Občanské sdružení Chat s odborníkem na střídavou péči Pavlem Pešanem

Chat s odborníkem na střídavou péči Pavlem Pešanem

Občanské sdružení

Naše sdružení bylo osloveno s žádostí o realizování chatu na téma Střídavá péče. Chat proběhl 24. září na webových stránkách Blesku. Chatu se jako odborník zúčastnil náš předseda Pavel Pešan.

 

Náš předseda se úkolu zhostil s nadhledem a objektivitou. Na četné dotazy čtenářů Blesku odpovídal podle časových možností stručně, přesně, a na rozdíl od našich oponentů i rozmanitě. Na základě chatu se na nás obrátilo několik nových klientů. O objektivitě svědčí i to, že se mezi novými klienty objevili i otcové v rozvodových sporech. Zájem čtenářů o naše sdružení nás těší, stejně jako fakt, že dne 24. září dosáhla návštěvnost našeho webu maxima v historii naší existence.

Chat s některými zodpovězenými dotazy je dostupný na webových stránkách Blesku: Chat s odborníkem na střídavou péči

Za umožněnou spolupráci tímto redakci Blesku děkujeme.