Legislativa Senátoři zamítli střídavou péči

Senátoři zamítli střídavou péči

Legislativa

Dne 20.7.2011 proběhlo na schůzi Senátu PČR jednání o návrhu novely zákona o rodině pana poslance Staňka. Jednání bylo docela dost napínavé, protože se svými projevy vystoupilo mnoho zastánců novely. Senátoři, kteří mluvili proti novele, vyslovili zajímavé argumenty, které uvedeme i v našem článku.

Jako první vystoupil pan poslanec Staněk jako předkladatel novely, aby senátory seznámil se svým návrhem. Znovu zopakoval svoje důvody pro novelu, argumentoval západními zeměmi, které střídavou péči nařizují více a také statistikami, kdy je u nás 90% dětí svěřováno po rozvodu matkám. Mluvil také o posílení pozice otců. Upozornil, že zůstane zachován zájem dítěte jako první hledisko při rozhodování soudů. Příjemným překvapením byla jeho slova o možných kontraindikacích střídavé péče, které už vidí i on sám:    "V tuto chvíli cítím samozřejmě určitým způsobem i určité kontraindikace střídavé péče, kde se domnívám, že opravdu není možné v řadě případů střídavou péči nařídit. Jedná se třeba o případy, kdy rodiče jsou od sebe příliš vzdáleni bydlištěm, dítě by mělo střídat třeba školu, dítě by mělo střídat přirozené podmínky nebo přirozené prostředí, ve kterém vyrůstá. V tomto případě si myslím, že to je přesně kontraindikace, kdy by soud neměl vůbec střídavou péči nařídit, protože by opravdu mohlo dojít k tomu, že dítě nejenom že bude mít dva "jakoby domovy", tak bude mít ještě dvě prostředí, ve kterých má vyrůstat, a bude to pro něj podle mne i podle různých analýz a doporučení psychologů velmi náročné pro život."

Jako další vystoupil pan senátor Jiří Dienstbier. Mluvil o usnesení Ústavně - právního výboru, který senátorům doporučil pasáž o střídavé péči vyjmout a návrh vrátit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Usnesení zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=60765 .  Mluvil také o kritice novely ze strany vlády. Dále sdělil, že senátoři dostali nejméně několik desítek e-mailů od zástupců pro i proti novele. Připomněl, že v návrhu novely není brán zřetel na názor dítěte, což je v rozporu s mezinárodními úmluvami. Pan senátor novelu zákona nepodporuje.

Naše vyjádření: Jsme překvapeni zmiňovaným množstvím e-mailů, o kterém také mluvili i další senátoři. O nátlaku ze strany propagátorů střídavé péče víme, ale zajímalo by nás, kde se vzalo množství mailů od zavrhovatelů novely.

 Další mluvil pan senátor Vladimír Dryml, kterému se novela líbí. Pozastavil se nad vysokou rozvodovostí u nás a nad počtem dětí svěřovaných do péče matek. Řekl, že rodiče by měli mít stejná práva a také, že děti z neúplných rodin neprospívají dobře. Zmínil se také o (údajné) mstě ze strany matek, které používají dítě k vydírání otce.

Naše vyjádření: Rozpor v našich názorech je hlavně v tom, že kriminální živly nepocházejí z neúplných rodin, jak je často předkládáno zastánci střídavé péče, ale z nefunkčních rodin. Přitom zůstává faktem, že většinou z nefunkčních rodin se časem stávají rodiny neúplné. To, že je rodina neúplná neznamená, že je nefunkční a naopak, úplná rodina někdy nefunkční bývá. To, zda z dítěte vyroste kriminálník, vůbec nesouvisí s počtem lidí, kteří ho vychovávali, ale výhradně s tím, jak ho vychovávali. Z naprosté většiny dětí vychovávaných byť jedním, ale slušným rodičem, vyroste slušný dospělý člověk. O vhodném způsobu výchovy se dá úspěšně pochybovat právě u střídavé péče, kdy se dítě rychle naučí využívat (v pubertě až zneužívat) situace, rodiči manipulovat a vydírat  je odchodem k druhému rodiči, pokud dítěti nevyhoví. Nehledě na to, že při střídavé péči dítě v žádném případě nežije v pokračování úplné (a funkční) rodiny, ale žije pouze ve dvou neúplných rodinách, které navíc v případě neshody obou rodičů na střídavé péči působí na dítě velmi odlišně a způsobují v jeho vývoji nepředstavitelný zmatek. Tedy argumentovat tím, že střídavá péče je pokračováním rodiny je zcela nesmyslné a mimo realitu.

