Diskuzní fórum
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Výhody a nevýhody střídavé péče 1
(1 prohlíží) (1) Host
Ostatní problémy kolem péče o děti po rozchodu...

TÉMA: Výhody a nevýhody střídavé péče 1

Výhody a nevýhody střídavé péče 1 6 roků, 3 měsíců #1046

 • MultiOtec
Bohužel není diskuse k článkům, takže to napíšu sem.
Považuji článek za naprosto demagogický, tendenční a i věcně naprosto chybný.
1) Popisované problémy s výchovnými postupy se týkají rovnoměrně obou rodičů a cílené kvalitní výchovné postupy matky v kontrastu s chybnými výchovnými postupy otce v článku prezentovanými jsou sprostou manipulací, i přes malinký odkaz, že to může být naopak. Korektní by bylo uvádění "jeden rodič", "druhý rodič".
2) Veškeré popisované negativní jevy nejsou charakteristikou střídavé péče, ale defektních vztahů mezi rodiči bez ohledu na charakter úpravy péče. Úplně stejné otázky se řeší v rámci výlučné péče.
3) Pokud se autor považuje za odborníka, pak by měl vědět, že výlučná péče neznamená rozhodovací vliv rodiče, jemuž je dítě svěřeno do péče, na veškeré záležitosti dítěte včetně výchovného působení. Rodičovská odpovědnost druhého rodiče není omezena, na podstatných výchovných a dalších okolnostech života dítěte se mají stejnou měrou podílet oba rodiče i při výlučné péči.
Ačkoliv nejsem horlivým zastáncem střídavé péče, tento článek považuji za velmi škodlivý.

Re: Výhody a nevýhody střídavé péče 1 6 roků, 3 měsíců #1049

 • editor
 • NEPŘIPOJEN
 • Příspěvky: 266
1)Náš web čtou převážně ženy, proto většina článků je psaná z jejich pohledu. Co já vím, autor článku se inspiroval skutečným případem. Navíc je v článku uvedeno, že chybné výchovné postupy mohou být i na straně matky. Důležité ale je, že článek nemá za úkol házet špínu na otce, ale prezentovat škodlivost střídavé výchovy při rozdílném přístupu obou rodičů k výchově.

2) Popisované jevy jsou prezentací nutných odlišností při výchově ve dvou rodinách, které jsou časem nevyhnutelné, i když se rodiče mohli na střídavé výchově dohodnout. Popisované jevy mohou být jak projevy defektních vztahů rodičů, v tomto případě pak rodiče odlišně postupují cíleně a okamžitě po začátku střídavé péče. V uvedeném článku se rodiče dohodli a odlišnosti se vytvořily postupným vývojem v oddělených rodinách. Článek má za cíl ukázat nutnost úzké spolupráce rodičů po dohodě o střídavé péči, aby se zamezilo podobnému vývoji. Rodiče musí schopni se shodnout i na tom, co bude dítě jíst, kdy bude chodit spát a na všech dalších maličkostech, kterých dítě bude časem mít sklony využívat a rodiče vydírat. Rodiče by měli být na tuto situaci připraveni.
Stejné otázky se mohou částečně řešit i u výlučné péče, tam ale odlišný režim dítě zažívá jen v omezeném čase "styku" s druhým rodičem, a proto oba výchovné přístupy nevnímá jako rovnocenné.

3)Při výlučné péči se očekává, že se rodiče dohodnou na podstatných záležitostech kolem dítěte. Mezi podstatné záležitosti ale nepatří běžné každodenní maličkosti (jídlo, čas jídla a spánku, domácí úkoly, povinnosti v domácnosti atd.), o kterých při výlučné péči rozhoduje ten rodič, který má dítě v péči. Že v čase "styku" s druhým rodičem bude mít dítě režim odlišný, se očekává. Pokud se nejedná o dvě rovnocenné domácnosti, dva rovnocenné domovy, dítě je schopné se odlišnému režimu na návštěvě přizpůsobit stejně jako režimu ve škole, u babičky nebo na táboře.

Tento článek má za cíl upozornit na možná úskalí, která mohou nastat i po dohodě rodičů na střídavé výchově. Závěrem tedy je, že s tím rodiče musí počítat a velmi úzce spolupracovat a problémům předcházet nebo od podobné dohody raději upustit v zájmu dítěte. Pro rodiče, kteří se chtějí dohodnout, to jistě nebude problém. Protože téma střídavé péče je v dnešní době moderní a lidé se pro ni rozhodují mnohdy bez rozmyslu, považujeme článek na velmi užitečný.

