Odborné články

Odborné články

Dítě má právo na styk s rodičem, ne povinnost

Odborné články

Uvádíme tady dnes starší článek Mgr. Hany Langhansové, kde se zamýšlí nad vynucováním styku dítěte s rodičem, které jde někdy na první pohled proti zájmům dítěte. Je zde uveden také jeden případ vynucování víkendového styku s otcem v případě zneužívání dítěte. Matka s dítětem našla pomoc až v zahraničí a v době psaní článku případ ještě nebyl u konce...

Celý článek...

 

Střídání nebo výchova?

Odborné články

Nabízíme čtenářům zajímavý článek sdružení "Šance dětem", který pojednává o střídavé péči. Rozebírá pohled na střídavou péči podle věku dítěte, jsou zde také předpoklady pro úspěšný průběh střídavé péče. Obsahuje také vyjádření dvou odborníků, a to PhDr. Mgr. Jeronýma klimeše Ph.D., klinického psycholoda a PhDr. Ilony Špaňhelové, dětské psycholožky.

Celý článek...

 

Syndrom zavrženého rodiče. Nebo snad partnera?

Odborné články

V porozvodových sporech bývá často slyšet odborně znějící termín "syndrom zavrženého rodiče", kterým se nejčastěji ohánějí organizovaní otcové bojující za tzv. "otcovská práva". Není to však jen smyšlený argument, mající mystifikovat orgány OSPOD a jejím prostřednictvím soudce, který rozhoduje v jejich sporu o porozvodové péči o dítě?

Celý článek...

 

Jak psychopati vidí svůj svět

Odborné články

Před pár měsíci jsme zde uveřejnili sérii článků o různých poruchách osobnosti. Dnes přinášíme zajímavý článek ze zahraničního zdroje - popis vnitřního světa narušených osobností, psychopatů. Všem, koho toto téma oslovuje, příjemné čtení.

Celý článek...

 

Seminář o střídavé péči

Odborné články

Dne 2.6.2011 proběhl v prostorách sdružení "Barevný svět dětí" seminář na téma střídavá péče. Zúčastnili se ho i zástupci naší redakce.


Seminář zahájil svojí prezentací PhDr. Karel Humhal, ve které výstižně a jednoznačně popsal úskalí střídavé péče...

Celý článek...

 

Vyjádření ombudsmana ke střídavé péči

Odborné články

Rozhodnout, nakolik střídavá výchova naplňuje práva dítěte a nakolik naopak je dítě rozhodnutím o střídavé péči na svých právech kráceno, je těžké. Nad otázkou vhodnosti střídavé péče se proto zamyslel i veřejný ochránce práv a vydal svoje stanovisko...

Celý článek...

 

Poruchy osobnosti 4.díl

Odborné články

Chodí volně mezi námi. Seznamují se, zakládají manželství, rodiny, často se potom rozvádějí, i když většinou ne dobrovolně a zanechávají za sebou nešťastné partnery, nešťastné děti a někdy také pořádně dlouhé soudní spisy. Lidé s poruchou osobnosti.

Dnes náš miniseriál dokončíme.

Celý článek...

 

Poruchy osobnosti 3. díl

Odborné články

Chodí volně mezi námi. Seznamují se, zakládají manželství, rodiny, často se potom rozvádějí, i když většinou ne dobrovolně a zanechávají za sebou nešťastné partnery, nešťastné děti a někdy také pořádně dlouhé soudní spisy. Lidé s poruchou osobnosti.

Představíme Vám další druhy narušených partnerů.

Celý článek...

 
Více článků...