Další vystoupil pan senátor Jaroslav Kubera, který novelu podpoří, "protože jsou feministky proti". Abych pravdu řekl, moc jsem nepochopil, o čem mluvil. Nelíbí se mu dnešní doba, kdy lidé střídají partnery a politici jim v tom jdou příkladem. Musím s ním také souhlasit, že o partnerských vztazích a rodičovství by se mělo učit ve škole, protože na dnešní  život jsou děti opravdu nepřipravené a pak to takhle vypadá. Každopádně nás zaujalo pár výroků pana senátora. 1)  "Děti nemáme, jen dvě dcery." 2) "Za totality byla velká výhoda, když se někomu podařilo vzít si ženu s dvěma dětmi z prvního manželství. Tehdy se alimenty na rozdíl od dneška ještě platily..." 3) Na závěr:  "Co mě jasně přesvědčilo, abych podpořil tuto novelu, bylo to, když jsem se na internetu dočetl, že feministky jsou zásadně proti. Když jsou feministky zásadně proti, tak je to určitě dobře."

Další mluvila paní senátorka Daniela Filipiová. Paní senátorka mluvila hlavně o riziku, že by se děti dostávaly do péče násilníkům. Její projev se nám moc líbil. "Já musím říci, že tak, jak je to teď napsáno, ta novela, kterou tady máme, tak na mě to působí tak, že my preferujeme zájmy rodičů oproti zájmům dítěte..."  "...když pan navrhovatel tady nás seznamoval s návrhem této novely, tak řekl větu, že díky tomuto návrhu, který je před námi, tak se posílí role otců. Ale proboha, my tady musíme preferovat zájem dítěte." Velmi pěkné bylo i vyjádření k riziku u  násilných osob:   "A já se obávám, a není to jenom můj názor, když jsem skutečně si probírala na internetu různé názory, tak dokonce i jsem našla vyjádření České policie, která se obává, že vlastně tak, jak je to teď napsáno a pokud by to bylo přijato, tak se může dokonce stát, že my, respektive ten soudce nařídí střídavou péči a svěří to dítě osobě, která ji třeba zneužívá. Bohužel těch případů je strašně moc, děti se to bojí přiznat. Já shodou okolností se teď této problematice věnuji jako zástupce Českého parlamentu při radě Evropy na téma právě zneužívání, sexuálního zneužívání dětí a zjišťuji, že ta situace je opravdu, opravdu zoufalá a že právě v 90 % dochází ke zneužívání rodinným příslušníkem a že je opravdu velký problém, aby to ty děti přiznaly a mnohdy se stane, že ty děti to přiznají až jako dospělí. Obávám se, že tady bychom v podstatě jakoby naservírovali to dítě tomu násilníkovi..."

Jako další mluvila paní senátorka Marta Bayerová. Mluvila o tom, že návrh novely zákona je podporován nejvíce všelijakými sdruženími otců. Paní senátorka je proti novele, protože nepřinese dětem nic prospěšného. Její projev se shoduje s našimi názory v tom, že :  "Soudní spory se budou protahovat a také prodražovat. Takže přijetím této novely zákona se vůbec buď nic nezmění, nebo se soudní spory zkomplikují a prodlouží. A to většinou v neprospěch dětí, které budou o to déle ovlivňovány atmosférou rodičovských sporů."

Dále vystoupil pan senátor Karel Šebek. Mluvil o vlastní zkušenosti, kdy jeho první žena se domluvila se svým prvním manželem mimosoudně na střídavé péči o děti. Podle jeho názoru děti prospívaly výborně po celou dobu a všichni byli spokojení. Proto i on zastává názor, že střídavá péče je dobrá věc.

Naše vyjádření: Zásadním problémem této argumentace je v tom, že pan senátor mluvil o střídavé péči na základě dohody rodičů, která opravdu může fungovat dobře. Toto však ale nemá nic společného se střídavou péčí nařízenou soudem při konfliktech mezi rodiči a tedy nemá nic společného s navrhovanou novelou, která se právě toto snaží zavádět.

