Legislativa Volby do Senátu - koho volit?

Volby do Senátu - koho volit?

Legislativa

Protože volby do Senátu PČR se blíží, považujeme za důležité se k volbám a jednotlivým kandidátům vyjádřit. Chtěli bychom vám, našim čtenářům a příznivcům připomenout důležitost správné volby vašeho senátora. Všichni máme ještě v paměti loňskou novelu zákona o rodině. Novela prošla Poslaneckou sněmovnou ve třech čteních a teprve Senát její další průběh pozastavil. Senát novelu vrátil do Sněmovny, kde už nezískala počet hlasů potřebných na přehlasování Senátu. Kdyby Senát loni nezasáhl, mohli jsme tady mít už rok zákon podporující dělení dětí napůl a jejich vytrhávání z jejich obyvklého výchovného prostředí bez ohledu na zájmy konkrétního dítěte..

Za pár dní se bude měnit třetina Senátu. Je jen na nás, jaké zástupce si zvolíme. Naše sdružení by rádo podpořilo ty kandidáty, kteří budou jako senátoři zastupovat naše děti a jejich potřeby a zájmy. Rádi bychom vám připomněli, jak důležitá je účast ve volbách. Pokus o podobnou novelu se může opakovat a pak budeme spoléhat právě na naše zástupce ve Sněmovně a v Senátu. Potřebujeme, aby o zákonech rozhodovali lidé, kteří si uvědomují, že zákony o rodině se dotýkají dalšího osudu živých bytostí, dětí, které za nic nemohou.

Pro připomenutí něco o novele: http://www.jedendomov.cz/legislativa/61-zmena-pece

http://www.jedendomov.cz/legislativa/146-co-prinese-novela-treti-cteni

http://www.jedendomov.cz/legislativa/182-novela-o-stridave-peci-skoncila

Postoj jednotlivých kandidátů k rodinné politice je pro vás, čtenáře našich stránek, asi jedním z hlavních kritérí, podle kterých se budete při volbách rozhodovat. Proto jsme vaším jménem kandidáty oslovili a uvádíme zde ty, které můžeme volit jako zastánce našich dětí. Někteří z kandidátů jsou senátoři nebo poslanci, tam jsme zjišťovali jejich postoj podle hlasování o novele zákona  o rodině v loňském roce - novelu nepodpořili přímo nebo se zdrželi hlasování. Těch ostatních jsme se zeptali. A byli jsme příjemně překvapeni jejich zájmem o tuto problematiku. Sledujte až do voleb tento článek, budeme ho průběžně aktualizovat.

 Ti kandidáti, kteří nemají u sebe uvedeno vyjádření ke střídavé péči, jsou poslanci a senátoři, kteří hlasovali v loňském roce proti novele zákona o rodině - proti upřednostňování střídavé péče za každých okolností.

Volební obvod č. 2 - Sokolov

Ing. Karel Jakobec - místostarosta Sokolova. Kandiduje za ODS.

 ...Znám ve svém okolí spoustu případů, kdy rozvod přináší spoustu zla a rodiče používají děti jako zbraň proti tomu druhému. Pak vypadá střídavá péče jako rozumné řešení. Ale nic není černobílé. V opravdu konfliktních situacích přinese více škody než užitku....

 

Volební obvod č. 5 - Chomutov

PaedDr. Václav Homolka - stávající senátor a kandidát. Kandiduje za KSČM.

MUDr. Josef Mašek - ředitel nemocnice a člen rady města. Kandiduje za TOP09 a Starostové a nezávislí.

Ing. Rudolf Kozák - člen rady města a zastupitel kraje. Kandiduje za ČSSD.

...Budu-li mít možnost o podobném návrhu zákona rozhodovat, tak se určitě přikloním k předešlému názoru Senátu.

MVDr. Přemysl Rabas - zastupitel města. Kandiduje za SZ.

...Zákon, který by v uvedeném případě omezoval individuální posuzování problému a dával soudcům při rozhodování k úvaze jen jedno řešení bych nepodpořil. Život není černobílý.

 MUDr. Jiří Binter - zastupitel města. Kandiduje za ODS.