Re: Výhody a nevýhody střídavé péče 1 6 roků, 3 měsíců #1051

 • MultiOtec
Jednak i kdyby byl článek psán z pohledu matky, není správné předjímat, že ona - čtenář - je ta skvělá, a ten odpůrce je ten špatný. Tím vmanipulováváte čtenářky do pozice těch skvělých bezchybných a jejich protějšky do rolí zmetků, které je třeba potírat. Ve skutečnosti tím jen pomáháte rozdmýchávat konflikty v rodinách čtenářek.
Inspirace konkrétním případem není zmíněna, čtenář je tedy uváděn v omyl zobecňujícím textem na základě individuálního případu.

Co mě ale fascinovalo, je váš pohled na to, že při střídavé péči vznikají podle vás konflikty proto, že se rodiče neshodnou na jednotné výchově, zatímco při výlučné není jednotná výchova dle vašeho vyjádření potřeba, takže takové problémy ani vzniknout nemohou.
A váš názor, že při výlučné péči určuje režim, úkoly, domácí práce výlučně rodič, co má dítě svěřeno, to už vůbec nejsem schopen pochopit. Proboha to přece není pravda! Rodič, který nemá dítě svěřeno do péče, má pořád stejnou pravomoc dítě vychovávat a určovat i záležitosti všednodennní. Nedokážu si představit, že by v mém případě matka zakázala 4letému dítěti mýt nádobí a já bych k tomu nesměl dítě vést (to je skutečnost).
Vážený editore, opakuji, přesto, že se se střídavou péčí zejména u velmi malých dětí rovněž neztotožňuji, nebo s obtížemi, přesto si myslím, že vaše argumentace je zcestná. V jednom modelu vyžadujete shodné výchovné metody, ve druhém naopak kvitujete adaptabilitu dětí na různá výchovná prostředí. Používáte argumenty zcela účelově. Zamyslete se nad tím.
Nezapomínejte, že v případě, že oba rodiče mají zájem a možnosti o děti pečovat, je řešením i výlučná péče s velmi širokým stykem (např. 5 celých dnů ze 14 dnů a prázdniny napůl), kde otázky jednotné nebo rozdílné výchovy a práv obou rodičů výchovně působit jsou shodné s tím, jaký je dopad střídavé péče v této oblasti. Takže úzká spolupráce při výchově je stejně žádoucí nebo stejně problematická ve střídavé i výlučné péči.
Vydírání je rovněž jev zcela společný oběma typům úpravy, naopak při výlučné péči má často rodič, který má dítě svěřeno do péče, sklon vydírat druhého rodiče, pokud nebude respektovat výchovné postupy rodiče prvního, aniž by jej k tomu zákon opravňoval toto vyžadovat, v tom je nadále rodičů rovnost. Děti si prostor na vydírání najdou vždy, pokud není zcela zlikvidován oběma rodiči - dnes mi dcera řekla, že chce koupit panenku, která se jí líbí s tím, že jí matka řekla, že mi má o ni říct - to je klasické a velmi časté vydírání při výlučné péči.
Píšete:"Stejné otázky se mohou částečně řešit i u výlučné péče, tam ale odlišný režim dítě zažívá jen v omezeném čase "styku" s druhým rodičem, a proto oba výchovné přístupy nevnímá jako rovnocenné." Pokud to tak je, tak to vnímá špatně, oba výchovné přístupy prostě jsou rovnocenné a je dokonce povinností rodiče, co má dítě ve výlučné péči, na to dítě připravit. Protože je to součástí řádné přípravy na styk s druhým rodičem. Pokud rodič, který má dítě svěřeno do péče, řekne dítěti, že pokud mu něco vštěpuje druhý rodič, že se má chovat podle instrukcí rodiče prvního, je to selhání rodiče, který má dítě v péči.

Z vašeho předposledního odstavce přímo čiší arogance vůči rodiči, který nemá dítě svěřeno, stavíte ho na roveň oddílového vedoucího. Pak se nedivte, že řada rodičů, kteří mají zájem se o dítě starat a jsou stavěni do této nelichotivé pozice, se zuby nehty takovému ponížení jeho role v životě vlastního dítěte brání. I za cenu střídavé péče.

