Odborné články Vyjádření ombudsmana ke střídavé péči

Vyjádření ombudsmana ke střídavé péči

Odborné články

Rozhodnout, nakolik střídavá výchova naplňuje práva dítěte a nakolik naopak je dítě rozhodnutím o střídavé péči na svých právech kráceno, je těžké. Nad otázkou vhodnosti střídavé péče se proto zamyslel i veřejný ochránce práv a vydal svoje stanovisko...

Jsme opravdu potěšeni, že se jeho názor ve většině věcí shoduje s naším. Na to nemusí být člověk ani velký odborník, stačí zdravý rozum. Každý by si měl uvědomit, že práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého.

Ombudsman se vyjádřil jasně a stručně, přičemž popsal okolnosti, které brání úspěšnému uskutečňování střídavé výchovy. Je to zejména nesouhlas jednoho z rodičů, nedostatek času na straně jednoho z rodičů, útlý věk dítěte, špatná komunikace mezi rodiči. Důležité je i zjišťování důvodů nesouhlasu rodiče se střídavou péčí. Ve stanovisku ombudsmana je také zmíněno riziko opakovaných soudních sporů mezi rodiči s negativním dopadem na dítě. Podobně jsme to popsali i my v nedávném článku: http://www.jedendomov.cz/sverovani-deti-do-pece-po-rozvodu/109-komu-sverit-dite-do-pece-2   a ještě tady, ve druhé části článku http://www.jedendomov.cz/uvod/77-pokracovani-stridave-pece

"Střídavá výchova proti vůli jednoho z rodičů nepřináší jistotu, že bude vykonávána kvalitně a že bude pro dítě přínosná. Pokud by se střídavá péče neosvědčila, dítě by pak bylo vystaveno opakovanému řízení o uspořádání vztahů rodičů k dítěti. Střídavá výchova tak nemá být kompromis, který ve sporu rodičů OSPOD navrhuje, aniž by přihlédl ke skutečnému zájmu dětí."

Vyjadřuje se také k umísťování dítěte do tzv. neutrálního prostředí při velkých bojích mezi rodiči. Odsuzuje podmínky, za kterých toto u nás probíhá, upozorňuje na zbytečnost, protože se to míjí účinkem. Ideálně by k tomuto řešení nemělo být přistupováno vůbec, ve vyjímečných případech za úplně jiných podmínek, než jaké u nás v současné době panují.

http://www.ochrance.cz/publikace/sborniky-stanoviska/rodina-a-dite-dodatky/rodina-a-dite-obecne-dodatky/

 

Dále stojí za pozornost "Sborník stanovisek veřejného ochránce práv" k tématu Rodina a dítě, z roku 2007. Zde se vyjadřuje i k práci sociálních pracovníků, k právu dítěte na styk s druhým rodičem, prarodiči a dalšími blízkými osobami, k ústavní výchově a k omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti a dalším věcem. Jsou zde zmíněny i některé konkrétní případy. Část vyjádření ke střídavé výchově:

"Okolnosti vylučující soudní stanovení střídavé výchovy:

Rozhodnutí o svěření dítěte do střídavé výchovy nesmí být řešením problému vzájemných vztahů jeho rodičů, ani ústupkem vzájemné neschopnosti rodičů spolu komunikovat a dohodnout se v otázkách výchovy dítěte a řádného styku dítěte s rodičem, s nímž nežije ve společné domácnosti. Takové rozhodnutí musí být odrazem či vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti; to předpokládá toleranci, vyspělost a dobrou vůli všech zúčastěných. Rozhodnutí o střídavé výchově nezletilého dítěte by mělo vycházet z jejich společné vůle a dohody, schopnosti spolu komunikovat a spolupracovat a nezapojovat dítě do svých vzájemných problémů.
Překážkou rozhodnutí soudu o svěření nezletilého dítěte do střídavé výchovy rodičů je i neschopnost rodičů dohodnout se na jednotném výchovném postupu a podmínkách střídavé výchovy. Jak již judikoval Ústavního soud, není v takových případech podstatná otázka, proč rodiče nejsou ochotni spolu spolupracovat a komunikovat, nýbrž to, že jim v daném případě chybí ochota a vyspělost v zájmu nezletilého dítěte spolu kooperovat."

Celý soubor stanovisek, střídavé péči jsou věnovány strany 48, 49, 50:

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Rodina_a_dite.pdf