Občanské sdružení

Občanské sdružení

Zahájení činnosti Občanského sdružení Jeden domov

Občanské sdružení

Našim příznivcům s radostí oznamujeme, že dne 9.8.2011 zahájilo provoz Občanské sdružení Jeden domov. Věříme, že činnost našeho sdružení bude ku prospěchu hlavně dětem, ale také jejich rodičům a všem, kteří se zajímají o budoucnost našich dětí a tím budoucnost naší společnosti. Nejprve bychom rádi napsali něco o vzniku občanského sdružení.

Celý článek...

 

Odborné konference k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách

Občanské sdružení

AKTUALIZOVÁNO

Dne 22.11.2011 se naši zástupci Mgr. Zuzana Stibůrková a Michaela Korbelová zúčastnily "Kulatého stolu" na téma "V ČR se domácí násilí (ne)-řeší!? aneb dosud neřešené nebo nedostatečně řešené aspekty domácího násilí", který pořádala organizace proFem o.p.s. při příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách (25.listopad).

Celý článek...

 

Fotoreportáž z pochodu proti týrání dětí

Občanské sdružení

Zástupci Jednoho domova se v sobotu 19. listopadu zúčastnili pochodu proti týrání dětí, který pořádala Nadace Naše dítě. Pochodu se zúčastnilo asi 150 lidí, mezi nimi také paní Marie Vodičková nebo předsedkyně PSP Miroslava Němcová se svými vnoučaty.

Celý článek...

 

Jeden domov v tisku

Občanské sdružení

V listopadovém čísle časopisu pro rodiče malých dětí "Máma a já" vyšel článek o střídavé péči. Ve snaze o objektivní informace dostalo naše sdružení možnost se na článku podílet...

Celý článek...

 

Podpořte nás!

Občanské sdružení

Jsme neziskovým občanským sdružením, které se zabývá ochranou dětských práv po rozchodu rodičů a to zejména v oblasti střídavé péče a jejího nařizování v případech probíhajících konfliktů mezi rodiči. Toto provádíme zejména provozem webu, na kterém se právě nacházíte a jehož prostřednictvím chceme prezentovat informace o negativním vlivu takového výchovného prostředí na děti mezi širokou veřejnost a v co největším rozsahu i mezi odpovědné úředníky a politiky, kteří nakonec rozhodují, jakým směrem se bude vývoj v této oblasti v České Republice vyvíjet. Intenzivně jsme se angažovali zejména v případě předložené a nakonec neschválené novely zákona o rodině, která měla zakotvit automatickou preferenci střídavé péče po rozvodu rodičů. Věříme, že i díky naší snaze nakonec zvítězila ochrana práv dětí a soudům byla zachována možnost individuálně rozhodovat každý případ v nejlepším zájmu dětí. V tomto hodláme nadále pokračovat a činnost dále rozšiřovat do příbuzných oblastí.

V brzké době Vám nabídneme právní poradnu a taktéž i psychologickou poradnu. V obou oblastech jsme úspěšně navázali spolupráci s velmi renomovanými a respektovanými odborníky, jejichž rad budete moci využít.

Provoz webu, výroba tiskovin a ostatní režijní náklady nejsou malé a zatím je hradí z vlastních příjmů převážně několik zakládajících členů sdružení.

Vidíte-li naši činnost jako prospěšnou a užitečnou, uvítáme finanční příspěvky v jakékoliv výši. Z nich bude hrazena výroba většího množství osvětového materiálu a rozšiřování činnosti. Stanete-li se současně i členem/kou Občanského Sdružení Jeden Domov, budete pravidelně podrobně informováni, na co byly jaké prostředky vynaloženy a budete moci i navrhovat, kam prostředky účelně směřovat.

Děkujeme za jakýkoliv příspěvek na bankovní účet: 259089665/0300

Máte-li možnost našemu sdružení zajistit reklamu nebo nápad, jak pomoci šířit informace o našich stránkách, ozvěte se. Budeme velmi rádi i za takovou formu pomoci. Pomoci můžete také zasíláním zajímavých informací k tématu ke zveřejnění, vašich příběhů nebo dalších článků a vašich názorů.

 

 

Aktuálně

Občanské sdružení

Zástupci sdružení Jeden domov v Parlamentu

Dne 29.6.2011 byli naši zástupci po domluvě s poslankyní Ing. Lenkou Andrýsovou na návštěvě Parlamentu České republiky. Sympatická poslankyně nás seznámila s historií parlamentu...

Celý článek...

 

Kdo jsme

Občanské sdružení

Předsedou sdružení je pan Bc. Pavel Pešan, který je také mluvčím a veřejným zástupcem sdružení. Má 36 let, je svobodný, studující VŠ, jeho zájmy jsou
politika, regionalistika, lidská práva a všechno, kde se něco děje. Politického života se účastní jako místopředseda pražské organizace Strany svobodných občanů.

Celý článek...

 

O co nám jde

Občanské sdružení

Hlavním cílem občanského sdružení je prosazení změny zákona o rodině kromě dalším menších změn hlavně ve smyslu:

Péči o dítě může soud svěřit jednomu z rodičů, trvale oběma rodičům společně, anebo oběma rodičům střídavě; může ji svěřit i jiné osobě než rodiči, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do péče rodičů společně nebo střídavě, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili...

Celý článek...

 

Členství ve sdružení

Občanské sdružení

Členem sdružení se může stát každý, kdo se ztotožňuje s našimi názory a souhlasí s pravidly uvedenými ve stanovách. Zaručujeme členům anonymitu, osobní údaje využijeme pouze pro vnitřní potřeby sdružení - přístup k nim budou mít asi 3 lidé. Zájemci o členství mohou psát na náš e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   Rádi přivítáme každého člena ve svých řadách.

Celý článek...

 
Více článků...