Rozhodnutí mít děti  je svobodná vůle partnerů, ke které nepotřebují žádnou instituci.
       Rozchod partnerů se  v ČR týká téměř  každé druhé rodiny a je traumatem nejen pro partnery, především však pro děti.
       Pokud rodiče po rozchodu přistoupí na  střídavou výchovu, je nutné, aby dětem nabídli pouze jedno místo jako domov.Dále schopnost věcně a pravidelně komunikovat.
       Domnívám se, že střídavá výchova vyhovuje zpočátku především rodičům:
- vyplnit ztrátu rodiny
- znepříjemnit bývalému partnerovi život
- neplacení alimentů
Partner z rozpadlého vztahu se ve většině případů snaží vytvořit si zázemí nové rodiny.
      Ale to znamená: Nový partner si buď přivádí děti z předešlého vztahu nebose objevuje dítě společné, případně kombinace obojího.
Pokud vezmeme v potaz partnery a děti z předešlých  a nových vztahů, tak zde máme geometrickou řadu“ rozrůstajícího se něčeho…“
Jak potom realizovat střídavou výchovu“ tohoto společenství.“
      Střídavá výchova jen v těch případech, kdy rodiče př. rodiny jsou schopni se dohodnout.
U větších dětí chtít jejich názor, ale pouze za situace, že budou mít pocit jistoty a ne strach, že když se nerozhodnou pro střídavou výchovu, tak ztratí jednoho z rodičů.
Za sebe říkám:
Vaše děti – vaše odpovědnost.
Schovávat se za rozhodnutí institucí, je laciná výmluva.
Pro pozměňující návrh p. poslance  Staňka bych nehlasoval.
       Jako lékař na závěr: „ Primum non nocere.“(Především neškodit.)
Nejen sobě, především  svým dětem.

 

Volební obvod č. 8 - Rokycany

doc. MUDr. Milada Emmerová CSc.  - poslankyně. Kandiduje za ČSSD.

Ing. Jaroslav Lobkowicz - poslanec. Kandiduje za TOP09 a Starostové a nezávislí.

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr Jiří Valenta - zastupitel města. Kandiduje za KSČM. Názor si utvořil i podle zkušeností ze své praxe.

...Rozhodovací suverenita soudu v konkrétních případech by neměla být v tomto ohledu nikterak nabourávána. Střídavou péči bych vždy preferoval v rámci komplexní dohody mezi rodiči, a přirozeně s ohledem k postojům a přání dítěte (od určitého věku, s přihlédnutím ke stavu jeho duševní vyspělosti a zachování nezbytné objektivity). Jakékoliv apriorní  tlaky ve prospěch jednoho řešení by měly být podle mého názoru i do budoucna nepřípustné ....

 

Volební obvod č.11 - Domažlice

JUDr. Jiřina Rippelová - stávající senátorka a kandidátka. Kandiduje za SPOZ (Zemanovci)

Jan Látka - poslanec. Kandiduje za ČSSD.

 

Volební obvod č. 17 - Praha 12

PhDr. Tomáš Grulich - stávající senátor a kandidát. Kandiduje za ODS.

 

Volební obvod č. 20 - Praha 4

Mgr. Petr Štěpánek CSc. - zastupitel městské části. Kandiduje za KDU-ČSL a SZ.

...Co se dětí týče, podpořím taková řešení, která budou zvyšovat míru stability pro dítě. Dítě potřebuje především předvídatelné prostředí, z kterého je co nejméně násilně vytrháváno. To předpokládá dohodu a kooperaci rodičů i po rozvodu. Jakékoli předem dané instrukce soudci mohou být jen na škodu. V jedné situaci může být lepší střídavá péče, v jiné svěření jen jednomu rodiči. ..

 

Volební obvod č. 23 - Praha 8

Ing. arch. Daniela Filipiová - senátorka. Kandiduje za ODS.

Mgr. Viliam Buchert - novinář a publicista. kandiduje jako nestraník za TOP09 a Starostové a nezávislí.

...Myslím si, že střídavá péče je dobrou formou možnosti výchovy dětí. Jen se u toho musí brát ohled i na to, zda je i samotné dítě s takovou variantou ztotožněno a zda je to pro něj prospěšné. Musí se postupovat idividuálně. Pokud se rodiče v klidu a smíru domluví na střídavé péči o dítě, vřele bych ji doporučoval. Ale v případě, že existují mezi rodiči nepřekonatelné překážky (třeba muž předtím týral ženu, nebo obráceně, a mohou nastat i jiné konfliktní situace, například alkoholismus či drogová závislost jednoho z partnerů, atd.), tak bych tento způsob omezil. V extrémních případech i zásadním způsobem. Pokud se totiž bude postupovat čistě mechanicky, mohlo by to některým dětem uškodit.

