Legislativa Časté otázky a odpovědi kolem rozvodu - rozvod sporný

Časté otázky a odpovědi kolem rozvodu - rozvod sporný

Legislativa

V dnešním díle se podíváme na otázky kolem sporného rozvodu, to je rozvod, na kterém se manželé nedohodnou nebo se nedohodnou na některé části, např. na svěření dětí do péče nebo na rozdělení majetku.

Došla jsem k rozhodnutí, že bude pro nás všechny nejlepší, když se rozvedeme. Manžel s rozvodem nesouhlasí. Co mám dělat?

Nejprve podejte návrh na úpravu výchovy a výživy vašich dětí pro dobu před a po rozvodu. Tady navrhnete, jak si představujete další péči o děti, komu mají být svěřeny do výchovy a kolik má druhý přispívat na jejich výživu. Pokud to považujete za nutné, můžete navrhnout i úpravu styku s druhým rodičem. Úprava styku ale není povinnou součástí návrhu.

Ve stejné době můžete podat i návrh na rozvod. Do něj uvedete důvody vašeho rozhodnutí a proč by soud měl manželství rozvést. Soud nebude o rozvodu rozhodovat dřív, než bude ukončeno řízení o dětech. Proto můžete s návrhem na rozvod počkat a podat ho, až budete mít pravomocný rozsudek o dětech nebo rozsudek o dětech dodáte k dříve podanému návrhu na rozvod později.

Jak bude řízení probíhat a jak dlouho to celé bude trvat?

Budou probíhat dvě řízení, nejdříve o dětech a teprve potom o rozvodu. Délka řízení o dětech může být krátká, ale také velmi dlouhá. Záleží na tom, jak velká míra konfliktu mezi vámi je. Je možné, že bude potřeba vypracovat znalecké posudky, zvát svědky. Celé řízení může trvat několik měsíců nebo i let. Pokud bude řízení dlouhé a bude se nagativně dotýkat vývoje a prospěchu vašich dětí, bude vhodné upravit vztahy předběžným opatřením. Dokud ale nebude pravomocný rozsudek, soud nemůže vaše manželství rozvést.

Po ukončení řízení o dětech se bude projednávat rozvod. Bude se jednat o rozvod sporný, soud proto bude zkoumat, nakolik je vaše manželství rozvráceno a jestli není možné, abyste se k sobě ještě vrátili. Během řízení se projednává vše, co zapříčinilo vaše neshody - nevěra, rozdílné názory, násilné chování apod. Soud si i tady může pozvat svědky. Řízení o rozvodu také může probíhat docela dlouho.

Mám strach, že když bude rozvod trvat dlouho a budeme dohadovat, manžel schválně nadělá dluhy.

Jestli máte takovou obavu nebo víte, že rozvodové řízení (nebo řízení o dětech) bude trvat dlouho, podejte návrh na zúžení společného jmění manželů. Jedním z důvodů, kdy by měl soud o zúžení rozhodnout, je situace, kdy manželé už nevedou společnou domácnost a proto žádné další SJM nevzniká. Soud může SJM zúžit až na věci tvořící vybavení domácnosti. Po rozhodnutí o zúžení SJM je ale dobré co nejdříve vypořádat SJM, to znamená, skutečně ho rozdělit, tedy buď uzavřít dohodu nebo podat žádost o vypořádání SJM. Více o tom je v otázce Jak se bude řešit majetek.

Takto je možné rozdělit majetek a vyhnout se rizikům už před rozhodnutím o rozvodu. Je znám případ, kdy od podání prvního návrhu na svěření dětí do péče do pravomocného rozsudku o rozvodu uplynulo 20 let !!

Manžel říká, že když s rozvodem nesouhlasí, nerozvedou nás.

Soud nemusí manželství rozvést, když uzná, že by rozvodem utrpěl někdo újmu - manžel, děti. Jedná se však o naprosté výjimky, sami jsme se nikdy s žádným takovým případem nesetkali. Když soud vidí, že není šance na nápravu manželství, o rozvodu rozhodne a nastaví podmínky tak, aby všichni trpěli co nejméně - výška výživného, výživné na rozvedeného manžela apod. Soud vždy vychází z toho, že nikomu neprospěje, ani dětem, když jsou spolu donuceni zůstat lidé, kteří spolu být nechtějí, navíc by stejně došlo k odluce a nemělo by to cenu.

Bude u nás zasahovat sociální pracovnice?

Odbor sociálně právně právní ochrany dětí se stává kolizním opatrovníkem dítěte. Má se za to, že rodiče nejsou schopni v zajetí svých emocí jednat objektivně v zájmu dítěte, proto je ustanovena nestraná osoba ze sociálního odboru, která má zastupovat u soudu jen zájmy dětí. Na sociální odbor můžete kdykoliv zajít sama nebo i děti se poradit, můžete tam zajít už před podáváním prvního návrhu. Po zahájení řízení vám i manželovi přijde pozvánka na pohovor, kam se musíte dostavit. Je možné, že proběhne i pohovor s dětmi. Sociální pracovnice se také přijde podívat k vám domů nebo i k druhému rodiči, podívat se, jak děti bydlí a jaké mají zázemí. Sociální pracovnice také může navštívit dítě třeba ve škole, když to bude považovat za nutné. Při kofliktech a neshodách ohledně dětí musíte se sociální pracovnicí spolupracovat. Ona si o vás povede spis, shromažďuje informace, podává v případě potřeby návrhy k soudu, ukládá stranám napomenutí, ukládá stranám povinnost zúčastnit se např. rodinné terapie, a celkově by měla vést celou rodinu k nápravě stavu tak, aby netrpěly děti. Sociální pracovnice chodí na každé soudní řízení, kde zastupuje dítě, při svých návrzích a vyjádřeních vychází z informací, které od rodičů a dětí má.

