Odborné články Jeroným Klimeš: Střídavá výchova a styk s dítětem po rozchodu

Jeroným Klimeš: Střídavá výchova a styk s dítětem po rozchodu

Odborné články

 Dovolíme si zde připojit odkaz na pojednání o střídavé výchově od našeho uznávaného českého psychologa, pana PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, PhD., jejích výhodách, nevýhodách a podmínkách pro její úspěšné absolvování. Dále je tu zmíněn styk dítěte s druhým rodičem a případné problémy při přístupu dítěte ke styku s druhým rodičem. Doufáme, že informace uvedené v této studii Vám poskytnou podrobnější pohled na problematiku a předpoklady úspěšnosti rozhodnutí o střídavé výchově.

 Článek je docela dlouhý, chtěli jsme Vám tady vybrat ty nejdůležitější informace, ale zjistili jsme, že to není možné. Neshodli jsme se na tom, která informace z tohoto článku je důležitější než ostatní. Článek je nabitý informacemi a doporučujeme přečíst celé. Takže si uvařte kafe a do toho...

"Střídavá výchova je dnes ideologické téma válčících stran, zejména zhrzených otců. Je zneužívána a vedena ad absurdum, takže poškozuje dítě víc, než kdyby toto jednostranně osiřelo. K tomu všemu duní soudními síněmi manipulativní rétorika na téma "nezadatelné právo dítěte na styk s oběma rodiči". Zkrátka když se dva perou, tak třetí, totiž dítě, dostane přes hubu... "

http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/stridava_vychova.pdf