Legislativa Druhé čtení návrhu novely zákona o rodině

Druhé čtení návrhu novely zákona o rodině

Legislativa

Dne 14. 6. 2011 proběhlo druhé čtení novely zákona o rodině týkající se střídavé péče. Schůzi jsme opět sledovali a přinášíme stručnou reportáž z jednání spolu s naším komentářem.

 ♣ Jako první předstoupil předkladatel novely, pan poslanec Pavel Staněk. Opět  zdůrazňoval, že většina dětí je u nás svěřována po rozvodu do péče matek, což je podle něj chyba. Podle pana Staňka jsou často splněny všechny podmínky pro rozhodnutí o střídavé péči, ale soud tak rozhodnout prostě nechce. To by se mělo podle něj změnit. Poprosil o podporu svého návrhu.

Zaujala nás  poznámka, že soud o střídavé péči rozhodnout nechce. Nějak tomu nemůžeme uvěřit. Více okomentujeme v dalším článku.

♣ Potom promluvila poslankyně Dana Filipi, která upozornila na vysokou rozvodovost v naší zemi. Mluvila o tom, že zájmy dětí jsou u nás řešeny hned několika zákony a zákon o rodině v současné úpravě dává soudům prostor pro rozhodnutí o střídavé výchově vždy, když je to v zájmu dítěte. Podle jejího názoru je ale divné, že přesto je u nás většina dětí svěřována do péče matek. Považuje to za zvyklost a konzervativnost soudů. Podle paní poslankyně bude po přijetí novely také lepší předpoklad pro splnění povinnosti dítěte ctít oba rodiče. Proto novelu podporuje.

♣ Jako další vystoupil poslanec Antonín Seďa. Nejprve upozornil na rozpor novely s mezinárodními úmluvami o právech dětí, a to hlavně o právu dítěte vyjádřit se k věcem, které se ho týkají. Upozornil na újmu, která se dítěti děje, když rodiče bojují po rozvodu dlouho a všemi prostředky, což se děje právě u případů nařízené střídavé péče. Nelíbí se mu, že v takových případech pak splývá opatrovnický případ s případem trestním, jak se často děje, a to dítěti určitě neprospívá. Pan poslanec bude proti novele, protože nesouhlasí s obligátním nařizováním střídavé péče. Střídavá péče je možná v zájmu jednoho dítěte, ale proto ještě nemusí být v zájmu druhého.

Podobné věci jsme psali v článku o přednášce pana psychologa Humhala, který je jistě odborníkem na svém místě. Je proto vidět, že zájmy dětí nejsou panu poslanci lhostejné, když obětuje svůj čas, aby se se zkušenostmi odborníků seznámil.

♣ Jako další promluvila paní poslankyně Lenka Kohoutová, která novelu velmi podporuje. Popisovala jeden případ, kdy oba rodiče byli způsobilí a všechny podmínky byly splněny a přesto se soud odmítl střídavou péčí zabývat. Podle paní poslankyně by se soud měl střídavou péčí zabývat vždy. Znovu zdůraznila právo dítěte na oba rodiče a soud se podle jejího názoru řídí hlavně přáním matky.

Rádi bychom se vrátili k popisovanému případu. Paní poslankyně sice řekla, že všechny podmínky byly splněny, jako zájem obou rodičů, blízkost bydlišť atd., ale nemluvila o dítěti. Soud se nemusel střídavou péčí zabývat proto, že s tím dítě nesouhlasilo, nevyhovovalo mu to. Nebo mohly být tak velké konflikty mezi rodiči, že by dítě jedině trpělo. Nevíme, proč v daném případě se soud střídavou péčí nezabýval, ale blízkost bydlišť rodičů a jejich zájem jsou přece spíše méně důležité faktory. Nevěříme, že by soud o střídavé péči nerozhodl, kdyby bylo opravdu vše v pořádku.

