Domácí násilí Kolik stojí domácí násilí?

Kolik stojí domácí násilí?

Domácí násilí

Zástupci občanského sdružení se zúčastnili v říjnu mezinárodní konference na téma: "Kolik stojí domácí násilí?" Aneb ekonomické dopady domácího násilí na státní rozpočet.

Konference se konala v Senátu PČR ve spolupráci s organizací o.p.s. proFem  a zúčastnilo se jí téměř 80 posluchačů z řad odborníků a médií.

Na konferenci byla představena studie vyčíslující ekonomické dopady domácího násilí a tím zdůrazňující potřebnost prevence. Autorem studie je Mgr. Kamil Kunc. Náklady vynaložené státem na domácí násilí jsou tvořeny jak přímým řešením domácího násilí, náklady na policii, státní zastupitelství v případech trestního řešení, dále náklady na léčení obětí domácího násilí a výplata nemocenských dávek, dále dotace na sociální služby určené obětem domácího násilí, náklady na soudy a přestupková řízení a další. Celkem náklady tvoří skoro jeden a půl miliardy korun. Sem nebyly započítány lidské a emocionální náklady (posttraumatická stresová porucha, úzkosti apod.), které se ani přímo vyčíslit nedají, ale následkem velkého psychického traumatu mohou vzniknout vážné nemoci, které znamenají další náklady na léčbu obětí, a které by nevznikly, kdyby oběť násilí neprožila.

Na základě této studie je nutno si uvědomit, že prevence domácího násilí je opravdu věcí nás všech, i když se nás přímo netýká, protože náklady na domácí násilí platíme všichni ze svých daní. Proto není možné domácí násilí dále tolerovat nebo se tvářit, že neexistuje.

ProFem o.p.s. : http://www.profem.cz/clanky/?x=2361556

Představení výsledků studie, komentáře odborníků: http://www.profem.cz/clanky/?x=2362147

____________________________________________________________________________________

V této souvislosti ještě zmiňujeme zajímavý příspěvek z konference "Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu".Konferenci pořádala Karlova univerzita ve spolupráci s Českou kriminologickou společností. Příspěvek se zamýšlí nad specifiky právního poradenství pro oběti domácího násilí a přednesla ho právnička týmu AdvoCats for Women, proFem o.p.s., Mgr. Adriena Budinová.

http://aa.ecn.cz/img_upload/e86dd7311cf60fc96af019aef3dc233c/prispevek-do-sborniku-2012.pdf

http://www.profem.cz/clanky/?x=2362307

"...Pokud je její partner na tom finančně dobře a žena nemá žádné své úspory či rodinu, která by ji finančně vypomohla, je takový násilný partner ve veliké výhodě. Může si dovolit zaplatit „kvalitní“ právníky, kteří za tučný honorář budou pracovat v jeho prospěch a z psychicky zlomené ženy udělají blázna, které nelze věřit, která si vše vymýšlí a je hysterka. Největší zbraní v rukou agresorů jsou pak děti. Vědí, že to je v životě ženy to nejdůležitější na čem jí záleží, a proto děti využívají jako rukojmí a nástroj vydírání. Bohužel se jim to v mnoha případech daří. Ženy se obávají, že pokud odejdou z obydlí, které s agresorem sdílely a kterého je vlastníkem, budou mít menší šanci dostat děti do své péče..."