Legislativa Záslužná práce pana senátora Antla

Záslužná práce pana senátora Antla

Legislativa

Před pár dny proběhlo jednání Senátu PČR o navrhované novele zákona o rodině. Senátoři odhlasovali zamítnutí části novely o střídavé péči. Vypadá to, že velké většině senátorů není osud našich dětí lhostejný. Jedním z nich je i pan Miroslav Antl, předseda Ústavně - právního výboru Senátu...

 Protože viděl, jak důležité rozhodnutí mají senátoři před sebou a chtěl předložit senátu stanovisko, které bude co nejlepší pro děti, pozval na jednání Ústavně - právního výboru odborníky z řad psychologů a soudců. Na základě jejich názorů a zkušeností a také na základě podnětů od veřejnosti vydal Ústavně - právní výbor doporučení Senátu, aby zamítl část novely týkající se střídavé péče.

Mezi ohlasy od veřejnosti, kterých senátoři dostali velké množství, byl i náš dopis, který snad poskytl senátorům informace potřebné pro objektivní posouzení situace ohledně střídavé péče a zejména skutečnost, že veřejnost není jednoznačně nakloněna přijetí novely. Jsme rádi, že náš dopis se neztratil mezi množstvím osobních srdceryvných mailů od členů extrémních otcovských sdružení, kterých bylo jistě mnohokrát více než mailů od té umírněné naší strany. Mezi odpověďmi, které nám došly, vybíráme teď odpověď právě pana senátora Antla, která nás opravdu potěšila a ukázala, že naše práce snad není zbytečná. A proto, že snaha a práce pana Antla měla snad největší vliv na výsledek jednání Senátu.

Vážený pane, vážená redakce,

děkuji za Vaše podklady, k nimž jsme samozřejmě přihlédli při projednávání "inkriminovaného" senátního tisku na 20. schůzi Ústavně-právního výboru (ÚPV) Senátu Parlamentu ČR, které proběhlo dne 14.7.2011 v odpoledních hodinách.

Při nedostatku času alespoň stručně sděluji, že ÚPV schválil pozměňovací návrh zpravodaje sen. Jiřího Dienstbiera, kdy jsme po obecné i podrobné rozpravě vypustili předmětné ustanovení o střídavé péči a upravili ustanovení další část, týkající se popření otcovství. Toto usnesení předkládáme jako naše doporučení ostatním senátorkám a senátorům na plenární zasedání, které proběhne ve dnech 20. - 22.7.2011.

Pokud jde o můj názor, v rámci rozpravy jsem mj. uvedl, že podle vystoupení předkladatele je jedním ze zásadních argumentů pro navrhovanou změnu nespokojenost se stávající praxí soudů - a že se snaží svým návrhem přimět soudy ke změně této soudní praxe. Já zásadně nesouhlasím s tím, aby Senát, resp. zákonodárci vůbec, posuzovali praxi soudů - a snažili se ji jakkoliv upravit. Jsem přesvědčen, že nemůžeme přijímat změny zákonů, které by ovlivňovaly či dokonce "nutily" soudy ke změně v jejich postupu při projednávání konkrétních případů a při jejich rozhodování. Jak jsem dále v obecné rozpravě zdůraznil, Ústavně-právní výbor je tu od toho, aby posuzoval, zda předkládané zákony a změny, resp. novely, zákonů jsou v souladu s Ústavou ČR, zda napravují nezákonnosti, resp. takové rozpory atd. - a v daném případě prakticky k žádné změně nedochází, když i podle navrhovaného nového ustanovení by stejně soudci museli rozhodovat v zájmu nezletilého dítěte, tj. tak, jak je tomu dosud. K takovým změnám tedy není důvod, zvláště když je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zcela nový Občanský zákoník, který se danou problematikou rovněž podrobně zabývá a dále ji precizuje... Většina senátorek i senátorů "mého" ÚPV se k tomuto mému názoru připojila a doplnila jej o další pádné argumenty. I proto dopadlo hlasování o pozměňovacím návrhu pana senátora Dienstbiera vcelku jednoznačně...

Omlouvám se, že jsem nestihl reagovat ihned, ale po pracovně nabitém a náročném týdnu jsem o víkendu absolvoval další senátorské akce ve svém regionu - a teprve nyní vyřizuji desítky e-mailů a připravuji se na další senátně hektický pracovní týdenní program.

Přeji Vám úspěchy ve Vaší nepochybně přínosné práci - a k tomu Vám přeji i hodně zdraví, odolnosti a trpělivosti.

JUDr. Miroslav A n t l

předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky

www.miroslavantl.cz

Věříme tomu, že pan senátor Antl se nemusel rozhodovat pouze na základě dodaných informací z různých zdrojů, protože sám má ze své praxe zkušeností dost. Sám je totiž nejen právník, ale také působil dlouhá léta jako prokurátor, státní zástupce a ředitel Úřadu pro vyšetřování Ministerstva vnitra. Věnuje se trestnímu právu a během své praxe poslal za mříže mnoho nebezpečných zločinců. Je možné, že se během života setkal i s kriminálními případy souvisejícími s domácím násilím, stalkingem (teprve nedávno označeným za trestný čin), které někdy končívají i smrtí oběti. Pan Antl jistě dobře ví, jak nebezpeční tito lidé jsou a jak těžké je takový trestný čin prokázat. Přijetí novely zákona o rodině by znamenalo zvýšení rizika pro oběti těchto trestných činů a pro jejich děti, které jsou samy zároveň často oběťmi, že se dostanou násilníkovi do péče.