Občanské sdružení „Manželství není jen papír“

„Manželství není jen papír“

Občanské sdružení

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek podpořil svým prohlášením letošní Týden manželství. Tématem letošního Týdne manželství budou „Ohromné maličkosti“

Národní týden manželství 2014 bude oficiálně zahájen 10. února 2014 v 10:30 hodin tiskovou konferencí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, pod záštitou náměstka ministryně práce a sociálních věcí pana Jana Dobeše.

Na tiskové konferenci promluví Mgr. Jan Dobeš náměstek ministryně práce a sociálních věcí ČR, JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, pedagožka, šéfredaktorka časopisu Rodinné listy, bývalá ministryně spravedlnosti, Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c., psychiatr, teolog, pedagog a spisovatel, Ester Janečková herečka a moderátorka, Ing. Lubomír Ondráček pastor Křesťanského společenství Praha, předseda Křesťanské misijní společnosti, a RNDr. Jan Frolík, CSc. tiskový mluvčí NTM.

Svou podporu NTM vyjádřil i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek:

“Národní týden manželství považuji za velmi užitečnou aktivitu. Obzvláště v době, kdy institut manželství prochází asi největší krizí v naší historii. Téměř polovina dětí se rodí mimo manželství a polovina manželství se rozvádí. Přitom právě manželství je osvědčené a statisticky nejlepší prostředí pro soužití muže a ženy, ale i pro výchovu dětí. Naše místní organizace KDU-ČSL Náchod má již několik let Lidový ples v době okolo NTM. Proto již několikrát v rámci naší podpory této vaší aktivity novomanželům, resp. novomanželkám, dáváme kytičku, popř. perníková srdce a třem nejstarším manželským párům v sále dort. Je to drobnost, ale potěší.

K manželství patří i  překonávání překážek, vlastních mylných představ o tom druhém, odpouštění, velkorysost a především láska. Ta má mnoho forem a i v průběhu vztahu se mění. Nikdo z nás dokonalý není, ale láska ano.

A právě manželství je určitým závazkem. Ať je pro někoho svátostí, smlouvou nebo slibem. Manželství není jenom papír. Protože kdyby tomu tak skutečně bylo, opravdu by smysl nemělo. A ono má. Protože vstoupit do manželství znamená vstoupit na dobrodružnou a neodhadnutelnou cestu, která je plna nejistot a nástrah. Je však také bezpečným přístavem a pevností před chybami nás samých. Pokud si je jsme ochotni připustit a druhý se je schopen s nimi smířit. Protože kdo si myslí, že druhého změní, předělá či manželstvím přemění na jiného člověka, pak má mylnou představu o manželství i o člověku samotném. Včetně sebe samého.“

Organizátoři NTM pro rok 2014 zvolili motto „Ohromné maličkosti aneb malé kroky k velkým vztahům“. Jeden z řečníku NTM 2014 psychiatr, teolog, pedagog, spisovatel Max Kašparů ve své knize O bludných kruzích a bludných kamenech, na otázku „O čem je lidský život?“ napsal: „Existuje jedna společná odpověď pro všechny obyvatele naši planety: Lidský život je o vztazích.“ A tyto vztahy se tvoří z tisíců maličkostí a drobných projevů důvěry a lásky. I o tom bude už osmý ročník Národní týdne manželství.