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. - vedoucí centra pro ekonomickou a sociální strategii na UK, profesor. Kandiduje jako nestraník za ČSSD, KDU-ČSL a SZ.

 ....vnucovat univerzální schéma péče o děti pro rozvodu rodičů (například vámi zmiňované schéma střídavé péče) je nesmysl. A je jen dobře, že Senát zákon zadržel.
Sám jsem se autorsky podílel na první polistopadové koncepci rodinné politiky z roku 2005 - a tam žádné takové návrhy nenajdete.

 

Volební obvod č. 26 - Praha 2

JUDr. Stanislav Křeček - poslanec. Kandiduje za ČSSD.

Libor Michálek - kandiduje jako nestraník za KDU-ČSL, SZ a Českou pirátskou stranu.

...Já sám znám v okolí několik rodin, kde oba modely péče fungují, stejně jako si dokážu představit situace, kde nefungují. V tak choulostivých situacích jako je právě péče o  dítě je o to více nutné, aby bylo rozhodováno podle individuální situace rodiny. Jedná se o typický příklad, kdy zákon nemůže postihnout všechny aspekty života.

 Milena Kozumplíková - předsedkyně správní rady nadačního fondu. Kandiduje za ODS.

...Pokud se ale jedná o střídavou péči, považuji permanentní přesouvání dítěte z jedné do druhé domácnosti za situaci, která dítěti neprospívá. Je sice strašné pro jednoho z rodičů, že by měl o své dítě de facto vlasltně přijít, ale pokud tak velmi touží po vykonávání svých rodičovských práv a povinností, nemá se rozvádět a má nadřadit zájem dítěte svým osobním citům a pocitům. Zní to možná až školometsky, ale rodiče a rodina jsou tu proto, aby dobře vychovali děti, ne aby si uplatňovali svoje práva, někdy podložená vlastním sobectvím.

Volební obvod č. 29 - Litoměřice

Jiří Šlégr - poslanec. Kandiduje za LEV 21 (Národní socialisté - levice 21. století)

 

Volební obvod č. 35 - Jablonec nad Nisou

Mgr. Soňa Paukrtová  -  stávající senátorka a kandidátka. Kandiduje  jako nestraník za SOS (Strana pro otevřenou společnost).

Ing. František Pešek - zastupitel města. Kandiduje za KSČM.

...je třeba, aby každý individuální případ byl posuzován odděleně, bez jakékoli šablony, protože pak by mohl manželství ukončit kdejaký úředník, aniž by posoudil specifika a důvody rozchodu...
...život je nepřetržitý řetěz kompromisů, a proto je vždy třeba začít u aktérů sporu a ty přesvědčit o tom, že jejich dohoda je to nejlepší, co poté může soud jenom posvětit. Jednou z možností je posílení významu „Manželských poraden“ a možná i mediátorů, kteří by připravili půdu pro mimosoudní cestu řešení sporu. Nedojde-li předem k dohodě a případ převezme soud, pak je třeba posuzovat každý případ individuálně a bez předchozích „precendentů“, což je opět jeden z převzatých produktů našeho „vzoru – USA“.

 

Volební obvod č. 38 - Mladá Boleslav

PhDr. Jaromír Jermář - stávající senátor a kandidát. Kandiduje za ČSSD.

 

Volební obvod č. 41 - Benešov

Mgr. Věra Kisová - zastupitelka města. Kandiduje za ČSSD.

...Někdy je to ale také tak, že žena zjistí příliž pozdě, s kým vlastně počala. Za maskou slušného VIP se může klidně schovávat psychopat, schizofrenik, sobec a zlý člověk. To je potom dvojitá katastrofa. V takovém případě nepřipadá střídavá péče vůbec v úvahu.
...Tedy jsem pro střídavou péči, pokud jsou oba rodiče způsobilí poskytnout dítěti takové životní podmínky, aby takřka vůbec rozvod nepociťovalo. Mám na mysli, aby nemuselo někam daleko dojíždět, měnit např. školu a tak dále. Pokud se rodiče provinili tím, že se lépe nepoznali, nebo nejsou schopni soužití, musí se po rozvodu přizpůsobit při svých rodičovkých povinnostech dítěti. Ne aby se dítě přizpůsobovalo jim. Ono se totiž nemůže rozhodnutím svých rodičů bránit. Dokonce si rodiče ani nemohlo vybrat. A to je ta nespravedlnost. Tedy vše v zájmu dítěte a pak bude méně psychicky nemocných dětí, dětí, které nejsou schopny soužití s ostatními. A o to přece jde především.
...Vše kolem střídavé péče bych podrobila velice důkladnému, nezávislému zkoumání, než by byl učiněn závěr.

