vidět, že VAŠE matka má raději VÁS než jeho  a ani se to nesnaží nijak zakrývat.

Kolegy v práci proti němu také navádíte, kromě toho jste mu nejspíš s jedním nevěrná a za zády se mu smějete. Proto si musí dávat pozor i na ně a vůbec na každého. Nedělá rozdíly, jen vy máte smůlu, že vás má stále na očích.

Na začátku vztahu se vám líbilo, jak zapálený dokáže být pro určitou věc. Neuměla jste si představit, jaké to bude, až svůj zápal přenese na vás, přesněji proti vám. Vyslýchá vás i několik hodin, kde jste byla, co jste tam dělala a s kým. Nebo vám několik hodin vysvětluje váš plán, který právě odhalil. Pase se na vašem překvapení, protože něco takového vás ani nenapadlo, ale hned zase nasadí ostražitost, protože jste jistě začala vymýšlet něco nového na něj. Cokoliv, co se podle něho stane, někdo zavinil (samozřejmě někdo jiný). On to samozřejmě není a klidně nebude celou noc spát, aby přišel na to, kdo za to může. Je také možné, že jeho chování přeroste v násilí k vám, protože se na vás rozzuří za to, co jste mu zase chtěla udělat. Tito lidé bývají někdy docela agresivní a záleží jen na síle jeho vnitřních zábran, jestli dojde nebo nedojde k fyzickému násilí. V horším případě to místo jeho vlastních zábran vůči násilí je jen jeho strach s potrestání..

Vaši snahu o nápravu vztahu a návrh manželské poradny budete jen těžko prosazovat. On tam nepůjde, je úplně v pořádku, jistě jste s doktorem domluvení a chcete z něj udělat blázna. Pokud tam přece jen s vámi půjde, bude psychologovi stále dokola do všech podrobností vyprávět svůj pohled na váš vztah. Dokud bude doktor přikyvovat, bude vše v pořádku. Jak ale uvidí náznak nesouhlasu, jiný pohled na věc než podle něho, stáhne se, doktora si zařadí do seznamu svých nepřátel a v poradně už se neukáže.

Vaše žádost o rozvod bude pro něj vyvrcholením, potvrzením jeho přesvědčení o tom, že jste mu celou dobu chtěla jen ublížit. Zatímco on se celou dobu jen domníval, teď jste mu to právě dokázala. Stejně jste ten rozvod měla v plánu celou dobu, vždyť proto jste si ho i brala, abyste se s ním pak mohla rozvést a tím mu pořádně ublížit. Teď už ví, že jste schopná všeho, proto vás musí mít napořád pod kontrolou, sledovat, co děláte a odhalovat vaše plány. Pro jistotu on ubližuje vám, soudí se s vámi a dělá vám všelijaké problémy, abyste se tím musela zabývat a neměla čas a sílu ubližovat jemu. Že už ho nechcete ani vidět? Nesmysl, na to on vám neskočí, jen chcete oslabit jeho ostražitost.

Další problém nastává, pokud spolu máte děti. Děti je nejlépe získat do vlastní péče, jinak byste je mohla ovlivnit a spiknout se s nimi proti němu. To on nemůže připustit. Požaduje vlastní péči, pokud ví, že je to zbytečné, tak alespoň střídavou. Rozhodně je potřeba vám dát co nejmenší prostor děti ovlivňovat proti němu. Nakonec, proč by děti neměl dostat? Vždyť on jediný je normální, hodný, slušný, jen ti ostatní a hlavně vy osobně jste zlí a chcete ho zničit. Máte problém, protože on opravdu může působit velmi seriozním dojmem a svoje názory na vás umí dobře podat. Pokud vás z něčeho obviní, okolí má snahu mu věřit, protože něco na tom asi bude, když to říká tak slušný člověk...

Když děti do péče nedostane, je to proto, že jste se proti němu spojila se soudkyní a proto je potřeba zakročit i proti ní. Pokud je náhodou dostane, nedá vám pokoj, jak byste si třeba myslela. Naopak, tím více vás musí mít pod kontrolou a znepříjemňovat vám život, abyste neměla čas a sílu se mu mstít, jak jistě chcete. Při předávání dětí vám nezapomene připomenout, že on ví, že jste mrcha, vaše podrazy vám nevyjdou a on si na vás dá pozor.

Může se také stát, že děti neprojeví zájem bydlet s ním, případně ve starším věku si začíná dávat pozor i na ně, proto chtějí být radši s vámi. Potom zavrhne i je a zařadí i je do přeplněného systému svých nepřátel. Znovu se mu potvrdí to, že jsou všichni proti němu.

On bude vždy proti někomu a něčemu bojovat. Neustále se bude bránit domnělým útokům na svou osobu. Z osob s touto poruchou osobnosti se rekrutují kverulanti, chroničtí stěžovatelé pro malichernosti, kteří se někdy domáhají svých práv někdy i dost agresivním způsobem. Tito lidé si velmi často stěžují u všech možných úřadů, soudí se, podávají trestní oznámení kvůli maličkostem, nad kterými každý normální člověk mávne rukou nebo se zasměje a to na kohokoliv a za cokoliv, co jen náznakem jemu odporuje. A když není na koho, tak alespoň na neznámého pachatele. Do rámce paranoidity patří též předstíraný tvrdošíjný boj za lidská práva a to i tam, kde jejich ohrožení je nejasné, nevýrazné či malé. Tito lidé se mohou domáhat svých domnělých práv i násilím a tím se dostanou snadno do potíží, do vězení, na psychiatrii, často nedobrovolně. Což je zase znovu utvrzuje v jejich přesvědčení o spiknutí celého světa proti nim.

Váš teď už bývalý partner si časem snad najde jiný cíl a jiný zájem, který ho opět zcela pohltí a bude o svém přesvědčení vyprávět zas někomu dalšímu. Tedy až do doby, než si s ním zas někdo dovolí nesouhlasit.

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Další díly: http://www.jedendomov.cz/odborne-clanky/97-poruchy-osobnosti-2

                  http://www.jedendomov.cz/odborne-clanky/101-poruchy-osobnosti-3

                 http://www.jedendomov.cz/odborne-clanky/114-poruchy-osobnosti-4