Takže závěrečné doporučení, pokud chcete něco udělat pro omezení režimů střídavé péče, musíte začít edukovat rodiče, kteří mají dítě svěřené do péče, aby z těch druhých rodičů nedělali skautské vedoucí, ale budovali důležitost druhého rodiče a respekt k němu. Pak tlak na rovnocenné právní postavení obou rodičů a ne příliš šťastné střídání výrazně pomine.

Střídavka je prostě v současnosti obranou proti velmi jednostrannému vnímání výlučné péče, což bohužel svým webem naopak posilujete.

Re: Výhody a nevýhody střídavé péče 1 6 roků, 3 měsíců #1052

 • admin
 • NEPŘIPOJEN
 • Příspěvky: 87
MultiOtec napsal:
Jednak i kdyby byl článek psán z pohledu matky, není správné předjímat, že ona - čtenář - je ta skvělá, a ten odpůrce je ten špatný. Tím vmanipulováváte čtenářky do pozice těch skvělých bezchybných a jejich protějšky do rolí zmetků, které je třeba potírat....

Vzhledem k tomu, že se na nás obracejí převážně ženy, které jsou obětí násilí, ať už psychického či fyzického, není třeba je nikam vmanipulovávat. Nicméně náš web si nehraje na nestranného. Zdůrazňuji, že naší snahou je zabránit střídavé péči, pokud se na ní rodiče nedohodnou, protože to je nejen dle nás nejhorší možné prostředí pro dítě. A v tomto případě je celkem lhostejné, na čí straně je vina, střídavá péče prostě není v takové situaci na místě


Co mě ale fascinovalo, je váš pohled na to, že při střídavé péči vznikají podle vás konflikty proto, že se rodiče neshodnou na jednotné výchově, zatímco při výlučné není jednotná výchova dle vašeho vyjádření potřeba, takže takové problémy ani vzniknout nemohou.
A váš názor, že při výlučné péči určuje režim, úkoly, domácí práce výlučně rodič, co má dítě svěřeno, to už vůbec nejsem schopen pochopit.

Ale tak to prostě je. Ano, podle zákona mají oba rodiče stále stejná práva, ale v praxi a i dle normální logiky to tak být musí. Rodič který má dítě v péči bude, ať se to tomu druhému líbí nebo ne, rozhodovat o věcech všedního života více. A stejně tak také více zodpovídá za výsledky výchovy. Nikdo rozumný nemůže očekávat, že rodič, který má víkendový styk, bude určovat do které školky má rodič s výlučnou péčí dítě vodit, kdy ho má mýt a co u něj má dělat. Takže to tvrzení, že ubudou konflikty všedního dne je zcela pravdivé. Málokterý rodič, který nemá dítě v péči, se bude soudit o to, jakou zubní pastou si má dítě čistit zuby, co má dítě jíst nebo kdy má jít spát. To nechává dobrovolně nebo i nedobrovolně na rodiči, co má dítě v péči. Naopak ve střídavé péči mají oba rodiče naprosto stejná práva, ale zejména i fyzický podíl na výchově a také samozřejmě větší touhu kontrolovat, co a jak dítě dělá. Jinak řečeno, u střídavé péče bez dohody rodičů výrazně narůstá množství sporů o každodenní záležitosti, které by v případě výlučné péče nikoho ani nenapadly.


Vážený editore, opakuji, přesto, že se se střídavou péčí zejména u velmi malých dětí rovněž neztotožňuji, nebo s obtížemi, přesto si myslím, že vaše argumentace je zcestná. V jednom modelu vyžadujete shodné výchovné metody, ve druhém naopak kvitujete adaptabilitu dětí na různá výchovná prostředí. Používáte argumenty zcela účelově. Zamyslete se nad tím.
Nezapomínejte, že v případě, že oba rodiče mají zájem a možnosti o děti pečovat, je řešením i výlučná péče s velmi širokým stykem (např. 5 celých dnů ze 14 dnů a prázdniny napůl), kde otázky jednotné nebo rozdílné výchovy a práv obou rodičů výchovně působit jsou shodné s tím, jaký je dopad střídavé péče v této oblasti. Takže úzká spolupráce při výchově je stejně žádoucí nebo stejně problematická ve střídavé i výlučné péči.


