Legislativa Demagogie propagátorů střídavé péče, aneb seminář v parlamentu

Demagogie propagátorů střídavé péče, aneb seminář v parlamentu

Legislativa

22.2.2011 proběhl na parlamentní půdě veřejný seminář na téma střídavé péče. Byl uspořádán v souvislosti s blížícím se hlasováním o novele zákona o rodině, navržené poslancem ODS Pavlem Staňkem...

 

Jak dávalo téma a povolený přístup veřejnosti tušit, průběh semináře nebyl dalek divadelnímu představení propagátorů střídavé péče, kteří se dostavili ve svém obvyklém počtu několika nechvalně známých otců, snažících se vzbudit zdání většinové podpory. K jejich smůle opět nepřišly ty imaginární davy, kterými se rádi ohání a jako vždy zbyla všechna "práce" na těch několik osamocených aktivistů.

Zatímco zájmy dětí byly hájeny organizacemi na odborné úrovni, k obhajobě střídavé péče byly využívány výhradně emoce, nátlak, útoky a manipulace fakty. Ze strany obhájců střídavé péče zaznělo i spousta opravdových perel, které by byla velká škoda nechat bez povšimnutí a bez komentáře. Hlavní slovo měl samozřejmě provozovatel webu stridavka.cz a mnoha dalších mikrowebů s minimálním obsahem, ale směřujících návštěvníky na hlavní web, pan Aleš Hodina

Co tedy zaznělo?

Nejprve byly vyjmenovány 3 hlavní imaginární skupiny, které se prý snaží trhat rodičovské vazby k dětem:

1) rozvodový průmysl

zahrnuje všechny úřady, organizace, které mají co mluvit do uspořádání poměrů po rozvodu rodičů. Ti všichni z rozvodů žijí a nejvíce zřejmě vydělávají na zamítání střídavé péče.

Opravdu vydělá "rozvodový průmysl" více při zamítnutí střídavé péče??? Je to samozřejmě nesmysl, každému musí být jasné, že nařízením střídavé péče spory (a příjmy pro "rozvodový průmysl") nekončí, ale naopak nabydou na intenzitě, protože přesným 50-ti procentním rozdělením tráveného času mezi oba rodiče může dojít ke zcela absurdním sporům o nesmyslné drobnosti, které by nikoho ani nenapadly, když je dítě ve výhradní péči, byť s velmi širokým stykem s druhým rodičem. Více jsme napsali zde: http://jedendomov.cz/uvod/77-pokracovani-stridave-pece

2) feministky

nabývá až podob feminacismu, bojuje o moc a vytváří nenávist mezi pohlavími a zahrnuje každou organizaci, která bojuje proti údajnému domácímu násilí a vůbec za ženská práva

tento pojem je velmi oblíbený u propagátorů střídavé péče, protože zní cizojazyčně a nikdo neví, co vlastně znamená, včetně těch, kteří se jím nejčastěji ohánějí. Nevím, ale opravdu neznáme žádné bojovné skupinky žen, které by blokovaly úřady, svolávaly shromáždění na prosazování práv a od nichž by utíkali zmlácení a týraní mužové. Přesto každá žena, která je napadena manželem a dovolí se proti tomu bránit, je označena za feministku a organizace na pomoc obětem domácího násilí za sdružení feministek. Zdravě uvažující člověk si jistě udělá názor sám.

3) nezralé matky

tyto se snaží převzít veškerou výchovu dítěte výhradně na sebe a otce vytěsnit.

ano, možná existují i takové ženy, ale jen málokterá z nich, když zatouží po dítěti, absolvuje kvůli tomu náročný kolotoč sňatku, rozvodu a sporů o dítě. Pokud má nějaká žena takovou potřebu, většinou to řeší anonymním přítelem na jednu noc a všichni jsou spokojeni. Tato ojedinělá a domnělá kategorie vůbec nezapadá do vyfabulovaného schématu pana Hodiny. V tomto bodě byl zmíněn případ direktivně nařízené střídavé péče u dítěte herečky Jirešové a ironicky její vyjádření, že "zažívá každých 14 dní hrozné trauma". Pan Hodina však "zapomněl" zmínit jednu maličkost, že v době pobytu její dcery u otce, je tato zcela izolována od matky a není jí umožněn ani nejmenší kontakt nebo podána jakákoliv informace. Lze se potom divit, že je taková střídavá péče pro matku a samozřejmě i pro dítě traumatem? Předpokládáme, že i každý slušný otec toto nemůže brát jako příklad dobrého řešení po rozvodu.

