Občanské sdružení O co nám jde

O co nám jde

Občanské sdružení

Hlavním cílem občanského sdružení je prosazení změny zákona o rodině kromě dalším menších změn hlavně ve smyslu:

Péči o dítě může soud svěřit jednomu z rodičů, trvale oběma rodičům společně, anebo oběma rodičům střídavě; může ji svěřit i jiné osobě než rodiči, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do péče rodičů společně nebo střídavě, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili...

 

 Jedině takovou úpravou nebudou děti zbytečně vystavovány stresu z rozvodu rodičů, vystavovány ovlivňování ze strany obou rodičů proti sobě navzájem, přetahování o dítě. Touto úpravou budou také sníženy vzájemné konflikty mezi rozhádanými rodiči, které často vyplývají při střídavé péči právě z nejasného rozdělení (žádného rozdělení) rodičovských práv, absence "hlavního vychovatele" a absence práva veta na jedné straně v případě sporů.

Dalšími cíli sdružení jsou:

♥ poskytovat odbornou poradenskou činnost v oblasti práva a psychologie

♥ zajišťovat mediační služby v případě sporů

♥ ve spolupráci s intervenčními centry poskytovat podporu obětem domácího násilí

♥ realizovat výzkumy v oblasti porozvodové péče o děti a dopadu střídavé péče na vývoj dětí

♥ členům sdružení poskytovat možnost setkávání, besed, vzájemné pomoci, poradenství, osobní pomoci

♥ poskytovat služby rodinám i osamělým rodičům s dětmi

Jsou to obecné cíle a budeme je časem blíže upřesňovat. Před námi je velká cesta a budem rádi za jakoukoliv vaši pomoc, ať už členstvím ve sdružení, tak i dalšími formami pomoci - osobní pomoc, finanční podpora, pomoc při shánění finančních prostředků, nabídka vašich služeb pro naše sdružení, pomoc s tvorbou webových stránek apod. Číslo našeho účtu zveřejníme brzy. Děkujeme.