S tím se v podstatě dá souhlasit, výlučná péče se širokým stykem se v tomto podobá střídavé péči. Nicméně jeden zásadní rozdíl tam je, ukázal se i u jednoho konkrétního případu, který známe. Pokud se jedná o střídavou péči bez dohody rodičů, stává se docela běžně, že jeden rodič brání dítěti navštěvovat určité zájmové kroužky a naopak druhý rodič už jen z principu návštěvy těchto kroužků ve "svém" týdnu zakazuje a úmyslně posílá dítě do jiných kroužků. Pokud se jedná o výlučnou péči s rozšířeným stykem (byť téměř na úrovni SP), může rodič dítě do kroužku poslat i tak, přičemž se tím nedopustí únosu dítěte, ale pouze zmaření části styku, které se při dobrém zdůvodnění dá omluvit. Prostě rodič s výlučnou péčí má vždycky alespoň o kousek větší slovo, než ten druhý. A dle našeho názoru to je správně. Ostatně znáte firmu se dvěma šéfy, kteří by měli přesně 50% rozhodovacích pravomocí? V takových případech se i z nejlepších kamarádů stávají nepřátelé na život a na smrt.
Z vašeho předposledního odstavce přímo čiší arogance vůči rodiči, který nemá dítě svěřeno, stavíte ho na roveň oddílového vedoucího. Pak se nedivte, že řada rodičů, kteří mají zájem se o dítě starat a jsou stavěni do této nelichotivé pozice, se zuby nehty takovému ponížení jeho role v životě vlastního dítěte brání. I za cenu střídavé péče.


Tady jste rovnou mohl napsat i za cenu zničení psychického zdraví dítěte, protože to je jediným výsledkem takové "výhry". Bohužel, toto je typické právě pro otce. Hájit svoje práva bez ohledu na dítě. A to je ten důvod, proč z našeho zaměření automaticky vyplývá jistá zaujatost vůči otcům vyžadujícím střídavku.


Takže závěrečné doporučení, pokud chcete něco udělat pro omezení režimů střídavé péče, musíte začít edukovat rodiče, kteří mají dítě svěřené do péče, aby z těch druhých rodičů nedělali skautské vedoucí, ale budovali důležitost druhého rodiče a respekt k němu. Pak tlak na rovnocenné právní postavení obou rodičů a ne příliš šťastné střídání výrazně pomine.


My to vidíme z praxe jinak. Prvotní příčinou je to, že ženy jsou k dítěti od přírody poutány jinak a více, než muži, s tím nikdo nic nenadělá. Zkuste medvědí samici vzít mládě, neodejdete po svých. Díky civilizaci ženy takové otce obvykle hned nevraždí, ale potřebu chránit dítě mají vrozenou a samy s tím nic nemůžou dělat. Pokud mají pocit, že dítěti hrozí nějaká újma, což je v případech, kdy byly psychicky nebo i fyzicky týrány celkem logické, snaží se styk s druhým rodičem omezovat. Nikdy prostě nemůže fungovat stav, kdy se otec chová špatně k matce a matka mu bez obav dítě svěří, i kdyby se k němu choval normálně. Žena tam to nebezpečí cítí. Takže náš závěr, který se nám opět z praxe potvrzuje, je ten, že pokud otec spolkne svoje ego, překoná pocit, že je odstaven od dítěte a dokáže se začít i po rozvodu k ženě chovat slušně a hlavně přestane trvat na střídavé péči, výsledek se brzy dostaví. Žena ztratí podvědomý pocit, že jí dítě někdo chce vzít a přestane mít zábrany k rozšiřování styku a nakonec třeba i střídavé péči na dohodě všech zúčastněných. Bohužel pokud k rozchodu rodičů došlo jako následek týrání (lhostejno jakého), tato možnost je předem uzavřena a za vinu si to může dát jen tyran sám.


Střídavka je prostě v současnosti obranou proti velmi jednostrannému vnímání výlučné péče, což bohužel svým webem naopak posilujete.


Není. Střídavka je snahou o pokračování kontroly nad ženou i po rozvodu. A jak toho nejlépe dosáhnout? Přece skrze dítě. Samo za sebe mluví i to, že mezi "otcovskými aktivisty" a bojovníky za střídavku je nestandardní množství trestaných domácích násilníků.