Dále byly vyvraceny údajné předsudky o problémech střídavé péče:

1) stěhování

Toto je jeden z nejčastějších předsudků při odporu proti střídavé péči. Je tomu naopak, pro dítě je nucené pravidelné stěhování vítaným zpestřením, rozšiřuje mu to množství kamarádů a je to vlastně totéž, jako pravidelné návštěvy druhého rodiče při výhradní péči

Zcela si umíme představit to nadšení, když se dítě každou neděli večer musí zabalit, nesmí zapomenout žádnou oblíbenou hračku a další věci a ví, že celý týden (což je pro malé dítě velmi dlouhá doba) neuvidí svůj pokoj a nic, co v něm má, stejně jako onoho rodiče. Podle nás je naopak zpestřením právě krátkodobý pobyt u druhého rodiče, který díky kratší době trvání prožívá intenzivněji a více si užívá aktivity s druhým rodičem. Na takové návštěvy se těší vždycky více. A to pomíjíme situace, kdy si jeden z rodičů při střídavé péči dítě jen vyzvedne a odloží jej u vlastní matky či nové partnerky, která o to vlastně ani nestojí. Toto je zcela jistě nejlepší cestou, jak v dítěti vybudovat odpor ke své osobě a který je potom vykládán jako "syndrom zavrženého rodiče". Co se týče zmiňovaného širšího okruhu kamarádů, to je jen iluze, skutečnost je přesně opačná a dítě takto nemá opravdové kamarády nikde. Děti žijí okamžíkem a koho chvíli nevidí, okamžitě zapomínají. Dítě ve střídavé péči je pro ně jen návštěva a ne skutečný kamarád.

2) dvě školky (školy)

školky nemají učební plán, tedy je jedno, jestli je dítě pravidelně střídá. U škol by řešením bylo prodloužení periody střídání na půl roku a dítě se rozdíl vždy jednorázově doučí. Připadně je nejlepším řešením zamezením stěhování každému z rodičů

 Ano, ve školce skutečně není problémem učební plán. Nicméně i ve školkách se provádějí různé aktivity, které navazují časově. Ale jako hlavní problém jsou ostatní děti, které takto "mizející" dítě neberou jako rovnocenného kamaráda a dítě má velkou "šanci" stát se terčem posměchů, až počínající šikany. U základní školy střídání prostě možné není. Učební osnovy jsou čím dál volnější a různé školy mají různé priority. Zvláště dnes, kdy existuje spousta různých typů škol s rozšířenou či alternativní výukou, kde je velmi nepravděpodobné nalezení školy stejného typu v jiném městě. Nucení dítěte doučovat se každého půl roku při stěhování rozdíl učiva mezi školami, jen deklaruje skutečné zájmy, které propagátoři střídavé péče prosazují. Jasné je to, že to nejsou zájmy dítěte. Podobné je to i s nápady na zamezení možnosti stěhování jednoho z rodičů pod pohrůžkou odebrání dítěte z péče, což není nic jiného, než vydírání a opět to odhaluje skutečnou hlavní motivaci propagátorů střídavé péče, tedy udržení kontroly nad bývalým partnerem. Jinak by nemohli myslet svůj návrh v demokratické zemi vážně. Ohání se přitom vzorem USA - Kalifornie. Kdo trochu zná poměry a mentalitu v USA, které jsou velmi vzdálené evropanům, jistě nevěří tomu, že se dají podobné záležitosti jen tak bezhlavě přebírat.

