Legislativa Dočasné stažení komentáře k projevu p. Cihláře v parlamentu

Dočasné stažení komentáře k projevu p. Cihláře v parlamentu

Legislativa

Dočasně byl zneveřejněn článek, ve kterém jsme uvedli náš komentář k vystoupení p. Cihláře na semináři o střídavé péči v PSP ČR. P. Cihlářem jsme byli upozorněni, že údajně uvádíme nepravdivé informace k průběhu jeho opatrovnického sporu. Byly nám vytknuty tyto údajně nepravdivé informace:

1) že stále probíhá opatrovnický spor

2) že neprobíhá komunikace mezi oběma rodiči dítěte p. Cihláře

3) že střídavá péče není v případě konfliktu rodičů vhodná

Tyto skutečnosti, které jsme uvedli, jsou naším názorem založeným na informacích uveřejňovaných v různých veřejně přístupných zdrojích na internetu. Pokud první dva body nebyly zcela přesné, p. Cihlářovi se tímto omlouváme. Třetím bodem je čistě subjektivní názor, který vyplývá z mnoha studií psychologů, popisujících naprostou nevhodnost střídavé péče v případě, kdy mezi rodiči probíhá konflikt. Článek bude opět zveřejněn po důkladnějším prověření dotčených informací.

Děkujeme za pochopení.