Legislativa Měsíc účinnosti novely zákona o zdravotních službách

Měsíc účinnosti novely zákona o zdravotních službách

Legislativa

AKTUALIZOVÁNO

Právě před měsícem vstoupila v platnost kontroverzní novela zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Hned po prvním měsíci jejího fungování je jasné, že její uplatnění v praxi opravdu nebude jednoduché. Rádi bychom proto první měsíc novely stručně zhodnotili.

O možných komplikacích spojených s novelou Zákona o zdravotních službách jsme psali těsně před jejím vstupem v platnost, a to zde: novela zákona o zdravotních službách Jak vidíme, vůbec jsme se v našich prognózách nezmýlili a dopadlo to přesně podle očekávání. A to ještě mezitím byly Velikonoce, které nástup problémů trochu pozdržely, přesto však už je dost případů zneužití této novely na výběr.

Na začátku měsíce potřebovaly první děti k doktorovi a doktoři začali pro jistotu vyžadovat podpisy téměř u všeho. Po obdržení formuláře k souhlasu druhého rodiče začali první otcové svého nového postavení využívat (zatím jsme se dozvěděli  pouze o otcích). Někteří otcové pro jistotu poslali lékařům svých dětí  rovnou "nesouhlas zákonného zástupce s očkováním všeho druhu", případně s jinou lékařskou péčí. Matky teď řeší, co dělat, když dítěti ze tří očkovacích dávek poslední chybí. Kromě toho řeší, kdo ponese odpovědnost za zbytečné zatížení dětského organismu dvěma zbytečnými dávkami, protože poslední nemohla být aplikována. Dále, kdo zbytečně vyhozené peníze matce proplatí. Další otcové podmiňují svůj souhlas např. stažením žádosti o exekuci dlužného výživného, viz. níže.

Tohoto tématu se okamžietě ujal Blesk, který také uvedl pár reakcí postižených rodičů.

Léčíme až po podpisu obou rodičů V brněnské fakultní nemocnici říkají, že bez souhlasu obou rodičů pro jistotu neodeberou ani krev..... „Manžel mi dluží na alimentech a já na něj poslala exekutora. Teď mi řekl, že souhlas s operací syna podepíše, jen když exekutora stáhnu,“ dokumentuje zoufalou situaci Alena K. z Příbrami.... Nešťastní zdravotníci sami nabádají rodiče k podvodu.

nezapomeňte na plnou moc "Kdo souhlas se zákrokem podepíše za druhého rodiče, dopouští se podvodu", varuje právnička.

Rodiče se hromadně obracejí na Svaz pacientů, kde zaznamenali 35 dotazů za týden, přičemž běžně dostávají za toto období kolem pěti dotazů. Další nápor zaznamenalo Ministerstvo zdravotnictví, které reagovalo zveřejněním svého stanoviska na svých stránkách a všechny dotazy odkazuje na toto své vyjádření. Podle názoru ministerstva mezi zákroky vyžadující souhlas obou rodičů prý nepatří preventivní péče, očkování nebo běžné ošetření u lékaře. Ale je to jen názor jedné strany a zákon nic takového nespecifikuje. Výklad je tedy v podstatě naprosto volný. A jelikož i třeba minimální riziko poškození zdraví existuje i při banálních lékařských zákrocích, někteří lékaři vyžadují podpis obou rodičů i u takových zákroků. A dlužno podotknout, že my jim to v žádném případě nevyčítáme, chápeme, že chtějí být před nesmyslným zákonem také chráněni.

Ministerstvo zároveň nenápadně poskytuje jakýsi návod pro zoufalé rodiče: Jestliže rodič doloží písemný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb podepsaný druhým rodičem, není poskytovatel zdravotních služeb povinen a ani oprávněn zkoumat pravost takového vyjádření (podpisu zákonného zástupce nezletilého pacienta). stanoviska k zákonu o zdravotních službách. Toto je však ze strany ministerstva jen ubohé alibi a přehazování odpovědnosti za naprosto zpackaný zákon na rodiče. Proč tedy ministerstvo k navrhované novele nemělo námitky, když dnes je nuceno veřejně a nepokrytě nabádat rodiče k podvodu??? A nejen rodiče, stejě tak ministr zdravotnictví "apeluje na zdravý rozum zdravotníků" při rozhodování, kdy souhlas vyžadovat a kdy ne. Sami zdravotníci se ale ohrazují, že jsou povinni se řídit zákonem a ministr tak vybízí lékaře k obcházení zákona. Jaký má tedy smysl zákon, který nutí k podvodu jak pacienty, tak lékaře?

