Občanské sdružení Jeden domov v tisku

Jeden domov v tisku

Občanské sdružení

V listopadovém čísle časopisu pro rodiče malých dětí "Máma a já" vyšel článek o střídavé péči. Ve snaze o objektivní informace dostalo naše sdružení možnost se na článku podílet...

Článek obsahuje několik příběhů o probíhající střídavé péči v rodinách. Jeden z příběhů popisuje těžkou situaci paní Michaely Korbelové a její dcery, o které píšeme také zde: http://www.jedendomov.cz/pripady/91-ze-zivota  Dále je tu příběh rozvedených rodičů, kteří si po dohodě střídají děti. Podle popisu se jedná spíše o péči společnou, která je jistě nejlepším porozvodovým uspořádáním a probíhá ke spokojenosti dětí. Prostor je věnován také případu herečky Ivany Jirešové a dále rozhovoru s uznávanou dětskou psycholožkou, paní PhDr. Václavou Masákovou. Zmíněn je také příběh herečky Barbory Srncové, která zvolila střídavou péči pro dceru mezi Českem s Švédskem.

Jsou zde vyjmenovány také nutné předpoklady pro skutečné fungování střídavé péče.

Podle našeho názoru se snaha o objektivní pohled na střídavou péči povedla a čtenářům - rodičům malých dětí přináší hodně zajímavých informací o tomto tématu.