Diskuzní fórum
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Úprava péče po rozchodu rodičů
(1 prohlíží) (1) Host

TÉMA: Úprava péče po rozchodu rodičů

Re: Úprava péče po rozchodu rodičů 6 roků, 1 měsíc #1127

Lovit lvice sama umí, ale než uloví, jiní si smlsnou na mláďatech.

Proč by nemohl být styk upraven před rozhodnutím ve věci? Máte základní mezery ve věci. Na to stačí 7 dní a PO a styk může být upraven. Problém je v tom, že v PO se styk častěji omezuje než upravuje bez důkazů a skutečných prokázaných zájmů dítěte, což je v rozporu s Ústavou i zákonem o rodině. Násilníky nechte stranou, děláte, jako by se vždy rozcházeli násilničtí otcové a chudinky uťápnuté matky.
Domácí násilí se mnohem lépe prokazuje při fyzickém násilí páchaném na ženách než při psychickém násilí páchaném na mužích.
Ano, přesně na to řada matek spoléhá, že nařkne partnera z násilí a i když se jí nepodaří nic prokázat, projde jí to, ale samotné nařčení je bráno jako presumpce viny, kdy se na základě toho z preventivních důvodů otec od dítěte izoluje v údajném zájmu dítěte. Mohl bych doložit případy, kdy jen účelovým podezřením na sexuální deviaci otce, která nikdy nebyla prokázána, byl otec od dítěte na měsíce izolován a pak se směl stýkat s dítětem pouze za přítomnosti matky či sociálních pracovnic. Já osobně jsem rovněž zažil presumpci viny, kdy kvůli podezření, že se stýkám s vrahy, jsem byl od dětí izolován předběžkem, ačkoliv soudkyně později konstatovala do protokolu, že se otec nedopustil žádného protiprávního jednání - nařčené osoby dokonce měly čistý trestní rejstřík, což si soud i může operativně ověřit, přesto mě od dětí na dva měsíce izoloval. Takže rozhodně nelžu, při účelových podezřeních matek se s otcem nakládá jako s odsouzencem jen na základě podezření a domněnek.
Ohledně změny bydliště - opět argumentujete jako řada matek, jednostranným pohledem, ano není zákonem zakázáno, aby jeden z rodičů změnil dítě trvalý pobyt, ale platí to pro oba rodiče, mohou se tedy donekonečna o toto právo opírat a dítě může měnit trvalý pobyt každý úřední den. Ale judikát hovoří jasně, že změna není přípustná bez souhlasu druhého rodiče nebo souhlasu soudu,
Školit by se mělo zejména o právech druhého rodiče, o zájmech dítěte, nevhodnosti křivých obvinění, o právech a povinnostech při různých úpravách péče, o povinnostech spojených s finančními otázkami apod. Těch věcí, co lidi vůbec netuší, je mraky. O tom svědčí neustálé banální dotazy do právních poraden nebo na diskusích. Sám nemáte jasno v tom, zda je matka povinna při své výlučné péči dát k otci na dobu styku s dítětem oblíbenou hračku - takovéto pitomosti jako člověk aspirující na poučeného netušíte a nevíte, o čem poučovat rodiče, kteří se tím do té doby vůbec nezabývali?
Většina odchází od soudu s dohodou, ale někteří ne. A řada těch dohod je v situaci, kdy už je boj ztracen díky dosavadnímu průběhu a izolaci jednoho z rodičů od dítěte. Kdy otec prostě už rezignuje a je smířen s tím, co matka přežije bez toho, aby otce umlátila a utýrala obstrukcemi. Což je i můj případ, dohoda výhradně v zájmu dětí, protože jinak by se matka soudila klidně deset let a dál situaci hrotila, což dělá i tak.
Jestli ti vaši zmiňovaní násilníci nakonec nejsou násilníky jen proto, že jsou bezradní, zahnaní nenávistí matky a snahou je odříznout od dětí a působením opatrovnické mašinérie do kouta, kde někteří propadají rezignaci a druzí agresivitě. Pokud o věci něco víte, tak asi tušíte, že toto jsou dva základní modely bezvýchodnosti situace. Rezignace nebo agrese.

Pokud máte jasno o tom, že jsem střídavkář, tak jste úplně mimo. Vůbec netoužím po tom, aby se mi matka nevzdálila, do háje, ať zmizí z mého života do tramtárie, to je mi fuk, ale nechci, aby se vzdálila s mými vlastními pokrevními dětmi. To je trochu rozdíl, pane. Pokud chce odejít, ať jde, ale bez dětí. Má právo odejít z rodiny, když jí rodina nevyhovuje, ale nemá právo vyloučit partnera bez prokázání jeho závadnosti. Tohle je obrovský rozdíl. Ať se klidně rozvede, když se jí to nelíbí, ale ať vypadne sama. Jak by se vám líbila situace v mančaftu, kde se dva hráči se stejným postavením nesnesou, a jeden to chtěl řešit tím, že toho druhého z mančaftu vyloučí bez ohledu na to, že naruší jeho vztahy se zbytkem mančaftu a celý mančaft totálně rozloží?

