Legislativa Co přinese novela - třetí čtení

Co přinese novela - třetí čtení

Legislativa

Proběhlo třetí čtení návrhu novely zákona o rodině. Bylo krátké a poslancům se už nechtělo zdržovat. Bylo napínavé až do konce.

Nejprve promluvil předkladatel novely pan poslanec Pavel Staněk... který opět trval na prospěšnosti novely. Podle jeho názoru novela podpoří simulaci úplné rodiny i po rozvodu manželství. Posílí také význam otců v rozvedených rodinách. Naproti tomu bude stále zachovám zájem dítěte jako první kritérium při rozhodování.

Potom promluvila paní poslankyně Helena Langšádlová. Připomněla, že časté stěhování je pro děti velmi zatěžující a pokud by měla probíhat střídavá péče, tak jen za podmínky, že se budou stěhovat rodiče. Platná právní úprava je dostačující.

Dále vystoupil pan poslanec Stanislav Polčák, podle něho je novela správná, protože naruší zvyklosti soudců ve svěřování dětí do péče převážně matek. Podle pana poslance dnes není rozhodování soudů spravedlivé.

Potom ještě promluvila paní poslankyně Karolína Peak. Ta připomněla, aby ti, kdo nechtějí podpořit střídavou péči, ale chtějí podpořit druhou část novely týkající se lhůty na popření otcovství, upřeli pozornost na hlasování o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Langšádlové.

Přistoupilo se k samotnému hlasování. Nejprve se hlasovalo o návrhu pana Poslance Sedi, tedy o zamítnutí celé novely. Návrh nebyl přijat, pro zamítnutí bylo 23 hlasů, proti 87.

Pak se hlasovalo o návrhu paní poslankyně Langšádlové, tedy o vypuštění posílení střídavé péče z novely. Návrh byl v tomto hlasování přijat, pro vypuštění bylo 70 hlasů, proti 56.

Následovalo hlasování o bodu 3 v pozměňovacím návrhu paní poslankyně Langšádlové, tedy o lhůtě na popření otcovství. Tento návrh byl přijat, pro přijetí návrhu bylo 82 hlasů, proti 3.

Další bylo hlasování o bodu 4 pozměňovacího návrhu paní poslankyně Langšádlové, legislativně technická úprava dne vyhlášení. Tento návrh byl přijat, pro přijetí bylo 124 hlasů, proti 0.

Přihlásil se pan Poslanec Svoboda, že se v hlasování spletl. Proto se ještě jednou hlasovalo o vypuštění posílení střídavé péče z celé novely. Tentokrát návrh neprošel. Pro vypuštění bylo 67 hlasů, proti 57.

Nakonec se hlasovalo o souhlasu s celou navrženou novelou. Novela hlasováním prošla. Pro celou novelu bylo 77 hlasů, proti 35.

Úprava ohledně posílení střídavé péče tedy prošla o pouhé dva hlasy, celá novela prošla o hlasů šest.

Hlasování bylo velmi těsné. Je vidět, že poslanci nejsou v názoru na střídavou péči zdaleka jednotní, stejně jako veřejnost. V blízké době bude o novele hlasovat senát. Snad budou mít senátoři šťastnější ruku a nepřihodí se podobná náhoda jako při hlasování v parlamentu.

Celý přepis třetího čtení je tady: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/019schuz/s019304.htm

________________________________________________________________________

Teď trochu předběhneme čas a zamyslíme se, co by novela o střídavé péči přinesla, pokud by byla schválena. V první řadě více práce soudům, hlavně tedy s administrativou. Obáváme se, že naše soudnictví není na podobnou novelu připraveno. Dále mnohem více odvolacích řízení. Takový otec, který dítě do střídavé péče nedostane, podá odvolání pravděpodobněji než dnes, protože bude mít díky novele pocit, že má na střídavou péči právo. Naopak matky budou podávat odvolání z důvodu opomenutého zájmu dítěte. Co přinese dále? Témeř jistě přinese mnohonásobné navýšení kriminalizace opatrovnických sporů, mnohonásobné zvýšení počtu trestních oznámení a tím více práce pro policii a pro trestní soudy. Možná to někomu nepřipadá, ale v dnešní době je plno případů, kdy jeden rodič (většinou asi matka, ale jsou i otcové) má opodstatněný důvod k podání trestního oznámení, přesto ho nepodá nebo ho stáhne - řekne si, že se nebude zbytečně zbytečně tahat po policii a po soudech, stačí, že mě tam tahá ten druhý. Nebo proto, že má pocit, že by tím trpěly děti. Nebo z důvodu vyhrožování druhým rodičem. Nebo třeba z lítosti k tomu druhému, i když byl na mě zlý, přesto je to otec dětí a já jim budu tahat otce po policii. Důvody jsou různé. V důsledku schválené novely všichni tito lidé pro jistotu trestní oznámení podají, protože už nebudou věřit, že by jiným způsobem bylo možné ochránit děti. Co jim bude zbývat.
U opatrovnických sporů se budou lidé snažit na toho druhého naházet co nejvíc špíny, spory budou vyhrocenější a rozvodové boje mnohem tvrdší, protože nad rodiči bude stát hrozba střídavé péče. Mnozí z rodičů by to ani původně neměli v úmyslu, tak tvrdý boj, ale v zájmu dětí zvolí raději menší zlo, kterým bude zatažení dítěte do sporu, než větší zlo, kterým by pro děti byla soudně nařízená střídavá péče. Opět upozorňuji, že toto nemá nic společného se střídavou/společnou péčí na základě svobodné a dobrovolné dohody rodičů.

Možná se mnou bude mnoho lidí nesouhlasit, že přeháním, ale dívám se na celou věc očima rodičů, matek. Ty matky, a vůbec rodiče, se nedívají na svoje spory objektivně, cítí jen hrozný strach a tomu přizpůsobují svoje jednání a náhled na věc.

A na začátku toho všeho byli dva poslanci, kteří třeba zrovna zapomněli hlasovat nebo si během opakovaného hlasování odskočili na toaletu....

A jestli by novela přinesla opravdu zvýšení počtu dětí svěřených do střídavé péče? Myslím, že ne nebo minimálně. Jsem přesvědčen o tom, že už dnes, pokud je střídavá péče v zájmu dítěte, případně jeho přáním, soudy o střídavé péči rozhodují i bez novely.

Děkujeme všem poslancům, kteří bez ohledu na stranickou příslušnost a podle svého nejlepšího uvážení se navzdory hlasitým výkřikům rádobyveřejnosti proti novele zákona postavili a hlasovali proti. Děkujeme všem, kteří pojmenovali problémy, které novela přinese. Rádi bychom vyzdvihli snahu paní poslankyně Lesenské, pana poslance Chlada, pana poslance Sedi, práci paní poslankyně Langšádlové, paní poslankyně Němcové, paní poslankyně Váhalové a mnoha dalších, kteří se odvážili navzdory dnešním snahám o "modernost za každou cenu" postavit proti novele a chránit zájmy dětí.