Naše komentáře Vzpomínka na Václava Havla

Vzpomínka na Václava Havla

Naše komentáře

Dovolte nám vyjádřit upřímnou soustrast rodině i všem občanům České Republiky ke ztrátě jedné z nejvýznamnějších osobností novodobých českých dějin.

 Je zcela nepochybné, že disident a později prezident Václav Havel velkou měrou přispěl k rozpadu zatvrzelého impéria socialistického bloku, řízeného přísnou diktaturou z tehdejšího Sovětského Svazu. Bez takto výrazné osobnosti v opozici, kterou se i vládní strana bála umlčet definitivně, by jistě přechod k demokracii trval mnohem déle a je pravděpodobné, že by se to neobešlo bez obětí na životech. Zároveň svojí osobností, hluboce respektovanou i v zahraničí, se zasloužil o rychlé začlenění do mezinárodních struktur ke všem zemím s dlouhou tradicí demokracie, kam Česká Republika jednoznačně patří, byť je momentálně morálka společnosti dost pokřivená dlouho trvající totalitou. Víme a i pan Havel si byl vědom, že ne vše se ve společnosti vyvíjí ideálně, že spousta lidí si pojem demokracie plete s anarchií a zneužívá nedokonalosti zákonů či ochranu osobních svobod ke svému osobnímu prospěchu a svým cílům. V demokracii platí, že co není zákony zakázáno, je povoleno. Jenže není v silách žádného zákonodárství, aby v zákonech bylo postihnuto vše špatné. Ve vyspělé demokracii by tedy tam, kde končí psané zákony, měla pokračovat morálka každého jednotlivce. Toto se však zatím plně nepovedlo a pana Havla to velmi trápilo. Bohužel je to však otázka až několika dalších generací.

Pan Václav Havel odešel, ale nechal nám všem tady úkol, vést naši zemi ke skutečné demokracii. Věříme, že jeho odkaz zůstane v našich srdcích a nedovolíme, aby úkol "zemi někam vést" převzali nesprávní lidé. Václav Havel vždy zůstane symbolem začátku cesty nás všech ke svobodě. Ne jen ke svobodě od-něčeho, snaze o absolutní nezávislost, která vede k anarchii, ale ke svobodě k-něčemu, k odpovědnosti za rodinu, za děti, za spoluobčany a stát, dobrovolnému podřizování se pravidlům a zákonům, vycházejících z morálních hodnot. Až naše společnost začne být svobodná k-něčemu (odpovědnosti), pak bude úkol pana Havla splněn.

Na závěr vyjádříme přesvědčení, že pomalu ale jistě dozrají hodnoty občanské společnosti, prosazované panem Havlem.

 

Pane prezidente Havle, děkujeme!

Občanské sdružení Jeden Domov