Občanské sdružení Zahájení činnosti Občanského sdružení Jeden domov

Zahájení činnosti Občanského sdružení Jeden domov

Občanské sdružení

Našim příznivcům s radostí oznamujeme, že dne 9.8.2011 zahájilo provoz Občanské sdružení Jeden domov. Věříme, že činnost našeho sdružení bude ku prospěchu hlavně dětem, ale také jejich rodičům a všem, kteří se zajímají o budoucnost našich dětí a tím budoucnost naší společnosti. Nejprve bychom rádi napsali něco o vzniku občanského sdružení.

Na začátku stály osobní  zkušenosti zakladatelů sdružení s rozvodovou a porozvodovou problematikou a s dopadem těchto problémů na děti. Vzniku sdružení předcházelo mnoho let osobních "bojů" a nedobrovolného sbírání informací. Co se stalo, to už se vrátit nedá, ale v duchu motta "všechno zlé je pro něco dobré" začala v zakladatelích klíčit myšlenka, využít nasbírané informace ke prospěchu dalších dětí a jejich rodičů, kteří za nic nemohou a ulehčit jim tak rozvodovou cestu, kterou si zakladelé sami prošli bez informací a bez podpory.

Během sbírání informací jsme narazili také na různé weby překrucující fakta a prosazování vlastních zájmů schovaných za "blaho dítěte". Hledali jsme proto opačné stránky, projekty, které informují nezávisle a pravdivě, ale žádné jsme nenašli. (Existují jistě sdružení pomáhající obětem domácího násilí apod., ale naše myšlenka byla přece jen trochu jiná.) Řekli jsme si, že tento volný prostor čeká na nás. Nemůžeme přece čekat, že někdo za nás něco udělá. Po pár měsících příprav proto vznikl web jedendomov.cz. Dali jsme si za úkol umístit na jedno místo ucelené informace (argumenty, události, komentáře, názory odborníků atd.) o rozvodových a porozvodových problémech souvisejících s dětmi, a hlavně informace o střídavé péči, která je už nějakou dobu nezdravě a agresivně propagovaná na úkor dětí.  Zmiňujeme se zde i o domácím násilí, protože často je problém domácího násilí propojen s problematikou svěřování dětí do péče a střídavou péčí. Přesto nejsou naše stránky určené jen pro oběti domácího násilí. Nejen oběti domácího násilí potřebují pomoc. Jsou určeny pro všechny rodiče, kteří už nemohou koukat na vývoj událostí kolem zákona o rodině v poslední době, na narůstající agresivitu domácích násilníků, kteří tvrdě vyžadují svoje práva. Protože tento problém se může týkat každého z nás. Stránky jsou určeny pro všechny osamělé rodiče, kteří zažívají nepříjemnou situaci s bývalým partnerem, který se snaží prosazovat vlastní zájmy na úkor dětí. Pro rodiče, jejichž děti jsou z porozvodové situace nešťastné, i když situace se nedá za domácí násilí označit nebo hůř, dá, ale nedá se prokázat. Chceme, aby tito rodiče (předpokládáme, že většinou se jedná o matky) věděli, že už na to nejsou sami, že my chápeme, jak se cítí i jak se cítí jejich děti. A že my všichni rodiče v takové situaci si třeba můžeme pomoci navzájem, pro začátek třeba už jen tím, že o sobě víme.

V době vzniku stránek nás ani nenapadla myšlenka nějakého sdružení. Byli jsme rádi, že můžeme pomoci informacemi ve článcích. Ale velmi brzy po vzniku webu jsme se setkali se dvěma zajímavými skutečnostmi, které započaly vznik sdružení. První byly ohlasy čtenářů i odborné veřejnosti na naše stránky. I když viděli, že jsme pouze laikové s velkou snahou, moc nám fandili a fandí. Dostali jsme plno povzbuzujících mailů i nabídek pomoci. Díky této zkušenosti jsme viděli, že nemůže zůstat pouze u stránek a našeho "koníčka", ale že teď už je naší povinností nezklamat ty, kteří se na nás s důvěrou obracejí ať už přímo nebo jen prostřednictvím čtení našich článků.

Druhá skutečnost, která posunula naši myšlenku dál, už nebyla tak příjemná. Ale na nepříjemnosti my jsme zvyklí. Objevily se i negativní ohlasy na naše stránky a i když těchto bylo jen pár, byly o to agresivnější. Jednalo se o reakce tzv. otcovských skupinek, které jsou mnohdy extrémistické a při prosazování svých osobních zájmů nedostatek rozumných argumentů vyvažují násilnými incidenty a hlasitostí. Někteří členové těchto skupinek neváhali ani sáhnout k vyhrožování a zastrašování soudy. Nelíbilo se jim, že nejen oni, ale i my a kdokoliv má právo říkat svůj názor . V tu chvíli jsme si asi nejvíc uvědomili, jak moc je naše snaha prospěšná.

Proto po dalších pár měsících vzniklo naše sdružení. Máme v úmyslu být prospěšní rodinám i osamělým rodičům s dětmi a to jak pomocí v rozvodových a porozvodových problémech, tak i snahou dalšími způsoby ulehčit rodičům s dětmi život. Rádi bychom časem rozšířili naši pomoc na všechny rodiny s malými dětmi. Věříme, že se nám to postupně bude dařit za vaší podpory.

Čím více nás bude, tím lépe nám to půjde a proto uvítáme každého, kdo by měl zájem nám pomoci. Víme, že rodiče s malými dětmi mají většinou málo času, ale uvítáme každý zájem o členství v našem sdružení (je vždy lepší, když se můžeme na naše zastupitele obracet jménem mnoha občanů). Zatím nejsou stanoveny žádné členské příspěvky a všechny aktivity jsou pouze dobrovolné. Stát členem sdružení se může každý, kdo souhlasí s naším programem a pravidly, nezáleží na pohlaví ani na věku. Uvědomujeme si také, že ze strany násilných partnerů i zmíněných skupinek by mohlo dojít k nějakým nepříjemnostem, proto všem členům, kteří nedají výslovný souhlas, zaručujeme anonymitu. Uvítáme samozřejmě jakoukoliv pomoc, ať už osobní, nabídky služeb z vaší strany, tak i finanční prostředky. Číslo účtu zveřejníme brzy. Za vaši pomoc předem děkujeme.

Další informace o našem sdružení se dozvíte v sekci "Občanské sdružení" vlevo na stránce.

a tady http://www.jedendomov.cz/obcanske-sdruzeni