Odborné články Děti jsou také lidé

Děti jsou také lidé

Odborné články

Dnes nabízíme čtenářům starší článek, ale stále aktuální. Autorky se zamýšlí nad lidskými a dětskými právy, která u nás stále ještě nejsou často u soudů respektována. Článek reaguje na praktiky zavírání dětí do ústavů, kde se mají násilím a pod nátlakem donutit změnit svůj názor. Práva rodičů jsou pořád ještě často stavěna nad práva dětí...

ProFem o.p.s. se již od roku 1993 zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. V oblasti ženských lidských práv a násilí na ženách se věnuje politickému lobbyingu, vydávání publikací a bezplatnému právnímu poradenství obětem domácího násilí.

http://www.profem.cz/clanky/?x=2104758

 

" V rámci soudních řízení se již dlouhodobě setkáváme s tím, že

  • právo dítěte na oba rodiče je soudy vykládáno jako povinnost dítěte vůči oběma rodičům
  • je uplatňována tzv. teorie „rovných“ práv obou rodičů, v důsledku toho je aplikována střídavá výchova bez ohledu na podmínky, které by střídavou výchovu odůvodňovaly; v praxi to vede k negativním dopadům na dítě
  • není zohledňován názor dítěte samotného, jeho city a postoje; již před účinností novely se u soudů objevovaly tendence s dětmi prostřednictvím  odborníků manipulovat a nutit je k chování, které odmítají. "