A na konec je potřeba opět zdůraznit jednu věc. Práva dítěte musí být bezvýhradně nadřazena právům rodičů. To znamená, že právo na klidný život dítěte musí být prosazeno i tehdy, když je tím poškozeno právo rodiče na výchovu dítěte. Toto je hlavním smyslem našeho webu. A že střídavka bez dohody rodičů je pro dítě to nejhorší v konfliktním prostředí, to se už ověřilo v mnoha případech u nás, ale zejména v Austrálii, kde upřednostňování SP před několika lety zavedli podobným zákonem, jakým se to pokusil udělat poslanec Staněk u nás. Následné studie ukázaly, co je to za hrůzu. Připravujeme článek na toto téma. Takže SP proč ne, ale jen pokud se rodiče dohodnou. Pokud se nedohodnou, tak je pro dítě škodlivá a je lhostejné, kdo je vinen.

Re: Výhody a nevýhody střídavé péče 1 6 roků, 3 měsíců #1053

 • MultiOtec
Nebudu se k tomu již podrobněji vyjadřovat. Vaše postoje jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami, evropským i českým právem včetně Ústavy a v rozporu s judikáty Ústavního i Nejvyššího soudu. O zdravém selském rozumu nemluvě. Ač odpůrce střídavky, tvrdím, že věci škodíte právě tou jednostranností pohledu. A pokud máte pocit, že otcům nejde o zájem dítěte a že matkám jde o zájem dítěte a nikoliv o to ovládnout prostor náležející otci a přes dítě se mu pomstít nebo ovládat (minimálně jeho účet v bance), pak se hrubě mýlíte. Je to skutečně naopak, matky si díky právě vašemu typu názorů nárokují výrazně větší prostor, než jim náleží, kdežto otcové požadující střídavku často jen hájí prostor, který jim dle Ústavy náleží, a právo dítěte na výchovné působení obou rodičů. A pokud matka trvá na omezení rodičovské odpovědnosti otce bez prokázání jeho snížené schopnosti, pokud trvá na zkrácení práv dítěte z pohledu významného podílu péče otce o něj, pak jedná v rozporu se zájmem dětí a dítě by mělo být bez jakýchkoliv dalších diskusí svěřeno do výlučné péče otce. Tímto způsobem rovněž zabráníte střídavce. Obávám se však, že cílem tohoto serveru není zabránit střídavce, ale obhajovat výlučnou péči matek, což rozhodně není totéž.
Samozřejmě, že napsané neplatí obecně, ale v principu to takto dnes funguje.

Velmi pozoruhodný je i způsob moderace, kdy toto není moderovaná diskuse, ale kontrolovaná diskuse, kdy příspěvek nejprve musí projít přes vlastníky serveru, a je úžasné, jak máte potřebu se k negativněji laděným příspěvkům sami vyjadřovat a obhajovat se (mimochodem tento prvek svědčí o dost nevalném sebevědomí provozovatelů). Nejedná se tedy o moderaci diskuse, ta totiž funguje tak, že se ponechává prostor pro okamžité vyjádření, možnost online reakcí dalších lidí. Mimochodem, myslím, že tento princip vám i diskuse velmi umrtvuje, čekat přes den na to, aby někdo mohl reagovat, fakt s diskusí nemá nic společného. A skutečně to nemyslím vůči vám nijak zle, protože v základním deklarovaném principu (jeden domov) s vámi souhlasím, příčí se mi ovšem vaše metoda a jednostranný pohled na velmi komplikovanou problematiku.

Re: Výhody a nevýhody střídavé péče 1 6 roků, 3 měsíců #1054

 • admin
 • NEPŘIPOJEN
 • Příspěvky: 87
MultiOtec napsal:
Nebudu se k tomu již podrobněji vyjadřovat. Vaše postoje jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami, evropským i českým právem včetně Ústavy a v rozporu s judikáty Ústavního i Nejvyššího soudu. O zdravém selském rozumu nemluvě.