Téma si nenechaly ujít ani další zpravodajské servery:

Viz: "povinný souhlas rodičů provázejí nejasnosti" - novinky.cz

"kdy může dítě samo k lékaři" - ona.iDnes.cz

"kvůli novince ve zdravotnictví falšují rozvedení rodiče podpisy" - novinky.cz

A my se ptáme: Je vůbec možné uplatňovat zákon, který sice obsahuje povinnost, ale bez toho, aby řešil důsledky, které ze zákona vyplynou? Např.:

- Kdo bude odpovědný za zhoršení stavu dítěte z důvodu čekání na souhlas druhého rodiče, případně na rozhodnutí soudu? Jaký postih odpovědnému člověku hrozí? Má poškozené dítě právo na odškodnění a po kom je může vymáhat?

- Je vůbec možné ukládat občanům povinnost nějak konat, kdy nejsou podmínky vyžadování povinnosti konkretizovány?

- Je možné nechat rozhodovat o uložení povinnosti druhého člověka-lékaře? Nebo už neplatí Listina práv a svobod, kterí stanoví, že povinnosti mohou být ukládány jen na základě zákona - a ne na základě libovůle jiného člověka?

- Každý občan má právo na lékařskou péči, stanoví opět Listina základních práv a svobod. Na základě čeho tedy mohou být některé děti diskriminovány v přístupu ke zdravotní péči na základě původu z úplné/neúplné rodiny?

Další samostatnou kapitolou je další zatížení soudů a soc. pracovníků. Podle vyjádření mluvčího brněnské fakultní nemocnice, jen v této jedné nemocnici řešili za necelý první měsíc už 4 případy, kdy musel rozhodovat soud - reportáž je možno shlédnout v Jihomoravském večerníku 26.4. Když si to vynásobíme počtem nemocnic, je to velké množství případů, které končí u soudů. Z toho zase vyplývají o to delší čekací lhůty na soudní jednání.

Jen k dokreslení situace uvádíme několik konkrétních případů:

Dnes jsem obdržela od dětské lékařky souhlas/nesouhlas s očkováním na rakovinu děložního čípku pro dceru. Jsme rozvedení a otec neustále dělá problémy. Dcera potřebuje jen poslední dávku.Co budu dělat, když otec nedá souhlas, nevím. Za očkování jsem zaplatila sama už 7000 kč. (Vyjádření čtenáířky, zdroj Blesk.)

Dcera je objednána na květen na operaci a otec není k zastižení. Požádala jsem o předběžné opatření a soud stále chce lékařské zprávy, proč že musí na tu operaci apod. Je to Kocourkov. Jedno ale vím jistě, pokud mi soud to opatření nepotvrdí, zfalšuji podpis a určitě to nikdo řešit nebude. (Vyjáření čtenářky, zdroj Blesk.)

Další případ tady: bývalý partner napadl ženu kvůli souhlasu s očkováním dítěte - iDnes.cz

Další případ tady: http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/deti-trpi-kvuli-novemu-zakonu-o-leceni-poprve-rozhodl-soud.html

I vyjádření rodičů, kterých jsme se ptali, jsou různá. Maminky většinou odpověděly, že v případě problémů to podepíší samy a pak si to raději budou zodpovídat, než aby vystavily dítě riziku zhoršení stavu během čekání. Další podepíší také samy, protože přece nebudou kvůli tomu zase začínat soud, jsou rády, že mají od soudů pokoj. Narazily jsme ale i na maminku, která se bude nucena soudit kvůli drobnému, ale nutnému, kožnímu zákroku u dítěte.

Ale vypadá to, že vše se snad začíná obracet k lepšímu a naprostá nedomyšlenost zákona začíná docházet stále více lidem. Jako prvním došla trpělivost zubařům, Česká stomatologická komora žádá novelizaci sporných bodů.. zubaři chtějí zrušit souhlas obou rodičů. Také naše sdružení má v úmyslu angažovat se v tlaku na změnu zákona. Možná to ale ani nebude nutné, protože podle posledních informací samo Ministerstvo zdravotnictví v příštích dnech předloží novelu Zákona o zdravotních službách, která by měla sporná ustanovení zrušit nebo spíše výrazně zredukovat její působnost jen na ty opravdu nejvážnější zákroky a ty navíc konkrétně specifikovat. http://voyo.nova.cz/product/zpravy/28780-televizni-noviny-27-4-2012

http://www.novinky.cz/domaci/266554-heger-ustoupil-a-zrusi-povinny-souhlas-rodicu-s-lecbou-potomka.html  ...Plíšek uvedl, že ministerstvo nebude řešit spory mezi rodiči, kteří se nechtějí na souhlasu dohodnout. ...tato povinnost způsobuje pacientům i lékařům leda problémy. Místo toho, aby se věnovali své práci, řeší, od koho a jak mají získávat souhlas.

http://zpravy.idnes.cz/lecba-souhlas-rodicu-0l9-/domaci.aspx?c=A120503_100926_domaci_jj "V případě rozvedených rodičů bude dávat souhlas k léčbě ten, kdo bude mít dítě v péči....", řekl iDNES náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu Martin Plíšek.

