Domácí násilí Vlasta proti domácímu násilí

Vlasta proti domácímu násilí

Domácí násilí

38 % českých žen důvěrně zná problém domácího násilí!

V posledním čísle Vlasty 9/2011, které vyšlo 23.února, je hlavní téma věnováno problematice domácího násilí. Ústřední část článku je věnována rozhovoru s ředitelkou a zástupkyní občanského sdružení ROSA, centrem pro týrané a osamělé ženy....

 Obsahuje např.:

Když byl schválen institut vykázání, někteří poslanci se obávali, že ulice zaplaví davy vykázaných mužů, falešně obviněných z domácího násilí. Pětiletá praxe prokázala, že falešných nařčení je minimum.

Co si myslíte o návrhu poslance Staňka, že by se měla uzákonit povinně střídavá výchova, aby nebyla pošlapávána práva otců?

Už dnes mohou soudy o střídavé péči rozhodnout. Podle našeho názoru (ROSA) má mít dítě jeden domov, a to zejména v útlém věku.... Je potřeba ,aby byly upřednostněny zájmy dítěte nad zájmy rodičů....Představa, že se u nás všem rozvedeným otcům ubližuje, je lichá... Pokud se muž dopustil domácího násilí na ženě, obvykle se jí i nadále mstí.Jestliže děti byly oběťmi nebo svědky domácího násilí, neměly by být nuceny do styku s agresorem, což se u nás bohužel děje.

Kdyby byl přijat zákon podle návrhu poslance Staňka, mohla by se stát střídavá péče pro násilné partnery nástrojem, jak dál uplatňovat moc a kontrolu nad původní rodinou, dál pronásledovat či se mstít bývalé partnerce.

Dále je ve Vlastě rozhovor se dvěma policejními specialisty, kteří se zabývají domácím násilím a vykázáním násilného partnera:

Velmi bychom si nepřáli, aby takoví otcové měli nárok na střídavou péči po rozvodu, jak o to nyní usiluje militantní Svaz otců. Prý povinně soudem určená střídavá výchova vychází z amerického modelu a předstírá se, že v USA to už běží (což není pravda) a proto je vhodné, abychom to honem napodobovali...... S případy vykázání se policie i soudy naučili pracovat, jediný zásadní problém je v rozhodování o právech rodičů a dětí.

Toto jsou jen malé úryvky. Celý několikastránkový článek najdete ve Vlastě a částečně také na www.vlasta.cz

Pokračování tady: http://www.jedendomov.cz/domaci-nasili/112-vlasta-proti-domacimu-nasili-2