♣ Potom vyslovil faktickou poznámku poslanec Stanislav Křeček, který chtěl vědět alespoň jednoho odborníka z lékařských kruhů, který novelu a střídavou péči podporuje. On žádného takového nezná. My také ne.

♣ Dále mluvila poslankyně Ivana Weberová, podle které soudům stále zůstává v novele dostatečný prostor pro posouzení zájmu dítěte. Jen se tím budou muset více zabývat.

My si myslíme, že soudy se střídavou péčí zabývají dost už jen proto, že je v zákoně o rodině obsažena. Snaží se rozhodnout podle nejlepšího zájmu dítěte, protože to mají v popisu práce. Není potřeba na soudy vyvíjet další nátlak.

♣ Znovu vystoupil poslanec pavel Staněk, který asi v návaznosti na uplynulou diskusi vyvětloval, že soudy přece dál budou rozhodovat podle zájmu dětí, jen budou muset v každém rozsudku zvlášť dokázat, že se střídavou péčí zabývaly. Pan poslanec prostě asi soudům nevěří, podle něj soudy potřebují větší kontrolu.

Podle nás je mnohem důležitější zdůvodnění právě tohoto rozsudku než vysvětlování, proč soud nerozhodl jinak. Vždy soud musí rozhodnout jen jedním způsobem a kdyby měl pokaždé vypisovat, proč nerozhodl pro další možnosti, kterých je vždy několik, byl by v tom pěkný zmatek.

♣ Další promluvil poslanec Vojtěch Filip, kterého k vystoupení přiměl jeden osobní zážitek. Přišla za ním jedna maminka, která měla strach z prosazení novely a vyprávěla mu, jak se musela přestěhovat, aby (asi) chránila dítě před případným nařízením střídavé péče. Panu poslanci se to nejdříve nelíbilo a řekl si, že takto to nejde a změna být musí. Ale když nad tím přemýšlel více, viděl i možnost, že na druhé straně zas může být otec, který dělá problémy a že ať už dělá problémy kdokoliv z rodičů, situace ukazuje právě na nevhodnost střídavé péče. A to i když rodiče bydlí blízko sebe a mají oba zájem, střídavá péče tady v zájmu dítěte asi nebude. Došlo mu, že toto je práce soudů a ne zákonodárců a není na místě svazovat soudcům ruce, protože by to odnesly právě děti.

Je vidět, že pan poslanec Filip o problému střídavé péče hodně přemýšlí a nedá na první dojem. V situaci, se kterou se seznámil, bylo spravedlivé, že nepřemýšlel jen o té jedné mamince, která dělá problémy a na situaci pohlédl obecně z nadhledu bez hodnocení jednotlivých aktérů a došel tak k nejlepšímu závěru, k jakému vzhledem ke své funkci dojít mohl. Rozhodovat, jestli je problematická matka nebo otec je práce soudců u jednotlivých případů a člověk ve funkci poslance by měl celý problém vidět obecně ze všech možných stran a situací, které mohou nastat a tomu svoje rozhodnutí přizpůsobit.

♣ Jako další mluvila paní poslankyně Helena Langšádlová, předsedkyně stálé komise pro rodinu. Považuje střídavou péči za velmi zatěžující pro děti. Dala si dokonce tu práci, že mluvila s množstvím dětí, kterých se ptala na jejich názor a ty ji v jejím názoru jen utvrdili. Ty děti jí řekly, že si střídání domovů prostě neumí představit a určitě by to nechtěly. Na závěr upozornila na chybějící studie o dopadech střídavé péče na děti a odkázala na článek pana doktora Pavláta " Problémy studií argumentujících pro střídavou péči", který máme i my na naší titulní straně.