Možná by bylo zajímavé, s čím konkrétně jsou naše postoje v rozporu? Že obhajujeme právo dítěte na klidné dětství a to dokonce i na úkor práva jednoho z rodičů, pokud se nedokáží dohodnout? Ano, to je pravda a na tom trváme. Nicméně nadřazenost práv dítěte nad právy rodičů je ve všech úmluvách a zákonech nezpochybnitelně zakotvena. To je ten malý dovětek, co se objevuje u takových zákonů a zní ve smyslu "..Je-li to v zájmu dítěte". Tím je řečeno, že jakékoliv úřední rozhodnutí musí být přednostně přizpůsobeno zájmu dítěte, nikoliv rodičů a toto obhajujeme a obhajovat budeme jakýmkoliv způsobem. Navíc nikde není dáno, že zákony jsou vždycky správné, někdy je potřeba vyvíjet tlak na jejich změnu.


Ač odpůrce střídavky, tvrdím, že věci škodíte právě tou jednostranností pohledu. A pokud máte pocit, že otcům nejde o zájem dítěte a že matkám jde o zájem dítěte a nikoliv o to ovládnout prostor náležející otci a přes dítě se mu pomstít nebo ovládat (minimálně jeho účet v bance), pak se hrubě mýlíte.


Obávám se, že o svém odpůrcovství střídavky nikoho nepřesvědčíte. Používáte naprosto stejné argumenty, jako lidé sdružující na webech podporující střídavku a o jejich smýšlení velmi dobře vypovídá, jaké články publikují. Například série od jakéhosi Hausmanna, který je přímo posedlý nenávistí k ženám.

Jinak náš web ani nemá za cíl být striktně nestranný. Naopak, vzniknul původně jako přímá reakce na některé otcovské weby, které jsou v agresivitě a zaujatosti daleko před námi. Na internetu do té doby neexistoval ani jediný web, který by alespoň trochu oponoval tomu, co se objevuje na těch poměrně mnoha otcovských webech. Tito lidé měli naprostý informační monopol, který se pokoušíme alespoň částečně rozbít a jsme velmi rádi, že se nám to daří. Nevěřil byste, kolik zoufalých maminek se na nás obrátilo a děkovalo jen za to, že náš web vůbec existuje a že se na něm můžou dočíst o podobných zkušenostech, jaké samy zažívají.


Je to skutečně naopak, matky si díky právě vašemu typu názorů nárokují výrazně větší prostor, než jim náleží, kdežto otcové požadující střídavku často jen hájí prostor, který jim dle Ústavy náleží, a právo dítěte na výchovné působení obou rodičů.


Totéž jako výše, zase jen a pouze hájíte právo otce na výchovné působení, zájem dítě naprosto ignorujete.


A pokud matka trvá na omezení rodičovské odpovědnosti otce bez prokázání jeho snížené schopnosti, pokud trvá na zkrácení práv dítěte z pohledu významného podílu péče otce o něj, pak jedná v rozporu se zájmem dětí a dítě by mělo být bez jakýchkoliv dalších diskusí svěřeno do výlučné péče otce. Tímto způsobem rovněž zabráníte střídavce. Obávám se však, že cílem tohoto serveru není zabránit střídavce, ale obhajovat výlučnou péči matek, což rozhodně není totéž.
Samozřejmě, že napsané neplatí obecně, ale v principu to takto dnes funguje.


Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud matka nedokáže u soudu prokázat třeba dlouhodobé psychické týrání (protože se to prostě často prokázat nedá) a trvá na omezení styku s násilníkem, tak by jí mělo být dítě odebráno a svěřeno násilníkovi? A kde máte ten zájem dítěte? Ano, jsme si vědomi, že určité procento matek svého postavení zneužívá, ale nějak chybí motivace, proč by to dělaly. A že těch matek je naprosté minimum, o tom svědčí jednoduše to, že naprostá většina párů od rozvodu odchází s dohodou a děti si bez problému předávají, v případě větších dětí zcela volně bez ohledu na stanovený styk. Další velká část od soudu odchází také s dohodou, protože otec jednoduše nemá o děti zájem (Kde je v takových případech právo dítěte na výchovu oběma rodiči, najednou neplatí???) A jen ta zbývající malá skupinka otců se bije o svá údajně poškozená práva. Když z nich vyřadíme ještě skupinu domácích násilníků (kterým předpokládám snad ani Vy nehodláte děti svěřovat), tak slušných otců, kterým žena dítě odpírá skutečně bezdůvodně, zbyde jen nepatrné množství.

