Legislativa Novela zákona o rodině prošla výbory

Novela zákona o rodině prošla výbory

Legislativa

Návrhem novely zákona o rodině se v minulých dnech zabýval Ústavně právní výbor a Sněmovní komise pro rodinu. ..

Ústavně právní výbor doporučil poslancům schválit návrh novely. Schválení nebylo jednoznačné. Pro bylo 7 poslanců, proti 3 a dva se zdrželi hlasování.

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/ustavni-vybor-je-pro-navrh-o-castejsi-stridave-peci/619834

Zápis z 19. schůze ústavně právního výboru PSP z 6. dubna 2011:

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=70575

 

Sněmovní komise pro rodinu novelu ke schválení poslancům nedoporučila. Členové komise vidí, stejně jako my, že dětem by časté stěhování nijak neprospělo. Poslanci mají také přichystané vlastní pozměňovací návrhy, které se budou ještě projednávat. Podle poslankyně Vlasty Bohdalové je potřeba, aby v zákoně bylo stanoveno, že dítě nesmí měnit školy. Zatím je to na úvaze soudů. Helena Langšádlová navrhuje oddělit hlasování o střídavé péči a o lhůtě popření otcovství. My souhlasíme, tím spíše, že návrh prošel prvním čtením jen kvůli části o popření otcovství. Teď už by bylo určitě lepší projednávat každou část zvlášť, protože se jedná o úplně rozdílné věci.

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/komise-pro-rodinu-nedoporucila-castejsi-vyuzivani-stridave-pece/620963

Zápis z jednání Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti z 8. dubna 2011:

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=70447