Legislativa Diskriminace otců při péči o děti se má u soudů stát minulostí

Diskriminace otců při péči o děti se má u soudů stát minulostí

Legislativa

Byl zveřejněn další článek k návrhu novely zákona o rodině. Autor se objektivně dívá na problém střídavé péče a stejně jako my si myslí, že je nesmysl řešit problém násilně od konce, namísto aby se uzákonily takové podmínky, aby střídavá péče sama vyplynula ze situace...

 Nařizovaná střídavá péče nemůže fungovat a my jsme jen zvědaví, jak dlouho to bude trvat, než to kompetentním lidem dojde. kromě toho, autor správně píše, že lidé, kteří se rovnoměrně podílí na chodu domácnosti a péči o děti už za trvání vztahu, jsou schopni domluvy i na případné střídavé péči bez násilného nařizovanání soudem.

http://www.novinky.cz/domaci/237987-diskriminace-otcu-pri-peci-o-deti-se-ma-u-soudu-stat-minulosti.html

"....Tedy ti, kteří v partnerském vztahu vyznávají zásadu rovnoprávnosti, aktivně se rodinného života zúčastňují, pomáhají své partnerce, ve vztahu se nevyskytuje násilí...se ovšem také podstatně méně rozvádějí, a pokud ano, střídavá péče u nich fungovala a funguje bez problémů z obou stran i bez zákona.

V řadě činností však většinová česká rodina zachovává tradiční model. Střídavá péče pak dostává nechtěně podobu, kdy se o potomka nakonec v praxi starají prarodiče, nebo nová partnerka, což ale není smyslem střídavé péče.

Čeští muži.....musí partnerku respektovat, ze vztahů odstranit dominanci, násilí. To je také nejlepší cesta k tomu, aby ubylo rozvodů, a tedy i střídavé péče.

Při rozhodování o střídavé péči by pak soudy měly brát v potaz skutečné možnosti i motivy. Řada mužů totiž v šoku z rozvodu střídavou péči požaduje, v praxi ji však z řady důvodů, včetně zaměstnání, není schopná zajistit."