Jsme nadšeni přístupem paní poslankyně, v komisi pro rodinu je na svém místě. Místo aby problém rozebrala z pohledu dospělého člověka, udělala to nejjednodušší, šla se zeptat dětí, co si o tom myslí. A děti nejsou střídavé péči nakloněny, to nakonec víme už dávno a na stránkách píšeme. Právě o děti a jejich život tady jde, ony budou muset stálé stěhování prožívat, ne rodiče a proto by jejich názor měl být nejdůležitější. Pro paní poslankyni nejdůležitější je.

♣ Další mluvil pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, který mluvil krátce o přídadu končícím katastrofou, kdy otec zabil syna a potom sebe kvůli konfliktům mezi rodiči o péči o dítě. Řekl, že střídavá péče fungovat může jen když se rodiče domluví, jinak žádný zákon stejně nepomůže.

♣ Jako další byl pan poslanec Petr Bendl, který je také příznivcem novely. Zdůvodňuje to potřebou, aby soudy o střídavé péči přemýšlely u každého případu, což podle něj nedělají. Poukazuje na pocit nespravedlnosti mezi lidmi. Pravděpodobně zaslechl názory extrémních otcovských hnutí.

♣ Další mluvil pan poslanec Jan Čechlovský, který také novelu podpoří, protože si myslí, že soudci jsou stále moc konzervativní v rozhodování. Podle jeho názoru stávající právní úprava je sice dobrá, ale nefunkční. 

Pokud je dnešní úprava nefunkční, stojí za úvahu, zda tato poměrně malá změna ji funkční učiní. Vždy se najde někdo, komu bude nefunkční připadat. Tím teď nemyslíme pana poslance, ale spíše účastníky opatrovnických sporů.

♣ Poté vystoupila paní poslankyně Jana Suchá, která novelu také podpoří. Mluvila o případech, že se rodiče dohodli na střídavé péči, podmínky byly splněny a přesto soud střídavou péči neschválil. Paní poslankyně chce takto omezit libovůli soudců a odmítá dávání přednosti matkám.

Případy popisované paní poslankyní jsou opravdu překvapivé. Přesto soudce mohl mít důvody k zamítnutí střídavé péče. Zmíníme se o tom ve větším komentáři v dalším článku.

♣ Poté promluvil pan poslanec Rudolf Chlad. Pan poslanec je přesvědčen, že střídavá péče je přínosná pouze na základě dohody, protože když se jednou střídavá péče nařídí přesným rozsudkem od-do, funguje to pak bez ohledu na dítě a jeho momentální zájmy a potřeby, které se i s věkem mění. Podle jeho názoru se rodiče se svými zájmy a požadavky často schovávají za zájem dětí.

♣ Jako další mluvil pan poslanec Stanislav Polčák, který opět upozornil na fakt, že zájem dítěte zůstane i dále hlavním důvodem pro rozhodování soudů. Věří, že je to tak i dnes, ale přesto je podle něj zvláštní, že jsou děti svěřovány hlavně matkám. Novelu tedy podpoří.

♣ Další vystoupil s poznámkou pan poslanec Jiří Šulc. Sám má zkušenosti s rozvodem a z obou manželství má děti. Řekl, že děti mají právo také na sourozence a proto podpoří novelu zákona, aby děti měly zachovány sourozenecké vazby na obou stranách. Poukazuje na pořad Pošta pro tebe, kde teprve v dospělosti lidé hledají svoje rodiče a sourozence.

No, my máme docela obavy, aby děti ve střídavé péči vůbec měly zachovány alespoň nějaké vazby alespoň k někomu. Spíš to dopadne pocitem vykořeněnosti u dítěte než posílením vazeb. Pan poslanec má jiný názor.

♣ Další mluvila paní poslankyně Vladimíra Lesenská, která jmenovala naše stránky a také z nich citovala. Mluvila, že střídavá péče je v poslední době hlavně moderní a upozornila na vliv nátlakových skupin. Dítě má přece i jiná práva než právo na rodiče, na kamarády, kroužky, zájmy, prostě normální dětství. Dítě hlavně potřebuje domov. Dále mluvila o podmínkách střídavé péče podle psycholožky Špaňhelové, která je moc hezky shrnula. Na závěr citovala zkušenost se střídavou péčí jedné dnes už dospělé ženy, která si tímto experimentem také musela projít a střídavá péče negativně ovlivnila celý její další život.

