Všechny články

Střídavá péče, rozvod, péče po rozchodu rodičů

Další dítě v ústavu

Nedávno se objevil další případ dítěte zavřeného do ústavu kvůli konfliktům rodičů. Jedná se o devítiletou holčičku. Její umístění do Klokánku má na svědomí chomutovský OSPOD, který tento postup považuje za přijatelný, jak nasvědčuje fakt, že malá Jenny není jejich prvním takovým případem.

Celý článek...

 

Ústavní soud: Dítě má právo mít názor

Celkem běžný případ porozvodové situace mezi rodiči, kteří se nedokáží shodnout na péči o dítě:

dítě v péči matky se nechce stýkat s otcem. Soud po zjištění, že příčina není v chování otce ani v manipulaci dítěte matkou, shledá vinnou stejně matku, protože "nedostatečně připravuje dítě na styk" s otcem. Matce jsou ukládány pokuty, podmínky, asi aby dítě "připravovala" lépe, otec podává stále nové žádosti o výkon rozhodnutí. Tato praxe právě končí.

Celý článek...

 

Jak to bude se zdravím našich dětí

Od dubna 2012 vstoupí v platnost novela zákona o zdravotních službách. I když si to ministerstvo nemyslí, novela znevýhodňuje děti z rozvedených rodin v přístupu ke zdravotní péči. Nově totiž bude potřeba  skoro při každém zákroku souhlas obou zákonných zástupců. Problém je nejen v tom, že nikdo neví, které zákroky to budou...

Celý článek...

 

Ukončení kauzy trestního oznámení na náš web

Dovolte nám shrnout rok starou záležitost, která byla teprve teď uzavřena. V únoru 2011 proběhl na parlamentní půdě veřejný seminář na téma střídavé péče, o kterém jsme psali zde: Seminář o střídavé péči na parlamentní půdě. Podrobněji jsme se věnovali některým z vystoupení. Zejména nás zaujalo vystoupení pana Cihláře, který se už léta na příkladu svého syna snaží dokazovat, že střídavá péče údajně může úspěšně fungovat i při jejím soudním nařízení přes odpor jednoho z rodičů a za doby trvaní konfliktů mezi nimi.

Celý článek...

 

Další oběť střídavé péče

Petra, 17-ti letá dcera zpěvačky Marie Pojkarové, se stala další obětí střídavé péče. V jejích 13 letech se musela začít střídat a ztratila pocit domova. Chyběl jí pocit zázemí. Časem se dostala do velkých depresí, které "řešila" sebepoškozováním a dvakrát se pokusila o sebevraždu.

Celý článek...

 

Dítě má právo na styk s rodičem, ne povinnost

Uvádíme tady dnes starší článek Mgr. Hany Langhansové, kde se zamýšlí nad vynucováním styku dítěte s rodičem, které jde někdy na první pohled proti zájmům dítěte. Je zde uveden také jeden případ vynucování víkendového styku s otcem v případě zneužívání dítěte. Matka s dítětem našla pomoc až v zahraničí a v době psaní článku případ ještě nebyl u konce...

Celý článek...

 

Kam se ztrácí zájem dítěte?

Dostává se k nám poslední dobou více případů, ve kterých je nařízena, případně potvrzena již probíhající střídavá péče přes nesouhlas a nedohodu obou rodičů. Jak neustále opakují odborníci, takové prostředí je pro dítě po rozvodu nejméně vhodné, přesto existují pracovnice OSPOD, které jej podporují o vlastní vůli nebo častěji kvůli nátlaku agresivního rodiče. Jsou-li nařízeny posudky, psychologové tento způsob péče ve zprávě doporučí zachovat se zdůvodněním, že "dítě má k oběma rodičům kladný vztah a že střídavou péči zvládá".

Celý článek...

 

Výstava "NE násilí na ženách"

Do 14.3.2012 bude v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1, otevřena výstava NE násilí na ženách, kterou společně pořádají Informační centrum OSN v Praze a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Celý článek...