Všechny články

Střídavá péče, rozvod, péče po rozchodu rodičů

Střídavá péče v dalších zemích

Skupinky otců, kteří neuspěli u soudu se svými požadavky a snaží se o plošné zavádění střídavé péče, nejlépe s úplným vypuštěním pojmu "zájem dítěte" ze zákona o rodině, rádi dávají za vzor ostatní vyspělé země,  ve kterých je střídavá péče zavedena mnohem delší dobu než u nás. Rádi používají argument, že v těchto zemích žije ve střídavé péči 30% a více dětí a tyto děti prospívají lépe než děti v péči jednoho rodiče...

Celý článek...

 

Odborná stanoviska k návrhu změny zákona o rodině

Jak jsme zmínili v našem článku o smyslu změny zákona o rodině zde: http://www.jedendomov.cz/legislativa/61-zmena-pece, propagátoři nařizování střídavé péče mohutně lobovali za změnu zákona vedoucí k jejímu automatickému nařizování i v případech, kdy druhý z rodičů s tímto nesouhlasí...

Celý článek...

 

Diskriminace otců u opatrovnických soudů?

Někteří otcové, kterým nebylo soudy vyhověno v jejich požadavcích na svěření dítěte do vlastní nebo do střídavé péče, se snaží na svých internetových stránkách a dalšími aktivitami přesvědčit veřejnost o tom, že všichni otcové jako celek jsou u našich soudů diskriminováni.

Rádi argumentují statistikami, ze kterých vyplývá, že 90% dětí je po rozvodu svěřeno do péče matce. Pouze jedno dítě z deseti je svěřeno do péče otci nebo do střídavé péče...

Celý článek...

 

Je nutná změna pravidel svěřování do péče?

Posledních několik měsíců se hlasitě mluví o změně občanského zákoníku, včetně zákona o rodině. Stávající úprava obsahuje pasáž o stanovení péče po rozvodu rodičů v tom smyslu, že pokud oba rodiče mají zájem o střídavou péči, mají odpovídající zázemí, jsou schopni se o dítě řádně starat a není-li to v rozporu se zájmy dítěte, může soudce svěřit dítě do tzv. střídavé péče...

Celý článek...