Legislativa Poslední komentáře k příspěvkům na semináři o střídavé péči

Poslední komentáře k příspěvkům na semináři o střídavé péči

Legislativa

 

 Rádi bychom se zde ještě blíže vyjádřili k příspěvkům dalších účastníků semináře o střídavé péči. Jsou to velmi přínosné příspěvky pana PhDr. Miloslava Macely, který vystoupil jménem OSPOD, a paní soudkyně Judr. Libuše Kantůrkové, která mluvila jménem všech soudců... Pan Macela nejprve zdůraznil, že základním předpokladem pro fungování střídavé péče je dohoda rodičů a dohoda rodičů by měla být jednou z podmínek, bez které by soud o střídavé péči neměl rozhodnout. Tím se ztotožnil s názorem našeho webu.
Dále upozornil na to, že by měl být přesně definován zájem dítěte. Existují sice úmluvy o dětských právech a lidských právech, ale to nestačí. Souhlasíme s tím, že to je problém, že zájem dítěte může být vykládán různými způsoby, otázka ale je, zda je to problém řešitelný. Podle našeho názoru  má každý člověk a každé dítě trochu jiný zájem, který nemůže být stanoven přesně právě proto, že se u každého člověka trochu odlišuje. Obecný zájem dětí, který je všem společný, je obsažen právě v Úmluvě o právech dítěte, Deklaraci práv dětí apod.
Dále se pan Macela zmínil i o zavírání dětí do ústavů, o čemž  jsme psali nedávno http://www.jedendomov.cz/sverovani-deti-do-pece-po-rozvodu/90-povinne-milovat a http://www.jedendomov.cz/sverovani-deti-do-pece-po-rozvodu/75-patri-deti-do-blazince , jejich trestání za rozchod rodičů, které je schováváno pod pojem „neutrální prostředí“. Toto pan Macela kritizuje a upozorňuje, že se na ministerstvu v poslední době zvedla vlna stížností a žádostí o pomoc ze strany lidí, jejichž dětem se něco podobného stalo.
Nakonec řekl, že je potřeba reorganizovat OSPOD, vzdělávat soc.pracovníky a také soudce v rodinném právu. Uvedl, že OSPOD by měl vědět, jak zjistit skutečný názor dítěte, což se dnes neděje, a také by mohl fungovat jako mediátor mezi rodiči. S tím souhlasíme, jen bychom rádi dodali, že kromě vzdělávání soc.pracovnic je ještě také potřeba hodně zvýšit jejich počty, protože v současném počtu jsou rády, když stihnou vést všechny spisy a na skutečné jednání s lidmi už nezbývá čas ani síla. Povinné návštěvy v rodinách už dělají většinou v přesčasových hodinách.
Celkově hodnotíme příspěvek pana Macely jako velice přínosný.
Celý příspěvek: http://www.youtube.com/watch?v=ioenNY2J6f8

 

 Paní soudkyně Judr. Libuše Kantůrková upozornila na to, že šablonovité rozhodování soudů by soudům mohlo přidat práci, protože podle zkušenosti soudců je v poslední době čím dál více případů, kdy se lidé k soudu vracejí s požadavky na novou úpravu péče a zrušení střídavé výchovy. A dále případů, kdy je sice soudně střídavá péče nařízena, ale dále fakticky neprobíhá, protože střídavé péči zabraňují další okolnosti, jako je založení nové rodiny bývalými partnery, nové vztahy, proti mohou být také prarodiče apod.
Podle našeho názoru by s nárůstem počtu direktivně nařizované střídavé výchovy přibývalo i nových žádostí o zrušení střídavé péče a rozhodování dalších věcí se střídavou péčí souvisejících, což by ve výsledku přineslo soudům více práce. My jsme na našich stránkách tento názor vyslovili už několikrát a paní soudkyně nám ho tímto potvrdila.
Paní soudkyně také upozornila, že není proti střídavé péči obecně, ale střídavá péče by měla skutečně být vyjádřením práva  dítěte na výchovu a styk s oběma rodiči, ale neměla by být jakýmsi spravedlivým rozdělením dítěte mezi dva rozhádané rodiče. Toto podle nás popírá zájem dítěte.
Ke konci příspěvku zdůraznila, že podle Úmluvy o právech dítěte dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Případy direktivně nařízené střídavé péče mají většinou k atmosféře plné štěstí, lásky a  porozumění opravdu hodně daleko.
Celý příspěvek: http://www.youtube.com/watch?v=mBAjvt-6eUE