Ing. Petr Čuřík - starosta obce. Kandiduje jako nestraník.

...Domnívám se, že prorodinná politika státu (výhodnější úvěry, dostupné mateřské školy, snížení nezaměstnanosti) by snížila napětí v mladých rodinách a přispěla ke snížení rozvodovosti. Pokud opravdu dojde k rozvodu manželství a s tím spojenému řešení péče o nezletilé děti, osobně odmítám jakékoliv unifikované řešení formou nějakého univerzálního zákona. Vždy je třeba postupovat individuálně s maximálním ohledem na dítě a to jak ze strany rodičů, tak i NEZÁVISLÉHO soudu podpořeného kvalitním přístupem odborníků z řad sociálních pracovníků. Nejsem zastáncem střídavé péče o dítě, až na několik výjimek. Ty jsou dvě základní. 1. dohoda obou rodičů, 2. bydliště obou rodičů po rozvodu v blízkosti sebe tak, aby nedocházelo k nadměrnému cestování dětí a už vůbec ne změně školy a kamarádů každý týden nebo měsíc.

 

Volební obvod č. 44 - Chrudim

Mgr. Petr Řezníček - starosta města, člen zastupitelstva kraje. Kandiduje za KDU-ČSL + SNK ED (SNK Evropští demokraté)

...Rozhodně si myslím, že by tato skutečnost neměla  platit automaticky v případě každého porozvodového uspořádání péče o děti. Pokud je souhlas obou rodičů, shoda ve výchově  a mají oba vhodné podmínky pro výchovu a ekonomické zajištění dítěte, potom bych připouštěl instrument střídavé péče. V určité etapě  rozumové zralosti dítěte by do rozhodování  o střídavé péči mělo vstoupit přání dítěte Uznávám však jistou problematickou skutečnost týkající  vytvoření jednoho domova. 

Volební obvod č. 47 - Náchod

Mgr. Soňa Marková - poslankyně. Kandiduje za KSČM.

Ing. Václava Domšová - zastupitelka kraje. Kandiduje jako nestraník za ANO 2011

...Otázka střídavé péče je, podle mého názoru, spíš otázkou rodičů a jejich někdy až přehnaných či sobeckých práv bez ohledu na blaho dítěte. Víte, moje dcera je učitelkou a s dětmi se střídavou péčí denně pracuje. Od ní také vím, že je to pro samotné dítě hodně náročné – nikde není úplně doma, pořád si jen balí tašku… Dokonce se stává, že dítě začne rodiče „vydírat“ – když mi nekoupíš, nepovolíš tohle, tak řeknu… apod. Stávají se z nich pak docela problémoví jedinci, zejména pokud rodiče nejsou úplně v pohodě, neřku-li si dělají naschvály. Možná, že to může fungovat, ale spíš výjimečně. Já bych pro zvýhodňování střídané péče ruku určitě nezvedla.

 prof. RNDr. Bedřich Moldan CSc. - ředitel cetra pro otázky životního prostředí UK. Kandiduje za TOP09.

 ...Nejsem pro to, aby bylo automaticky upřednostňováno kterékoliv řešení. Na střídavou péči se dívám s velkou nedůvěrou, myslím že toto řešení může jen výjimečně být řešením dobrým.

 

Volební obvod č. 50 - Svitavy

JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová -  poslankyně. Kandiduje za KSČM.

Mgr. Radko Martínek - hejtman Pardubického kraje. Kandiduje za ČSSD.

...Tam, kde se rodiče dohodnou a jsou pro to vytvořeny podmínky (například školní docházka)je střídavá péče velmi vhodná.

...Nejsem pro omezováním soudů, které se se znalostí věcí rozhodují dle individuálních podmínek.

 

Volební obvod č. 53 - Třebíč

Mgr. František Bublan - poslanec. Kandiduje za ČSSD.

Josef Herbrych - starosta. Kandiduje jako nestraník za KDU-ČSL.

...nelze vystavovat dítě traumatizujícímu prostředí konfliktů mezi rodiči. Upřednostňuji dobrovolnou dohodu obou rodičů.

