Všechny články

Střídavá péče, rozvod, péče po rozchodu rodičů

Fotoreportáž z pochodu proti týrání dětí

Zástupci Jednoho domova se v sobotu 19. listopadu zúčastnili pochodu proti týrání dětí, který pořádala Nadace Naše dítě. Pochodu se zúčastnilo asi 150 lidí, mezi nimi také paní Marie Vodičková nebo předsedkyně PSP Miroslava Němcová se svými vnoučaty.

Celý článek...

 

Otec domáhající se svěření dítěte do střídavé péče předběžným opatřením

Dáváme čtenářům k přečtení jeden rozsudek Ústavního soudu. Otec se několik let domáhá svěření dítěte do svojí nebo střídavé péče. Přitom manželství nebylo dosud řádně rozvedeno kvůli obstrukcím jednoho z rodičů a péče o dítě tedy není definitivně upravena. Otec se zde proto domáhá předběžného opatření, asi sám ví, že jeho spor do konečného rozsudku bude trvat ještě dlouho...

Celý článek...

 

Syndrom zavrženého rodiče. Nebo snad partnera?

V porozvodových sporech bývá často slyšet odborně znějící termín "syndrom zavrženého rodiče", kterým se nejčastěji ohánějí organizovaní otcové bojující za tzv. "otcovská práva". Není to však jen smyšlený argument, mající mystifikovat orgány OSPOD a jejím prostřednictvím soudce, který rozhoduje v jejich sporu o porozvodové péči o dítě?

Celý článek...

 

Paní Jarmila

Před několika dny se nám ozvala paní, která nás žádala o informace k seminární práci. Na e-mail, který uvedla, se nám nedaří poslat odpověď. Budeme rádi, když se ještě jednou ozvete a uvedete jiný kontakt. Děkujeme.

 

Právní nástroje ochrany před neoprávněným sledováním a obtěžováním

Pronásledování je častým pokračováním násilného vztahu, který se oběť rozhodla ukončit. Při pronásledování jde o majetek, ztrátu soukromí oběti, někdy dokonce o život. Oběť často neví, co má dělat a jak se má bránit. Má pocit, že nemá nikde zastání. Proto nabízíme čtenářům článek o právním postupu, který mohou pronásledované osoby zvolit...

Celý článek...

 

Jeden domov v tisku

V listopadovém čísle časopisu pro rodiče malých dětí "Máma a já" vyšel článek o střídavé péči. Ve snaze o objektivní informace dostalo naše sdružení možnost se na článku podílet...

Celý článek...

 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Co znamená, když se řekne sociálně-právní ochrana dětí?
Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

Celý článek...

 

Hlavně ať si tě táta bere pravidelně...

A ta střídavka? Tak to je děs běs. Ze začátku to byla docela prima změna. Týden byla u mámy, týden u táty. Ale kdo se má pořád balit a stěhovat!

Celý článek...