Další vystoupil pan poslanec Jan Smutný, který novelu nepodpoří. Jako pedagog zdůraznil potřebu dítěte mít jednu školu, ale také zázemí, postýlku. Ptá se také, že v dnešní době, kdy jsou zvlášť otcové velmi zaměstnaní, kdo by se o ty děti vlastně staral. Protože střídavá péče má střídat rodiče a ne matku a prarodiče z otcovy strany. Pak by střídavá péče ztrácela smysl.

♣ Poté znovu vystoupila paní poslankyně Ivana Weberová, která vysvětluje, že soud bude především stále rozhodovat podle zájmu dítěte a do toho střídání škol určitě nepatří, takže soud tady o střídavé péči nerozhodne. Je ale podle ní důležité, aby soud se pokaždé MUSEL nad střídavou péčí zamyslet.

Podle našeho názoru se soudy zamýšlí a nepotřebují ještě přidávat práci s další administrativou.

♣ Poté ještě paní poslankyně Jana Suchá připomněla, že pokud rodič je hodně zaměstnaný a střídavou péči nechce, nikdo ho nutit nebude. Reagovala tak na příspěvek pana poslance Smutného.

Podle našeho názoru příspěvek pana Smutného takhle myšlený nebyl. Spíš projevil obavu, že někteří rodiče, spíše tedy otcové, chtějí střídavou péči za každou cenu z osobních důvodů bez ohledu na to, že pak se o dítě budou starat jeho rodiče nebo další osoby.

Nakonec pan poslanec Antonín Seďa podal návrh na zamítnutí novely zákona. Paní poslankyně Langšádlová se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který podala skupina poslanců z TOP 09, kteří také s návrhem novely nesouhlasí, tedy hlavně s částí o střídavé péči.

Pan poslanec Staněk také navrhl zkrácení lhůty k projednávání na 48 hodin, návrh nebyl přijat. Tím skončilo druhé čtení novely zákona o rodině.

 

Podle našeho sdružení je velká škoda, že návrh nebyl rozdělen na dvě části a o každé by se pak hlasovalo zvlášť. Díky tomu pak může projít něco, co může uškodit nebo naopak hrozí, že neprojde dobrá a užitečná věc. Dvě části návrhu novely spolu nijak nesouvisí a proto by si zasloužily, aby se hlasovalo o každé zvlášť.  No, ještě je čas s tím něco udělat a třeba se to ještě povede.

Za naše sdružení snad jen tolik, že se snažíme přinášet kvalitní informace a tím tochu vyvažovat jednostranně propagovaný názor na střídavou péči. Pokud i naše informace poslancům pomohly v utváření názorů a snad ještě pomohou, moc nás to těší a budeme dělat vše pro to, abychom přinášeli užitečné informace i dále.

Rádi bychom se ještě vyjádřili k jedné věci. Poslední dobou jsou od určitých skupin slyšet názory, že pravice hlasuje tak a levice jinak. Nám tyto názory připadají nesmyslné. Záležitost o střídavé péči se týká jen rodiny a osobního života, s politikou nemá moc společného. Proto nepřikládáme žádnou důležitost stranické příslušnosti poslanců a věříme, že v této věci se většina poslanců rozhodne sama za sebe a podle svého osobního názoru. Podle našich informací, které máme, tomu tak i opravdu je, snad kromě jednoho poslaneckého klubu. Ale i tam se poslanci mezi sebou o věci nejdříme dohodli, aby někdo nemusel hlasovat proti svému svědomí. Děkujeme.

Celý přepis jednání si můžete přečíst tady: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/019schuz/s019165.htm

a pozměňovací návrhy tady: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=205&ct1=3