Podle našeho názoru by bylo nejlepší zrušit nebo alespoň znovelizovat zákon celý, protože ustanovení o souhlasu obou rodičů není jediným nesmyslem, který obsahuje. Z dalších vybíráme např. právo zdravotně postižených osob vzít si s  sebou do nemocnice psa, takže nemocnice si už pořídily pár pelíšků a sestřičky místo ošetřování nemocných budou pejsky venčit. Zákon opět nestanoví, kdo ponese odpovědnost v případě, že se drahému asistenčnímu psovi v nemocnici, která není na péči o zvířata přizpůsobená a nemá k tomuto kvalifikovaný personál, něco stane. Toto je ještě poměrně úsměvný problém. Zákon obsahuje ale i další opravdu vážný nesmysl. Je to nutnost souhlasu rodičů s návštěvou 15-tileté dcery na gynekologii pro předepsání antikoncepce. Dospívající dívky mají většinou zábrany mluvit o plánovaném zahájení pohlavního života se svými rodiči, natož pak se svým otcem, tím spíše rozvedeným. Dívka v takovém případě raději zariskuje a do své plnoletosti bude raději žít bez anikoncepce, následky nemusíme uvádět. Že by se jednalo o nové propopulační opatření? Jednou je u nás nastavena legální hranice k záčátku pohlavního života na 15 let, proč k tomu tedy dívky potřebují souhlas obou rodičů? Chlapci nic takového nepotřebují, ochranu si snadno koupí v drogerii. Dívka pokud chce být chráněna s větší jistotou, souhlas rodičů potřebuje. A přiznejme si, že v málokteré rodině OBA rodiče bez mrknutí oka souhlas k tomuto podepíší. Toto přece zavání jasnou diskriminací dívek.

My společně s postiženými dětmi, rodiči, pacienty, nemocnicemi a lékaři pevně doufáme, že nebude dlouho trvat a zvítězí zase zdravý rozum. Do té doby ti, kteří mají to štěstí a s druhým rodičem se dohodnou, mají možnost stáhnout si formulář plné moci například z webu blesk.cz: formulář plné moci

.

Na závěr chceme velmi důrazně apelovat na naše zákonodárce, aby opravdu důkladně četli vše, co je jim předloženo ke schvalování do zákonů! Měli by si uvědomit, že svým hlasováním ovlivňují život deseti milionů vlastních spoluobčanů, kteří nemají možnost se proti chybám v zákonech účinně a hlavně okamžitě bránit. Chápeme, že texty předloh zákonů jsou velmi nezáživné čtení, ale dámy a pánové zákonodárci, jste za to více než dobře placeni a je vaší základní povinností přesně vědět, o čem hlasujete a hlavně přemýšlet o tom, jaké to bude mít následky! Není možné ani v případě důležitého zákona jako celku přivírat oči nad pár jednotlivými nesmysly, protože takto se již mnohokrát podařilo různým zájmovým nátlakovým spolkům přes jednoho poslance protlačit do schvalovaných zákonů věci, ze kterých mám prospěch jedna omezená konkrétní skupina. Ostatní zákonodárci takové drobnosti buď vůbec nezaregistrovali, což je špatné a nebo, což je ještě horší, v zájmu celého zákona prostě přivřeli oči. Takto opravdu tvořit zákony nelze, každý poslanec - senátor nese vlastní osobní odpovědnost za každé písmeno zákona, pro který zvedl ruku. Jedině tak je možné naplňovat mandát v souladu s poslaneckým slibem, tedy ve prospěch občanů České republiky a ne jim místo toho házet klacky pod nohy. Tento zákon o zdravotních službách je do očí bijícím příkladem toho, že zákonodárci zase jednou pracovali jen jako stroje na hlasování, aniž by se vůbec zamysleli, zda neschvalují nějaký nesmysl. Zákon možná obsahuje i nějaké užitečné pasáže, ale to v žádném případě neospravedlňuje jeho schválení, pokud obsahuje byť jediný nesmysl a tento jich obsahuje několik. Zákon v této podobě neměl být vůbec puštěn do hlasování. O nereálnosti požadavků stanovených tímto zákonem se přitom vědělo ještě dlouho před tím, než vůbec vstoupil v platnost. My jsme upozorňovali okamžitě, že se zákon stane zbraní v ruce rodičů, kteří chtějí vydírat druhého rodiče, upozorňovali lékaři, že zákon bude nutit k obcházení zákona lékaře i rodiče malých pacientů a upozorňovali i další odborníci. Nebylo to nic platné, zákonodárci to prostě museli alespoň zkusit...