Další mluvil pan senátor Jan Horník. Ten také mluvil o osobní zkušenosti, kdy se manželkou rozváděl, 7 let se tahali o majetek a problém byl i v domlouvání o péči o děti. Podle slov pana senátora bylo to období velice špatné pro dospělé i pro děti a negativně ovlivnilo jejich vztahy. Proto pan Horník novelu vítá. Podle něj novela zamezí právě takovým případům, jako byl ten jeho.

Naše vyjádření: Můžeme s panem senátorem souhlasit jen v názoru na svatby na zkoušku. Nebylo by to špatné řešení, v dnešní době zvlášť. Jinak je nám moc líto, že pan Horník si prošel takovou zkušeností, ale podle nás by v jeho případě novela problémy nevyřešila, ale spíše přiostřila. Pokud jeho bývalá manželka dělala problémy se stykem s dětmi, po přijetí novely by postupovala ještě mnohem razantněji, tzv. "pro jistotu", a děti by to odnesly ještě hůře. Nevíme, jak to opravdu bylo a pokud se někdo takto chová, určitě to neschvalujeme, ale navrhovaná novela není pro tyto případy řešením.

Další vystoupila místopředsedkyně Senátu paní Alena Gajdůšková.  Její projev považujeme za nejpovedenější z celého jednání. Mluvila o právech dítěte, právech na harmonický vývoj, právu na domov a zázemí, o jeho biologické vazbě na matku. Rozebrala také více péči o děti v západních zemích, jak argumentoval předkladatel novely. Celý projev paní senátorky zveřejníme zvlášť, protože z jejího projevu není možné vybrat to nejzajímavější. Je vidět, že paní Gajdůšková se o problém velmi zajímá a že jí blaho dětí není cizí, už jen proto, že je profesí pedagožka. Uvedeme zde závěr jejího projevu, který by si měla zapamatovat většina zastánců střídavé péče za každou cenu:  "V kynologických příručkách se dočteme doporučení, že po rozvodu není možné pejskům střídat pány, protože by to psa dezorientovalo a frustrovalo. Dopřejme tedy našim dětem stejného respektu jako to dopřáváme svým psům." Celý příspěvek paní senátorky je zde:  http://www.jedendomov.cz/legislativa/157-prispevky-nekterych-senatoru

Další mluvila paní senátorka Soňa Paukrtová. Paní senátorka novelu nepodporuje. Podle ní novela podporuje hlavně otce a s tím ona (ani my) nemůže souhlasit, protože na prvním místě by mělo být dítě a ne jeden rodič.

Další mluvila paní senátorka Miluše Horská. Ta hlavně kritizovala zavírání dětí do ústavů za to, že se rodiče hádají.  Střídavá péče je podle paní senátorky dobrá věc, ale tato novela je špatně napsaná, protože nestačí jen něco nařídit soudům, ale změna musí být spojena s dalšími změnami, jako je vypracování metodiky pro OSPOD, jeho úlohu v soudních řízeních a lepší ochrana zájmů dětí. Takže i když paní senátorka střídavé péči fandí, novelu nepodpoří.

Další promluvila paní senátorka Hana Doupovcová. Ve svém krátkém příspěvku ukázala na to, že současná právní úprava střídavou péči dostatečně umožňuje, ale pokud spolu rodiče nekomunikují, není střídavá péče vhodná a novela tento problém nevyřeší.

Další vystoupila místopředsedkyně Senátu paní Alena Palečková. Reagovala hlavně na některá vystoupení předchozích senátorů.  Např. na pana předkladatele novely: "Byla tady používána statistika. I sám pan poslanec upozornil na to, že čísla tam uváděná jsou zkreslená prostě tím, že v určitém počtu muži prostě nemají zájem nejen o střídavou péči, ale téměř o žádnou péči. Je to prostě tak. Čili ohánět se tím číslem 93 %, je myslím docela irelevantní v tomto případě". Dále mluvila o zájmu dítěte:  " Zájem dítěte také. Děti ale chtějí vidět rodinu pohromadě, chtějí vidět součinnost mezi otcem a matkou. Není pro ně úplně optimální, když tráví určitý čas s jedním rodičem a jiný čas s druhým rodičem, prostě proto, že právě třeba ta mužská role a mužský vzor se v některých situacích nejlépe projeví právě v součinnosti v rodině." Dále reagovala na pana senátora Šebka: "...v případě pana senátora Šebka došlo k dohodě, a nepotřebovali k tomu zákon..."