Pokud nejste zastáncem střídavky, je tedy dle Vás řešením svěřovat děti pouze otcům? Nebo jak tomu mám rozumnět? Nebo jak jste zmínil, jen pokud matka neumí důvod odmítání fyzicky prokázat u soudu? Bohužel, násilníci dokáží velmi dobře manipulovat okolím a většina lidí je považuje za největší slušňáky. Bývají vzdělaní, intelogentní i bohatí, ale za domácími dveřmi se mění v bestii. Ostatně stačí se podívat na některé hlavní představitele otcovských webů. Přestože se to těžko prokazuje, tak někteří byli i trestáni. Pro shrnutí, zastáváme názor, že střídavka jedině po dohodě rodičů (i když ideál to také není) a při nedohodě výlučná péče toho rodiče, který se o dítě před rozvodem převážně staral. Tj. aby mu byla co nejlépe zachována osobní péče. To že je to ve většině případů matka, to už prostě vychází z toho, že se o děti obvykle matky starají více a není to jejich chybou. Upřímně taky myslím, že matka se na vzniku nového dítěte zaslouží přeci jen podstatně více (těhotenství, náročný porod, kojení) a v době kdy se dítě narodí, zná matku již děvět měsíců. Otec je v ten okamžik pro něj cizí člověk, se kterým se teprve seznamuje. Nicméně pokud bude řeč například o matce kariéristce (a není jich málo), která co nejdříve zpět do práce budovat postavení a o dítě se stárá více otec, bez nejmenšího váhání podpoříme otce. Taková ale bude spíš ráda.


Velmi pozoruhodný je i způsob moderace, kdy toto není moderovaná diskuse, ale kontrolovaná diskuse, kdy příspěvek nejprve musí projít přes vlastníky serveru, a je úžasné, jak máte potřebu se k negativněji laděným příspěvkům sami vyjadřovat a obhajovat se (mimochodem tento prvek svědčí o dost nevalném sebevědomí provozovatelů). Nejedná se tedy o moderaci diskuse, ta totiž funguje tak, že se ponechává prostor pro okamžité vyjádření, možnost online reakcí dalších lidí. Mimochodem, myslím, že tento princip vám i diskuse velmi umrtvuje, čekat přes den na to, aby někdo mohl reagovat, fakt s diskusí nemá nic společného. A skutečně to nemyslím vůči vám nijak zle, protože v základním deklarovaném principu (jeden domov) s vámi souhlasím, příčí se mi ovšem vaše metoda a jednostranný pohled na velmi komplikovanou problematiku.


Tento způsob provozování diskuze jsme (po určitých zkušenostech) zvolili proto, že nechce mít diskuzi zaplevelenou nenávistnými výkřiky, jak se poslední dobou děje na otcovských webech. Tam to došlo už tak daleko, že se tam natvrdo otcové mezi sebou navádějí, aby nechali matku zmlátit, poničit jí auto atd. Jak vidíte, nemáme problém zveřejňovat odlišné názory. A že na ně reagujeme a vyvracíme je? Proč bysme to nemohli dělat??? Copak provozovatel webu nesmí psát do vlastní diskuze a vyjádřit se k něčemu, s čím nesouhlasí? Jsme si vědomi, že některé přispěvatele odradí čekání na schválení příspěvku, ale bohužel nemůže u diskuze stále někdo sedět a schvalovat okamžitě nebo v případě nemoderované diskuze kontrolovat, jestli někdo nevložil neslušný příspěvek (tomu bysme se nejspíš vzhledem k různým ne zrovna slušným vyjádřením do mailu nevyhnuli). Slušný přispěvatel ví, že jeho příspěvek do diskuze projde i když vyjadřuje odlišné názory. Mám také ovšem pocit, že trochu směšujete diskuzi s chatem. Není účelem, aby diskuze běžela téměř on-line mezi lidmi sedícími zrovna u počítače. K tomu slouží různé chaty a messengery atd. Do diskuze člověk vloží příspěvek, když má čas a někdo mu odpoví až bude mít čas. Z toho důvodu nemyslím, že by určitá prodleva mezi vložením a zobrazením příspěvku výrazně vadila. To snad jen v případě, že je člověk rozčilený a chce si to okamžitě s protistranou vyříkat, ale k tomu naše diskuze opravdu sloužit nemá.
Moderátoři: admin, editor
Čas pro vytvoření stránky: 0.55 sekund