Legislativa Seminář na téma "střídavá péče" - celková reportáž

Seminář na téma "střídavá péče" - celková reportáž

Legislativa

Dne 22.února proběhl v budově parlamentu ČR seminář na téma Střídavá výchova.

Seminář proběhl na podnět návrhu novely zákona o rodině pana poslance Staňka.

Zúčastnili se ho i zástupci našeho webu www.jedendomov.cz , protože toto je téma, které je motorem našich webových stránek.


Nyní k průběhu semináře...

 

Seminář zahájil krátkým projevem ministr spravedlnosti Judr. Jiří Pospíšil, poté pronesl projev ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek. Po projevu ministra Drábka se krátce ke své navrhované novele vyjádřil poslanec Judr. Pavel Staněk a také předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS Mgr. Helena Langšádlová.  
Poté na řadu přišly projevy zaregistrovaných účastníků, viz odkazy na www.youtube.cz – střídavá péče.


Polovinu příspěvků přednesli zástupci „otcovských“ skupinek, jejich příspěvky většinou nepřekročily obvyklý rámec směsice polopravd, nepodložených tvrzení i osobního napadání údajných feministek.
Nás zejména zaujaly názory paní soudkyně Judr. Libuše Kantůrkové, Mgr. Ing. Ivany Spoustové, Mgr. Kateřiny Kuncové, o kterém jsme také psali http://www.jedendomov.cz/odborne-clanky/89-profem-na-seminari-o-stridave-peci ,i pana PhDr. Miloslava Macely. Doporučujeme však si zhlédnout záznamy z vystoupení a udělat si vlastní názor.
Zde jsou odkazy na některá vystoupení:
PhDr. Miloslava Macela: http://www.youtube.com/watch?v=ioenNY2J6f8 ,
Judr. Libuše Kantůrková: http://www.youtube.com/watch?v=mBAjvt-6eUE ,
Mgr. Kateřina Kuncová: http://www.youtube.com/watch?v=QlsQiOhte-Y
A z opačného názorového spektra:
Ing. Aleš Hodina: http://www.youtube.com/watch?v=16RGxZzjYiE .


Věříme, že i některým otcům může být působena křivda v opatrovnických sporech, ale plošné nařizování střídavé péče by dle našeho názoru spíše situaci dětí v porozvodovém uspořádání ještě zhoršilo. Současná právní úprava střídavou či společnou péči umožňuje, a proto se ztotožňujeme s názorem paní Kuncové, že není nutné v tomto směru dalších úprav. Pozitivním zjištěním bylo, že pojem „Zájem dítěte“, který někteří jedinci z „otcovských“ webů by nejraději viděli ze zákona o rodině vypustit, rozhodně vypuštěn nebude.
Dle našeho názoru největším problémem je za současného právního stavu rychlá vymahatelnost práva a rychlé řešení vyskytnuvších se problémů v péči o dítě. Obecně se dá říci, že se většina účastníků (ať z našeho názorového spektra či opačného) shodla na tom, že je nutná reorganizace orgánů OSPOD, větší pravomoci pro jednání s rodiči, větší profesionalita a vzdělanost pracovníků. Na toto téma hovořil i p. Macela z odboru rodiny a dávkových systémů při MPSV. S p. Macelou jsme po semináři osobně hovořili na toto téma, z rozhovoru vyplynulo, že již se reorganizace OSPOD připravuje. O přestávce jsme udělali krátký rozhovor pro Český rozhlas – Radiožurnál viz: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/855159  .

Celkově se dá říci, že seminář byl pozitivním počinem.

 

Naše komentáře k některým příspěvkům, které zazněly na semináři:

http://www.jedendomov.cz/legislativa/93-komentare-seminar-o-stridave-peci

http://www.jedendomov.cz/odborne-clanky/89-profem-na-seminari-o-stridave-peci

http://www.jedendomov.cz/legislativa/84-seminar-o-stridave-peci-v-parlamentu

http://www.jedendomov.cz/legislativa/94-zkusenost-deti-je-vic-nez-nazor-pana-cihlare