Další mluvil pan senátor Jaroslav Doubrava, který se mimo jiné zmínil o tom, co mu pomohlo se rozhodnout o přístupu k novele: "Druhou věcí, kterou bych chtěl říci, je neskutečná kampaň, která nás zahrnovala desítkami mailů. Ovšem ten, který mě dneska nejvíc nadzvedl, byl mail, kdy do celé této kampaně bylo vlastně zataženo dítě, asi jste ho četli také. Do té doby jsem váhal, jestli zvednout ruku pro anebo zvednout ruku proti. Po obdržení tohoto mailu jsem se rozhodl, že ruku nezvednu pro tento návrh zákona." Máme silné tušení, od koho pocházel mail, který mu nakonec pomohl k rozhodnutí. Není u nás zase tolik otců, kteří by k propagaci nařizování střídavé péče neustále používali své dítě. Byl to pravděpodobně jeden z velmi aktivních zastánců střídavé péče, který je docela hodně slyšet. Ale můžeme se i plést, pan senátor toho člověka také nejmenoval.

Dále vystoupil podruhé pan senátor Vladimír Dryml. Ten zopakoval některé nesmyslné výroky objevující se na stránkách zastánců střídavé péče, jako např. že kdyby se rovnou rozhodovalo o střídavé péči, soud by rozhodl na jedno stání. (O nepravdivosti tohoto výroku jsme zde už informovali a také se o něm zmínila paní senátorka Bayerová.) Ohradil se také k výroku paní senátorky Filipiové ohledně rizika svěřování dětí násilníkům.

Další mluvil pan senátor Luděk Sefzig, který také novelu podporuje. Zmínil právo dítěte na oba rodiče, které by prý novela posílila. Také zmínil, že soudy by musely vždy odůvodnit svoje rozhodutí, což by potom pomohlo druhé straně k případnému odvolání.

Další mluvil pan senátor Miroslav Krejča. Pan senátor také rozhoduje podle vlastní zkušenosti s problematickým rozvodem, neshodami v péči o děti. Problematický rozvod prý ovlivnil jeho vztahy s dětmi i do budoucna. Zmiňoval také rozsudky Ústavního soudu, které se klonily ke střídavé výchově. Dále mluvil o některých článcích z úmluv o lidských právech, např. že děti mají právo na péči obou rodičů, rodiče zas mají právo vychovávat svoje děti. Dále řekl, že vlastně u této novely je mnoho povyku pro nic, protože se přijetím novely nic moc nezmění. Současná právní úprava zato prý diskriminuje jednoho z rodičů.

Naše vyjádření: My k tomu dodáme, že úmluva zaručuje všem stejná práva, ale u opatrovnického soudu stojí proti sobě tři jedinci se svými právy. A protože se dítě nemůže rozpůlit, vždycky někdo bude na svých právech trochu krácen, jinak to vyřešit nejde. Mělo by ale platit, že kráceno na právech by nemělo být dítě, k čemuž by právě novela zákona o rodině přispívala. Děti mají také právo na péči obou rodičů, ale nemají povinnost. Právo dítěte bývá v tomto případě zaměňováno s povinností a jako povinnost také vymáháno. Myslím, že zrovna tohoto práva by se děti kolikrát rády vzdaly.

Další promluvila paní senátorka Jana Juřenčáková. Novelu zákona nepodporuje a upozornila také na to, že na prvním místě by vždy mělo být právo dítěte:  "Můj předřečník citoval, že oba rodiče mají stejná rodičovská práva. Není to o právech rodičů. Pokud rodiče chtějí zodpovědně vychovávat své děti, měli by hledět hlavně svých dětí, zda je dítě spokojené a chce k tomu druhému rodiči jít nebo ne..."

