Všechny články

Střídavá péče, rozvod, péče po rozchodu rodičů

Jeden domov proti rušení ústavů

Do roku 2014 mají být zrušeny dětské domovy a kojenecké ústavy a mají být nahrazeny sítí pěstounských rodin. Na první pohled ideální nápad. Na ten druhý ale jsou vidět nedostatky a vznikají úvahy, zda je toto řešení k užitku dětem nebo spíše někomu jinému. Odborných názorů na toto téma je publikováno dost, rádi bychom také přispěli svým názorem zastávající spíše zdravý selský rozum.

Celý článek...

 

Jak psychopati vidí svůj svět

Před pár měsíci jsme zde uveřejnili sérii článků o různých poruchách osobnosti. Dnes přinášíme zajímavý článek ze zahraničního zdroje - popis vnitřního světa narušených osobností, psychopatů. Všem, koho toto téma oslovuje, příjemné čtení.

Celý článek...

 

Jeden příběh

Uveřejňujeme dnes příběh naší čtenářky, která výjimečně souhlasila se zveřejněním. I když chápeme, že se maminky o své děti bojí, bylo by potřeba více takových, které se nebudou bát promluvit. Protože když to neřekneme, nebude se o nás vědět a náš problém nebude existovat. Paní Jetelové moc děkujeme za její odvahu, která snad povzbudí další rodiče v podobné situaci k boji nejen za své děti, ale za děti nás všech v této zemi.

Celý článek...

 

Cesta novely o střídavé péči skončila

Dne 6.9.2011 proběhlo poslední projednávání novely zákona o rodině, kterou předložil poslanec Pavel Staněk. Novelu už v červenci zamítl senát, resp. zamítl právě část o střídavé péči. Včera se poslanci rozhodovali, zda senát přehlasují. Nakonec se většina rozhodla hlasovat v zájmu našich dětí a v zájmu jejich klidného dětství a možnosti zdravě vyrůstat. Netrvalo to ani hodinu a naše děti vyhrály, zbytečná novela prohrála.

Celý článek...

 

...a muž ti vládnout bude

Je to jako jízda vlakem. Teprve až se rozjede plnou parou, uvědomíte si, že něco není v pořádku. Když vyskočíte, zabijete se. Když zůstanete, zabijete se taky. Musíte se pokusit najít brzdu....   Domácí násilí.

Celý článek...

 

Maření vykázání jako přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby

Přinášíme další článek Mgr. Jana Potměšila. Dnešní článek se zabývá stavem, kdy se ohrožující osoba odmítá podrobit vykázání ze společné domácnosti. Zamýšlí se nad úředním postupem v takových případech proti pachatelům domácího násilí. Obsahuje také práva a povinnosti vykázané osoby a výtah z právních předpisů týkajících se vykázaní. Může být dobrým poučením jak pro ohrožené, tak i pro vykázané osoby, případně i pro úřední osoby, které se vykázáním zabývají.

Celý článek...

 

Komentář k poslednímu projednávání novely zákona o rodině

I když novela o střídavé péči už leží tam, kam vždycky patřila, chceme okomentovat ještě její poslední projednávání. Už jen proto, že podle našich zdrojů to nebyla poslední iniciativa zastánců střídavé péče. Proto bychom chtěli zde více rozebrat ještě příspěvek paní poslankyně Lenky Kohoutové a zveřejnit příspěvek paní poslankyně Heleny Langšádlové.

Celý článek...

 

Muži a ženy jako pachatelé domácího násilí; domácí násilí na mužích

Kdo více páchá domácí násilí, muži nebo ženy? Už nějakou dobu probíhá na webech extrémních skupinek zaměřených silně pro-mužsky a proti- žensky kampaň snažící se prosazovat názor, že ženy jsou ve větším procentu pachatelkami domácího násilí než muži. Je to názor silně manipulativní, což je vidět na statistikách center pro oběti domácího násilí...

Celý článek...