Re: Úprava péče po rozchodu rodičů 6 roků, 1 měsíc #1129

  • editor
  • NEPŘIPOJEN
  • Příspěvky: 266
Vše, co se děje při opatrovnickém řízení, musí dávat na první místo zájem dítěte. Od zájmu dítěte se odvíjí vše. Proto se může stát, jak píšete, že matka nahlásí podezření na trestný čin páchaný otcem a soud do rozhodnutí ve věci musí udělat vše pro to, aby se ochránilo dítě. Je možné, že někdy je to zbytečné, ale soud nemůže vědět, zda si matka vymýšlí nebo existují důvody, ale hlavní věcí je ochránit dítě před možnou újmou. Nemá to nic společného s údajným odsuzováním otce bez důkazů.

Je to ale tak, že soud předběžná opatření dává výjimečně a tak i PO omezující styk dětí s otcem je vydáváno jen na základě matkou doložených skutečností, které by mohly napovídat spáchání trestného činu. Jen na základě tvrzení matky soud předběžné opatření nedává.
Předběžné opatření má vůbec za úkol jen prozatímně upravit situaci, tak aby nedošlo k poškození dítěte. Proto se ani většinou nerozhodne o PO jen proto, že že ještě není věc pravomocně upravena. PO nesmí předjímat rozhodnutí ve věci samé, z toho důvodu není ani možné jen tak upravit styk. PO má za úkol chránit dítě před poškozením, proto když už se o PO rozhodne, jedná se spíše o omezení styku než o jeho prostou úpravu. Běžná úprava styku nevypovídá nic o situaci ohrožující dítě, proto není možné o takovém PO rozhodnout.

Trvalé bydliště: Ano oba rodiče mohou dítěti trvalé bydliště měnit. V krajních případech pak ale dítě může mít změněné trvalé bydliště každý den. To je nesmysl. Vycházíme z toho, že rodič, který má dítě svěřené do výchovy, určuje i místo pobytu, které má dítě logicky společné s rodičem. Nevidím smysl, aby dítě mělo trvalé bydliště u rodiče, v jehož péči není. Při nedohodě pak nezbývá, než se obrátit na soud. Pokud ale vím, i soud má za to, že dítě má společné bydliště s rodičem, kterému bylo svěřeno do péče. Aby se to mohlo změnit, pak by se muselo dítě svěřit nejdříve do péče druhému rodiči. O to si druhý rodič může kdykoliv zažádat a soud pak zváží důvody pro změnu výchovného prostředí. Je ale v zájmu dítěte, aby nebylo bezdůvodně výchovné protředí měněné často a pro změnu proto musí existovat pádné důvody.

Jak píšete, spousta drobností kolem péče o dítě a styku není upravena zákonem, proto se můžeme jen domnívat a shodnout se nebo se neshodnout na výkladu, konečné slovo má vždy soud. Otázku oblíbené hračky jsme už nedávno probírali. Ani tady neexistují žádné závazné předpisy, v konkrétním případě je to tedy otázka pro soud, eventuelně pro mediátora.

Ještě se vrátím k vaší ideální úpravě po rozvodu. Je to zase jen Váš nápad, nejspíš by nebyl pro každého přijatelný. Celkem lituji děti žijící v rámci společného domu ve vakuu, nepatřící úplně ani do jedné z rodin. Stále mi přichází na mysl zvíře v kleci, na které se ostatní chodí dívat, když si to představím. Nehledě na to, že při velkých konfliktech mezi rodiči by bylo soužití v jednom domě velmi bouřlivé.
A stejně tak si nemyslím, že by ve Vašem případě matka stále uvažovala, jak Vás od dětí oddělit. Spíš ona sama chce mít klid a normální život. Snaží se začít znovu a vybojovat si nějaký prostor pro sebe. Neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, rozhodně ale jejím hlavním motivem jejího chování je ona sama, její dětí a jejich život, ne Vy jako Vaše osoba.