Na závěr promluvil ještě jednou předkladatel novely Pavel Staněk. Mluvil o tom, že zájem dítěte bude i dále na prvním místě a pokud střídavá péče nebude v zájmu dítěte, soud o ní nerozhodne. Jde jen o to, že soudci budou nuceni nad střídavou péčí přemýšlet a zabývat se jí a odůvodňovat svoje rozhodnutí, a to i negativní. Podle pana Staňka soudy dnes často se odmítají střídavou péčí vůbec zabývat. Požádal o podporu pro svoji novelu.

Nakonec promluvil ještě senátor Jiří Dienstbier jako zpravodaj. Upozornil, že společná i střídavá péče jsou dobrými řešeními po rozvodu, ale vyžadují schopnost rodičů se domluvit. Pokud rodiče nejsou schopni se dohodnout, společná i střídavá péče přináší mnoho problémů. Dále velice trefně okomentoval výrok pana předkladatele o povinnosti soudů odůvodňovat svoje rozhodnutí:  "Myslím si, že soudy už dnes mají možnost podle současné úpravy, kdykoli jsou splněny podmínky, kdy je to v zájmu dítěte, o společné nebo střídavé výchově rozhodnout. Sám navrhovatel připustil, že jím navrhovaná změna v tomto nepřinese žádnou změnu, protože v případě, že to v zájmu dítěte nebude, soud o tomto způsobu výchovy nerozhodne. To je ale současný stav. V diskusi zaznělo, že v případě, že schválíme tento zákon v části týkající se zejména střídavé výchovy, soudy se budou muset variantou střídavé výchovy zabývat a budou muset své rozhodnutí odůvodnit, ať už rozhodnou v její prospěch nebo naopak. To je nepochopení současného stavu. Už dnes, když soud rozhoduje, musí své rozhodnutí odůvodnit. Pokud kterýkoliv z rodičů bude požadovat v řízení střídavou výchovu, soud se s tím musí v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat, zdůvodnit, proč takový požadavek povolil nebo zamítl. V opačném případě by dnes rozhodnutí bylo nepřezkoumatelné a bylo by zrušeno odvolacím soudem v případě, kdyby se jeden z rodičů v takovém řízení odvolal.

Přistoupilo se k hlasování. Nejprve se hlasovalo, zda se návrh novely schválí tak, jak byl předložen panem Staňkem. Návrh nebyl přijat. Z 68 senátorů se pro novelu vyslovilo 26, 16 senátorů bylo proti, zbytek se zdržel, čímž byl také proti.

Dále se hlasovalo o přijetí pozměňovacího návrhu Ústavně - právního výboru, který z novely vypouští pasáž o střídavé péči. Návrh byl přijat. Z 68 senátorů se pro návrh vyslovilo 44, 10 bylo proti, zbytek se zdržel, čímž byl také proti.

Dále se hlasovalo o vrácení novely Poslanecké sněmovně. Návrh byl přijat. Z 67 senátorů se pro vrácení do sněmovny vyslovilo 46, 3 byli byli proti.

Dále se hlasovalo o pověření pana senátora Dienstbiera a paní senátorky Gajdůškové přednést pozměňovací návrh Poslanecké sněmovně. Návrh byl přijat. Z 65 senátorů se pro návrh vyslovilo 56, proti nebyl nikdo.

Senát tedy zamítl pasáž o střídavé péči, druhou část o lhůtě popření otcovství schválil. Novelu s požadavkem na vypuštění střídavé péče vrátil zpátky poslancům. My tímto chceme senátorům poděkovat za kvalitní příspěvky, zejména za příspěvek paní senátorky Gajdůškové, paní senátorky Palečkové a pana senátora Dienstbiera. Děkujeme i paní senátorce Filipiové, paní senátorce Bayerové, paní senátorce Paukrtové, paní senátorce Horské, paní senátorce Doupovcové, panu senátorovi Doubravovi a paní senátorce Juřenčákové za jejich příspěvky v diskusi. Děkujeme také panu senátorovi Antlovi jako předsedovi Ústavně - právního výboru.

Senát by měl být jakousi pojistkou proti schvalování chybných a nevhodných zákonů, které nějakým omylem prošly Poslaneckou sněmovnou. V tomto případě svoje poslání bezezbytku splnil. Doufáme, že při dalším jednání Poslanecké sněmovny se ještě více poslanců zamyslí nad usnesením Senátu a kritikou Vlády a nenechá chybnou novelu projít.

 

Celý záznám jednání najdete zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4615&D=20.07.2011#b11764