3) konflikty rodičů

 konflikty rodičů a neshody v názorech na výchovu dítěte nejsou na překážku a dítě i tak prosperuje lépe, než ve výhradní péči s širokým stykem s druhým rodičem. Je to nejlepší prevence vzniku "syndromu zavrženého rodiče"

Takto zcela jistě nemůže argumentovat rodič v zájmu dítěte. V případěch direktivně nařízené střídavé péče se jednoznačně prohlubují konflikty rodičů, často to přejde do stavu, že při pobytu dítěte u jednoho z rodičů je absolutní zákaz mluvit o druhém rodiči, případně jen v tom nejhorším světle, předstírá se, že vůbec neexistuje, je zabráněno jakémukoliv kontaktu dítěte s druhým rodičem, nesmí navštěvovat zájmovou činnost hrazenou druhým rodičem a v extrému je odebráno i oblečení a veškeré věci pocházejícího od druhého rodiče. Opravdu si může někdo myslet, že toto je v zájmu dítěte??? Dále je argumentováno menší možností manipulace dítětem a prevencí "syndromu zavrženého rodiče". Toto je však jen odborně znějící výmluva toho rodiče, který se dítěti za dobu trvání rodiny nedostatečně věnoval a ke kterému si tak dítě nevytvořilo dostatečně silný vztah. Je potom velmi snadné svoji neschopnost svádět na manipulaci druhým rodičem a ohánět se termínem "syndrom zavrženého rodiče". Přitom mnoho odborníků jasně prokázalo, že tento "syndrom" neexistuje, byl pouze uměle vytvořen pro prosazování vlastních zájmů a samozřejmě ani není uznán jako psychická nemoc, což je asi nejlepším důkazem. Tomuto imaginárnímu syndromu je možno předejít velmi snadno tím, že se rodič v určeném čase dítěti plně věnuje a provádí s ním poutavé aktivity. Toto se dá velmi snadno realizovat i během návštěv o víkendech, které jsou pro dítě o to intenzivnější, protože se mu rodič může celou dobu může nerušeně naplno věnovat, aniž by při tom dítě nuceně přišlo o svůj domov a nevědělo kam patří. Rodič, který má dítě ve výhradní péči nemůže takto vybudovaný pevný vztah dítěte ke druhému rodiči narušit manipulací a hlavně k tomu nemá sebemenší důvod, když vidí že dítě se z návštěv vrací spokojené. Takto se velmi často samy otupí hrany, konflikty rodičů ustávají a pobyt dětí u obou rodičů se dále domlouvá dle potřeb všech zúčastněných. Nucený celodýtenní pobyt u druhého rodiče vše mění jen v otravnou povinnost balit všechny věci a těch pár společných odpoledních chvil po práci nepřináší žádný bonus navíc pro dítě ani druhého rodiče a také trvale udržuje konflikt rodičů.

Co říci závěrem?

Je nepochybné, že pan Hodina je velmi inteligentní člověk. Přesto však ve svém projevu nedokázal zcela zakrýt skutečnou motivaci snažení skupin obhájců tzv. "otcovských práv" a střídavé péče, kterým je nadevší pochybnosti nikoliv zájem dítěte, ale zejména vlastní zájem o udržení kontroly nad partnerkou prostřednictvím dítěte po rozvodu nebo nejlépe ještě před ním a donutit ji raději snášet násilí nebo ponižování, než muset po rozvodu dítě odevzdávat ve střídavé péči.

Apelujeme tedy na zdravý rozum poslanců a všech zúčastněných, kteří by měli nechat rozhodovat soudce v nejlepším zájmu dětí a posuzovat individuálně, jaká je skutečná motivace rodiče žádajícího střídavou péči. Od toho byli jmenováni na pozice soudců a mají dostatečné nástroje k posouzení vhodnosti střídavé péče pro konkrétní dítě s konkrétními rodiči.

Omlouváme se za rozsah článku, ale jsme přesvědčeni, že si vystoupení propagátorů střídavé péče zasloužilo takto detailní komentář.

Celý příspěvek pana Hodiny: http://www.youtube.com/watch?v=16RGxZzjYiE