Legislativa Seminář o sociálně-právní ochraně dětí

Seminář o sociálně-právní ochraně dětí

Legislativa

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo seminář, věnovaný sociálně-právní ochraně dětí. Akce se uskutečnila v pondělí 5. listopadu 2012 od 15.30 do 18.00 hod. v budově vysoké školy CEVRO Institut.

Semináře se zúčastnilo sedm zástupců OS Jeden domov.

Na semináři vystoupil Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV a Lenka Kohoutová, poslankyně Parlamentu ČR.
 
Úvodní příspěvky se týkaly zejména pěstounské péče v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která byla prezidentem republiky vetována, viz. http://www.klaus.cz/clanky/3181 .

Příspěvky ředitele Macely i poslankyně Kohoutové se snažily vyzdvihnout pozitiva a prospěšnost této novely, zároveň však z toho nebylo zcela jasné, jakým způsobem bude probíhat výběr a posuzování pěstounů, dle vyjádření by měly vhodnost pěstounských rodin hodnotit pracovnice OSPOD, což za současné mnohdy tristní úrovně sociálních pracovnic je těžko představitelné.

Pozitivním dopadem novely však bude zamezení odebírání dětí rodičům z důvodu jejich vzájemných sporů a umísťování dětí do tzv. "neutrálních prostředí", jak nás informoval pan Macela. Tento postup má být zcela vyloučen.
 
Z dalších vystoupení nás velmi zaujalo vyjádření pana senátora Mudr. Pavla Lebedy, který ve svém projevu poukázal na možnost využívání dětí jako zdrojů příjmů pro pěstouny, příspěvek na dítě může činit až 32.000,-Kč měsíčně.

Velmi zajímavým a vůči projevům pana ředitele Macely kontroverzním, bylo obsáhlé vyjádření Mgr. Hany Gabrielové, ředitelky dětského domova v Kladně. Paní ředitelka se razantně vymezila proti rušení dětských domovů a specializovaných diagnostických center, vše podkládala případy z praxe, její příspěvek, stejně jako senátora Lebedy byl prost politické korektnosti, problémy byly nazývány pravými jmény a šly ke kořenům věci.
 

V závěru semináře vznesla dotazy ohledně Ospod paní psycholožka PhDr. Alena Uváčiková, která poukázala na vyčerpanost pracovního fondu sociálních pracovnic už jen rozvodovými kauzami a na nereálnost připravované změny v profesionální pěstounské péči bez personálního a odborného posílení OSPOD. Odpověď pana Macely byla v duchu, že se připravuje standardizace postupů pracovnic Orgánů sociálně právní ochrany dětí. Jako kazuistika byl použit příspěvek od paní Moniky Uzunoglu a Kateřiny Hlavaté.

Bylo pozitivním zjištěním, že na střídání prostředí dětí jako zvýšené zátěži a na důrazu na stabilní prostředí k výchově dětí se shodli v podstatě všichni účastníci semináře.
 
Naopak negativním zjištěním bylo přiznání pana Macely, že si Orgány soc. právní ochrany dětí prakticky nedokáží poradit s vyhrocenými rozvodovými problémy, které neúměrně zatěžují celý systém sociálně právní ochrany dětí.
 
Více zde:  http://www.cevroinstitut.cz/cz/Clanek/seminar+socialne+pravni+ochrana+deti/&acid=5&offset