Odborné články ProFem na semináři o střídavé péči

ProFem na semináři o střídavé péči

Odborné články

Semináře v Parlamentu se zůčastnila i organizace ProFem. Příspěvek měli připravený moc pěkně. Zastávají stanovisko, že stávající úpravu není nutné měnit, soudy mají možnost o střídavé péči rozhodnout i dnes. Zdůrazňují, jak důležité je nestavět zájmy rodičů nad zájmy dětí. ..

 

http://www.profem.cz/clanky/?x=2278739

Paní Mgr. Kateřina Kuncová přednesla příspěvek, ve kterém přehledně uvádí, s jakými Úmluvami, jako je Úmluva o právech dítěte, Deklarace práv dítěte, Evropská úmluva o výkonu práv dětí, a s kterými     našimi předpisy by bylo přijetí novely Zákona o rodině v rozporu.

http://aa.ecn.cz/img_upload/e86dd7311cf60fc96af019aef3dc233c/Prezentace_proFem_stridava_pece_fin.ppt#256,1,Snímek 1

Náš názor se shoduje se stanoviskem ProFemu. Ohled na práva dětí a na jejich zájmy by vždy měl předcházet ohledům na zájmy rodičů. Rodinné právo je velmi složité v tom, že před soudem stojí tři účastníci, kteří jsou každý svým způsobem "v právu", každý má svoje práva a tyto práva jdou bohužel někdy proti sobě. Ať je rozhodnuto v zájmu kteréhokoliv z nich, vždy bude někdo na svých právech krácen. Proto je potřeba přijmout pravidlo, že na předním místě je vždy dítě.

 Příspěvek paní Kuncové byl přednesen srozumitelně, věcně a bez zaplétání se do osobních příběhů konkrétních lidí. Každý případ je individuální, proto argumenty typu, "mě to tak vyhovuje, proto to musí vyhovovat všem", které tam přednesli někteří účastníci,  jsou mylné.

Můžeme jen doufat, že poslanci argumenty uvedené v příspěvku paní Kuncové vezmou při hlasování v úvahu.

příspěvek paní Kuncové: http://www.youtube.com/watch?v=QlsQiOhte-Y