Všechny články

Střídavá péče, rozvod, péče po rozchodu rodičů

Ústavní soud: Ne vždy je střídavá péče v zájmu dítěte

Soudy při rozhodování o dalším osudu dítěte při rozchodu rodičů se konečně mají zaměřovat nejen na to, jestli volenou úpravu péče či styku dítě zvládne, ale hlavně na to, zda je pro dítě zvolená úprava tím nejlepším řešením z možných, jestli je opravdu v jeho  nejlepším zájmu. Takto se vyslovil Ústavní soud, když rozhodoval o dalším osudu holčičky svěřené do střídavé péče rodičů.

Celý článek...

 

Evropský pochod pro rodinu

V celé Evropě se v různých městech včetně norského Osla konal v sobotu 30.5.2015 pochod pro rodinu na podporu dětí odebíraných v Norsku rodičům a umísťovaných do náhradní péče. V Česku se pochod konal v Brně a v Praze, kde se na organizaci podílelo i sdružení Jeden domov a jeho předseda Pavel Pešan....

Celý článek...

 

Mám dítě se střídavkářem

Tento příběh je varováním pro všechny ženy. Kam vede slepá důvěra, přesvědčení, že on se kvůli mně změní...  Spasitelský syndrom je "diagnóza", která se obrací proti spasiteli samému a je vlastní mnoha ženám. Jedna věří, že změní alkoholika, a jiná, že změní střídavkáře. Obě se pletou.

V druhém případě to se spasitelkou odnesou i její děti. A stát a jeho orgány, mající za úkol děti chránit, jen mlčky přihlíží. Proto mějme oči otevřené, než si s někým pořídíme děti. Kolik takových příběhů se ještě bude muset odehrát, než si to lidé uvědomí?

Celý článek...

 

Který typ porozvodové péče zvolit při konfliktu

Existuje názor, že pokud je v souvislosti se střídavou péčí poukazováno na negativa, jedná se o negativa související s rozvodem a nikoli negativa střídavé péče. A že stejně tak stejná negativa mohou být přítomna i při výhradní péči. Proto jsme se na téma negativ více zaměřili. I když se většinou jedná o negativa (i když ne vždy) vycházející z rozvodu, jejich dopad na dítě je při obou typech porozvodové péče odlišný. V dnešním článku srovnáváme dopad rodičovského konfliktu a negativ z něj vyplývajících na život dítěte při výhradní a střídavé péči.

Celý článek...

 

Význam otcovství a rovnoprávnost

Třetí neděli v červnu si připomeneme Den otců. Rádi bychom u příležitosti tohoto významného dne zamysleli nad otcovstvím i nad rodičovstvím vůbec. Potřebuje si dobré rodiče vlastně někdo připomínat? A ty, kteří dobří nejsou, nebude lépe raději zapomenout? A v dnešní době se dostává do popředí otázka, kdo to vlastně rodič - otec je, co pro nás znamená a koho za něj pokládáme. K rodičovství patří také rodičovská práva a povinnosti. A k rodičům patří také děti, bez dětí by žádní rodiče nebyli.

Celý článek...

 

Pomozte spolu s námi paní Evě Michalákové a jejím dětem odebraným v Norsku

Jeden domov pomáhá Denisovi a Davidovi, dětem odebraným v Norsku jejich rodičům. Děti jsou již několik let rozděleny do norských pěstounských rodin, nesmí se stýkat spolu a jejich matka je může vidět 2x ročně na dvě hodiny. Během návštěvy nesmí projevit emoce, děti obejmout, říct jim, že je má ráda, nesmí na ně mluvit česky. V současné době matce hrozí odebráním rodičovských práv a předáním dětí ke konečné adopci za to, že svůj případ tady v Česku zveřejnila.

Je nutné donutit náš stát, aby začal své občany chránit. Případ dětí Michalákových není jediný. Zapojte se do pomoci i vy a pomozte spolu s námi vrátit české děti domů, do Čech k mamince.

 

Celý článek...

 

Děti aktivistů

"O tom, jaké to je bát se chodit ze školy, protože cestou může "číhat" otec a člověka proti jeho vůli "odchytit" a odvézt pryč, zase vyprávěl šestnáctiletý Tomáš F."

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/deti-soudum-vycetly-ze-je-nechrani-d58-/domaci.aspx?c=A050210_205934_domaci_sas

Co zažívaly děti otcovských aktivistů za svá práva, než plnoletostí získaly svobodu?

 

Celý článek...

 

Tisková zpráva - Ústavní soud určil střídavou péči za hlavní zájem dítěte

Střídavá péče rozděluje odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. Jedni ji protěžují, druzí zatracují. Nyní rozvířil vodu nejnovější nález Ústavního soudu svým výrokem Jedná-li se pak o rozhodování o svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů, je třeba vycházet z premisy, že zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů, kde každý z nich poskytuje dítěti láskyplnou péči a každý svým dílem přispívá k osobnostnímu vývoji dítěte.

Proti výroku Ústavního soudu se ostře staví Občanské sdružení Jeden domov, dlouhodobě se věnující problematice svěřování dětí do péče po rozvodu a institutu střídavé péče.

 

Celý článek...