Legislativa Koordona proti novele zákona o rodině

Koordona proti novele zákona o rodině

Legislativa

Koordona - koalice neziskových organizací proti domácímu násilí vydala stanovisko k navrhované novele zákona o rodině. Ve svém stanovisku se zabývá právě propojením problému domácího násilí a problému násilného vymáhání střídavé péče...

Dále se zabývá bližším rozborem návrhu novely.

http://www.profem.cz/clanky/?x=2291444

 Často je však právě v těchto případech (domácího násilí) střídavá péče intenzivně pachateli domácího násilí při rozvodovém řízení vyžadována, argumentem bývá jejich předstíraný „zájem o dítě“. Skutečným důvodem však bývá v těchto případech nanejvýše zájem o udržení kontaktu s bývalou rodinou a hlavně kontroly nad bývalou partnerkou...

V mezinárodním kontextu je střídavá péče více rozšířena než v ČR, kde soudy ve velké většině dávají při rozvodu při svěření dětí do péče přednost matkám. Některé země, jako např. Německo, při zavedení střídavé péče stanovilo pomocné instrumenty pro rodiče (doprovodnou terapeutickou pomoc a poradenství pro rodiče i děti), které jim pomáhají zvládnout těžkou po-rozvodovou novou situaci v zájmu dítěte. Po roce bývá případně opětovně rozhodováno o dalším pokračování SP nebo jejím přerušení. Některé skandinávské státy, které zavedly SP již v dávné minulosti, od rigidního uplatňování SP zčásti opět ustupují. Při takto závažné změně zákona o rodině by bylo nanejvýše rozumné se s těmito zkušenostmi nejdříve seznámit.

„Ve svém důsledku se jedná o pouhé politikum, kdy předkladatel ani netvrdí, že by důvody navržené změny spočívaly v právním hledisku, ani že není v žádném ohledu dána okolnost, že by se dosavadní právní úprava neosvědčila, že by v praxi tato úprava znamenala nejednoznačnost či výkladovou složitost dosavadní právní úpravy či neslučitelnost s vnitřní zákonnou úpravou nebo rozpor s mezinárodní úpravou...

Neexistuje u nás žádná studie, která by dokládala prospěšnost širšího zavádění střídavé péče!