Re: Úprava péče po rozchodu rodičů 6 roků, 1 měsíc #1139

  • Zuza
  • NEPŘIPOJEN
  • Příspěvky: 32
MultiOtec napsal:
Je rozdíl mezi rovnými právy v situaci, kdy to rodiče kolikrát ani netuší a řídí se oním okřídleným "děti patří matce" a navíc jim za nerespektování rovnosti nehrozí žádný postih na straně jedné a rovnými právy taxativně stanovenými v rozsudku s hodně citelnou sankcí za nedodržení. Takže ta konfliktnost nepramení z rovnosti práv, ale z nerespektování a nepostihování porušování rovnosti práv. To je velmi zásadní rozdíl.
Tady je potřeba se podívat i na druhou stránku věci, a to na sankce v případě neplnění (používáte matka já budu používat místo otce jen rodič). Jeli stanoven styk soudně je vymahatelný, tedy rodič mající dítě v péči musí plnit. V případě, že neplní je postihován. Ale případy, kdy rodič dítě v péči nemá a pro něj si "jen" dochází, plnit nemusí má pouze právo nikoli povinnost. Tedy si bez omluvy nepřijde, třeba i několik měsíců a pak si své právo jemu soudně dané vymáhá. Je to dosti nevyvážené, nemluvě o dítěti u něj tato odluka může způsobit i odcizení dále je pak pro něj nepochopitelné proč on musí a rodič ne. Přirozený socializační proces versus vyšší moc?! Pak tu nastupuje i SZR a další argumenty jdoucí out of question. Má i ten druhý rodič nejaké dovolání? Nemá!

V době, kdy se 40% dětí rodí mimo manželství to asi nebude ideální nástroj zakotvit to do předmanželské smlouvy, navíc nikdy nevíte, kdy k rozpadu dojde, zda v době, kdy bude dítě kojené nebo před dosažením zletilosti. Ale určitá cesta to je tyto věci upravovat předem, nicméně narazíte asi na nemožnost vzdát se předem svých práv. To by asi bylo v kolizi s Ústavou. Zákon dnes ani nezná předběžnou dohodu o výživném nebo dokonce vinkulaci prostředků pro budoucí výživné pro případ rozpadu vztahu. Nicméně zajímavý námět.
Již se na tom pracuje doufám, že nalezne většinovou podporu. Tedy novela o výživném, jeho vymahatelnost, tabulky, prodlevy a náhradní vyživné.
Následující uživatel poděkoval: MultiOtec

Re: Úprava péče po rozchodu rodičů 6 roků, 1 měsíc #1144

Zuza napsal:
MultiOtec napsal:
Je rozdíl mezi rovnými právy v situaci, kdy to rodiče kolikrát ani netuší a řídí se oním okřídleným "děti patří matce" a navíc jim za nerespektování rovnosti nehrozí žádný postih na straně jedné a rovnými právy taxativně stanovenými v rozsudku s hodně citelnou sankcí za nedodržení. Takže ta konfliktnost nepramení z rovnosti práv, ale z nerespektování a nepostihování porušování rovnosti práv. To je velmi zásadní rozdíl.

Tady je potřeba se podívat i na druhou stránku věci, a to na sankce v případě neplnění (používáte matka já budu používat místo otce jen rodič). Jeli stanoven styk soudně je vymahatelný, tedy rodič mající dítě v péči musí plnit. V případě, že neplní je postihován. Ale případy, kdy rodič dítě v péči nemá a pro něj si "jen" dochází, plnit nemusí má pouze právo nikoli povinnost. Tedy si bez omluvy nepřijde, třeba i několik měsíců a pak si své právo jemu soudně dané vymáhá. Je to dosti nevyvážené, nemluvě o dítěti u něj tato odluka může způsobit i odcizení dále je pak pro něj nepochopitelné proč on musí a rodič ne. Přirozený socializační proces versus vyšší moc?! Pak tu nastupuje i SZR a další argumenty jdoucí out of question. Má i ten druhý rodič nejaké dovolání? Nemá!
MultiOtec napsal:

V době, kdy se 40% dětí rodí mimo manželství to asi nebude ideální nástroj zakotvit to do předmanželské smlouvy, navíc nikdy nevíte, kdy k rozpadu dojde, zda v době, kdy bude dítě kojené nebo před dosažením zletilosti. Ale určitá cesta to je tyto věci upravovat předem, nicméně narazíte asi na nemožnost vzdát se předem svých práv. To by asi bylo v kolizi s Ústavou. Zákon dnes ani nezná předběžnou dohodu o výživném nebo dokonce vinkulaci prostředků pro budoucí výživné pro případ rozpadu vztahu. Nicméně zajímavý námět.
Již se na tom pracuje doufám, že nalezne většinovou podporu. Tedy novela o výživném, jeho vymahatelnost, tabulky, prodlevy a náhradní vyživné.

Díky. Docela by mě zajímalo, kdo se novelou zabývá, nějaký kontakt a dostupnost připravovaných materiálů. Existuje nějaké připomínkové řízení? Je vyjednána nějaká podpora v PSP?

Re: Úprava péče po rozchodu rodičů 6 roků, 1 měsíc #1174

  • Zuza
  • NEPŘIPOJEN
  • Příspěvky: 32
Určitě budou dostupné veškeré informace

Re: Úprava péče po rozchodu rodičů 6 roků, 1 měsíc #1195

  • nádeník
vzniká novela zákona o výživném? kde jsou o tom nějaké informace? můžu požádat o odkazy? Děkuji.
Moderátoři: admin, editor
Čas pro vytvoření stránky: 0.39 sekund