Není výjimkou, že rodiče při vysoké míře kofliktu komunikují přes sociální pracovnici jako přes prostředníka a přeposílají jí kopie veškeré vzájemné komunikace. Někdy se stává situace vyhrocenou, kdy oba rodiče sociální pracovnici žádají, aby věc řešila podle jejich návrhů. Kromě toho se opravdu nedá mluvit o vysokém pracovním nasazení sociálních pracovnic. Mohou pak vzniknout komplikace. O této věci se vyjádříme ještě na jiném místě našeho seriálu.

Rozhodne soud vždy tak, že se přikloní na jednu stranu nebo může rozhodnout i nějak jinak?

Soud může rozhodovat i bez návrhu. Vždy posuzuje spornou situaci jako celek v zájmu dítěte a návrhy rodičů bere v úvahu. Každým návrhem se musí zabývat a vždy zdůvodnit, proč se k němu přiklonil nebo proč o něm nerozhodl. Protože ale musí rozhodovat v zájmu dítěte, může rozhodnout i o řešení, které se soudu zdá jako to nejlepší pro dítě bez ohledu na přání rodičů. Soud může uvést v rozsudku takovou částku výživného, jakou považuje za optimální, i když rodiče navrhovali částku jinou. Stejně tak ale může dopadnout i řízení o svěření do péče nebo o styku. I když je to neuvěřitelné, soud může rozhodnout o střídavé péči, i když ji ani jeden z rodičů nenavrhuje (a pak se diví, že ani jeden není spokojený). I když se to stává minimálně, vyloučeno to není.

Jak se bude řešit majetek?

Majetek se při sporném rozvodu neřeší. Po rozsudku o rozvodu mají strany 3 roky na to, aby podaly návrh na vypořádání společného jmění manželů. Majetek se pak řeší v samostatném řízení. Řízení o majetku také může být velmi dlouhé a velmi drahé, záleží na délce řízení a hodnotě majetku. Strany se samozřejmě mohou kdykoliv dohodnout. Když nikdo do tří let nepodá návrh na vypořádání, dojde uplynutím té lhůty k vypořádání automaticky: Nemovité věci a dluhy se rozdělí na polovinu mezi manžele a movité věci připadnou tomu, kdo je má v ten den u sebe a používá je.

Budu potřebovat právníka?

Není žádná povinnost nechat se zastupovat právníkem. U sporného rozvodu a všech sporných bodů, které k němu náležejí, je však právník potřebný. Právník dodá klientovi u jednání potřebnou jistotu, umí přednést návrhy tak, jak je potřeba a najde cestu i ve zdánlivě neřešitelných situacích. Strana, která není zastoupena právníkem, je proti druhé straně ve výrazné nevýhodě. I když odměna právníkovi také něco stojí, zvláště v oblastech, na kterých vám velmi záleží (např. děti), se vyplatí na právníkovi nešetřit.

Kolik to celé bude stát?

Návrh na rozvod stojí 2000 kč soudního poplatku. Další částky pak budou odměnou právníkovi, poplatky za znalecké posudky, za odvolání. Celá částka pak může jít do několika desítek tisíc korun nebo i do několika stovek tisíc při sporech o majetek vysoké hodnoty nebo u zvlášť dlouhých a komplikovaných řízení.

Když už to jednou skončí, budu mít já a děti konečně pokoj?

Řízení o rozvodu a o majetku bude skončené jednou provždy. Při velikých sporech mezi rodiči však tyto stále pokračují prostřednictvím dětí. Problematický rodič může kdykoliv zahájit nové řízení o dětech, podávat návrhy na úpravu styku, na změnu výživného nebo na změnu péče. Může se také chovat k vám nebo dětem tak, že vy budete nucena podat návrh na nějakou změnu a úpravu stavu. Trpí pak všichni zúčastnění, hlavně pak děti, které tráví dětství na znaleckém zkoumání, při pohovorech na sociálce, výsleších u soudu a přítomností u konfliktů rodičů. Bohužel člověk celkem nemá možnost tomuto stavu zabránit. Existují případy, kdy se lidé prosoudí až k plnoletosti dítěte. Plnoletostí dítěte většina problémů končí, stále však mohou pokračovat alespoň spory o výživné ke zletilému dítěti. Této možnosti se soudit pak rádi využívají rodiče nezralé a nevyrovnané osobnosti, kteří pak rádi vystupují v médiích a na internetu si hrají na spasitele světa. Takto naštěstí dopadne jen malé procento lidí, můžete jen doufat, že se to nestane právě vám a vašim dětem.

Vzory:

Návrh na vypořádání SJM: http://www.vzory-online.cz/zaloba-o-vyporadani-spolecneho-jmeni-manzelu/

Návrh na sporný rozvod: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/navrh-na-rozvod-manzelstvi-sporny-rozvod-vzor-ke-stazeni-zdarma

Návrh na úpravu výchovy a výživy: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/navrh-na-upravu-vychovy-a-vyzivy-vzor-ke-stazeni

Další návrh na úpravu výchovy a výživy: http://rodina.juristic.cz/61922/clanek/rodina2.html

Návrh na zúžení SJM: http://www.vzory.cz/vzory/rodina-a-manzelstvi/navrh-na-zuzeni-rozsahu-spolecneho-jmeni-manzelu/