Legislativa Odborná stanoviska k návrhu změny zákona o rodině

Odborná stanoviska k návrhu změny zákona o rodině

Legislativa

Jak jsme zmínili v našem článku o smyslu změny zákona o rodině zde: http://www.jedendomov.cz/legislativa/61-zmena-pece, propagátoři nařizování střídavé péče mohutně lobovali za změnu zákona vedoucí k jejímu automatickému nařizování i v případech, kdy druhý z rodičů s tímto nesouhlasí...

 Poté, co pochopili, že jimi navrhovaná změna toto stále v plné míře nepřináší, začali dokonce požadovat úplné vypuštění zájmů dítěte z této části zákona. Nic by tak již nebránilo tomu, aby své bývalé partnerky vydírali tím, že budou střídavou péči žádat...

 Z jejich kampaně může vznikat dojem, že jsou ve své snaze jediní a nikdo proti tomu neprotestuje. Není to však pravda, názory z opačné strany jen nejsou tolik slyšet, to však neznamená, že nejsou kvalitní. Naopak na rozdíl od propagátorů střídavé péče argumentují bez emocí, věcně, v souladu s platnými zákony a úmluvami a co je nejdůležitější, zejména v zájmu dítěte a ne jen rodiče.

Níže přinášíme odkazy na nejdůležitější odborná stanoviska organizací, které mají ve své náplni hájit práva dětí a pomoc obětem domácího násilí, jehož pachatelé často právě patří k nejaktivnějším nebo zakládajícím členům skupinek propagátorů "střídavé péče" a "otcovských práv".

Stanovisko organizace proFem:

http://profem.cz/clanky/?x=2275358

 

Stanovisko organizace Koordona (koalice organizací proti domácímu násilí):

http://profem.cz/clanky/?x=2275356

 

Jak je vidět, propagátoři střídavé péče nejsou ve svých snahách osamoceni a existují i názory opačné a na vyšší odborné úrovni. Doufáme, že tedy zvítězí zdravý rozum a právo dítěte na klidné dětství.