 

Volební obvod č. 59 - Brno - město

Mgr. Petr Kovač - ředitel gymnázia. Kandiduje jako nestraník.

...Střídavou péči považuji za dobré kompromisní řešení, které je vhodné všude tam, kde jsou oba rozešlí partneři schopni domluvy na korektním přístupu k dítěti. Řekněme typu: ano, máme Tě oba dva rádi, bohužel s tatínkem (maminkou) nám to neklapalo, takže žijeme odděleně, ale stojíme o to tě vídat, můžeš se na nás spolehnout...

Věřím, že případů tohoto typu je mnoho a zde má naše soudní praxe prostor, který může hojně (nebo hojněji) využívat (nemám k dispozici statistiky, takže se k číslům nevyjadřuji).

 Na druhou stranu u střídavé péče v případě, kdy by dítě muselo řekněme týden poslouchat, jaký je tatínek zločinec, jak za všechno špatné může on... a další týden to samé slyšet o mamince... zde bych rozhodně v zájmu duševního zdraví dítěte podobnou péči nedoporučoval.

 V konkrétních případech by měl soud ve spolupráci s rodiči, jejich okolím a v neposlední řadě i s dítětem vlastním (samozřejmě záleží na jeho věku) tyto záležitosti velmi citlivě posoudit a rozhodnout. Nezávisle a bez tlaku zvenčí!

 

Volební obvod č. 62 - Prostějov

Božena Sekaninová - stávající senátorka a kandidátka. Kandiduje za ČSSD.

 

Volební obvod č. 65 - Šumperk

Mgr. Zdeněk Brož - starosta města. Kandiduje za KDU-ČSL.

..Pokud se rodiče dohodnou na střídavé péči a jsou korektní vůči bývalému partnerovi, je to asi nejlepší, co může děti po rozvodu, když už k němu musí dojít, potkat. Každý případ by ale měl být posuzován pečlivě a individuelně. Dovedu si představit situaci, kdy střídavá péče necitlivě nařízená se může stát pro všechny peklem. Důvodem může být obrovská vzdálenost mezi rodiči, případně manipulativní techniky uplatňované na dítěti a vyřizování si starých účtů s partnerem přes dítě nebo jiné překážky na straně některého z rodičů. Zásadně by měli rodiče i soud jednat tak, aby následky rozvodu byly co nejmenší právě pro dítě a to může vyžadovat v každém jednotlivém případě jiné řešení.

 

Volební obvod č. 68 - Opava

MUDr. Václav Vlček - stávající senátor a kandidát. Kandiduje za ODS.

 ...obdobnou legislativní úpravu bych podpořil za předpokladu, že budou jasně definovány podmínky, za kterých je nařízení střídavé péče možné (a žádoucí), tj. především při zohlednění názoru dítěte, vzdálenosti obou domácností rodičů, jejich možností a schopností starat se o dítě, atd. Samozřejmostí je také předpoklad, že rodiče jsou schopni spolu vyjít alespoň natolik, aby se dohodli o předávání dítěte a dalších nezbytných záležitostech...

 

Volební obvod č. 71 - Ostrava-město

MUDr. Dagmar Molendová - kandiduje za ODS.

...rozhodování soudu o svěření dítěte do péče některého z rodičů by mělo být individuální a především zohledňovat to, co je pro dítě nejlepší.

 

Volební obvod č. 74 - Karviná

Ing. Petr Vícha - stávající senátor a kandidát. Kandiduje za ČSSD.

PaedDr. Milada Halíková - poslankyně. Kandiduje jako nezávislá za KSČM.

 

Volební obvod č. 80 - Zlín

Ing. Jana Juřenčáková - stávající senátorka a kandidátka. Kandiduje za Starostové a nezávislí.

 

Uvedli jsme zde jen ty kandidáty, kteří svými postoji a názory vyjadřují podporu dětem a jejich potřebám - domov, výchovné prostředí, vzdělávání, sociální kontakty, harmonické prostředí apod. Ostatní kandidáti, které jsme tady neuvedli, samozřejmě nejsou všichni zastánci střídavé péče. Kandidáti zde neuvedení se někteří přihlásili ke střídavé péči, nebo neodpověděli vůbec, případně velmi obecně. Je zde také docela velká skupina těch, na které jsme nesehnali kontakt.

Sledujte dále tento článek, bude průběžně aktualizován.